Regec, Řezník, Štetina. Prezidentské otázky a odpovědi

Jozef Regec, Erik Řezník a Marián Štetina, to jsou tři kandidáti na prezidenta Českého svazu cyklistiky, který se volí zítra. Podívejte se na jejich názory a priority....

Autor: Jan Němec
Regec, Řezník, Štetina. Prezidentské otázky a odpovědi

Už zítra bude znám nový prezident a Výkonný výbor Českého svazu cyklistiky, bude zvolen na volební konferenci v Praze.

Dnes vám představíme tři kandidáty, kteří se o nejvyšší post ucházejí. Každému jsme položili stejné dotazy...

Jak a kdo se volí, jsme vám představili zde: Blíží se konference ČSC, volit se bude nový prezident


Jozef Regec 

Narodil se v roce 1965 na Slovensku, je bývalý československý reprezentant v silniční cyklistice a současný český politik, senátor za obvod č. 49 - Blansko.

Absolvoval trenérství na FTVS UK. V silniční cyklistice reprezentoval Československo a posléze i Českou republiku. V roce 1986 vyhrál etapu Závodu míru v Kyjevě. V letech 1999-2004 působil jako trenér státní reprezentace. Mezi lety 2004-2006 trénoval cyklisty v zahraničním profesionálním týmu. Od roku 2006 trénuje výběr českých cyklistů pro mistrovství Evropy a světa. V současné chvíli zastává post viceprezidenta Českého svazu cyklistiky.

Proč jste se rozhodl kandidovat na post prezidenta ČSC?
Naše cyklistika má úspěšnou a slavnou historii. Naši cyklisté dnes vyhrávají nejtěžší etapy v profi pelotonu, získávají zlaté medaile na olympijských hrách a tituly mistrů světa. Bylo by však iluzorní si myslet, že to je úspěch svazu. Není. Je to svazu navzdory. Pokud se totiž podíváme na cyklistiku přes její střešní organizaci, tak je cyklistika spíše ve stavu hodně zuboženém. Dal jsem proto dohromady program nazvaný VIZE 2018: Uzdravení české cyklistiky, který má 7 pilířů. Jsou mezi nimi věci, které je třeba změnit - např. potřebujeme transparentní financování, více podporovat mládež a krajské organizace.

Jak vnímáte své protikandidáty?
Protikandidáty respektuji a věřím, že náš vzájemný souboj se uskuteční v duchu fair play.

Proč by delegáti měli volit právě vás? Jaké nejzásadnější věci jim slíbíte?
Jsem senátorem PČR a členem výkonného výboru Českého olympijského výboru. Ze své pozice jsem schopen uskutečnit změny, které prohlašuji. Chci transparentní financování, rozdělování financí v cyklistice a rozhodování orgánů ČSC. Kromě veřejných zdrojů nalézt strategické partnery ze soukromého sektoru a tím získat více peněz pro mládež a cyklistiku obecně.

Co bude první věc, kterou ze své pozice prezidenta svazu v případě zvolení změníte?
Svolám nově zvolený výkonný výbor, na kterém chci probrat novou strategii ČSC a zároveň svolám odbornou komisi pro stanovy (kterou, jak doufám, ustaví sobotní konference), jež vytvoří stanovy dle nového občanského zákoníku po otevřené diskuzi s cyklistickým hnutím.

Proč nelze dohledat hospodářské výsledky a uzávěrky ČSC?
Tuto otázku je třeba směřovat na stávajícího prezidenta Mariána Štetinu. Toto je věc, která mě osobně nejvíce zlobí a jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl kandidovat. Ani výkonný výbor nemá doposud informace o hospodářských výsledcích ČSC.

Jste pro transparentní financování ČSC?
Rozhodně! Je to bod číslo jedna mého programu. Stejně jako otevřené rozhodování orgánů ČSC a aktivní komunikace s krajskými organizacemi a oddíly.


Erik Řezník

Narodil v roce 1973, vystudoval Střední průmyslovou školu v Jedovnicích, poté deset let podnikal jako OSVČ v maloobchodě a následně začal pracovat pro společnost O.K.BAG, kde je dodnes ve funkci ředitele.

Cyklistický životopis Erika Řezníka začíná rokem 1993, kdy spolu s dalšími založili silniční a MTB oddíl pod TJ Sokol Blansko, na který později navazoval MTB Racing Team Blansko, a to až do roku 2003; v tomto roce se tým rozpadl a on se věnoval především práci pořadatele a rozhodčího. Poslední tři roky je členem Moravec Merida teamu, ve kterém má na starosti především mládež.

Za dvacet let jako funkcionář v různých týmových pozicích měl tu čest alespoň trochu pomoci několika výjimečným cyklistům a jako organizátor se podílel na seriálech závodů v Jihomoravském kraji, ze kterých vzešel dodnes fungující Pohár Drahanské vrchoviny. V letech 1996 v Blansku, 2009 a 2011 v Okrouhlé a 2013. V Boskovicích byl ředitelem závodu Českého poháru horských kol a v roce 2010 silničního Mistrovství mládeže v Benešově.

Erik Řezník je členem Českého svazu cyklistiky, výkonného výboru Jihomoravského krajského svazu cyklistiky a jeho odbornou kvalifikací je rozhodčí MTB I. třídy.

Proč jste se rozhodl kandidovat na post prezidenta ČSC?
V prvé řadě je to potřeba změn, aby svazová cyklistika fungovala ku prospěchu všech cyklistů. Zároveň je to i určitý pocit osobní viny, že jsem za dvacet let byl málo aktivní proti mnoha nešvarům. Do třetice je to snaha probudit nebo spíše povzbudit ty, kterým se současný stav nelíbí, aby nerezignovali.

Jak vnímáte své protikandidáty?
Oba pánové ovlivňují ze svých pozic českou cyklistiku několik let. Poslední čtyři roky pak v užší spolupráci v rámci prezídia ČSC. Za celé toto období nenastal žádný posun k lepšímu ve věcech, které kritizuji. Oba tak pro mě jako člena ČSC nejsou vhodnými kandidáty.

Proč by delegáti měli volit právě vás? Jaké nejzásadnější věci jim slíbíte?
Chci otevřenost a transparentnost svazu vůči všem členům, chci narovnání pozice a prohloubení spolupráce disciplín a krajů a v neposlední řadě chci změnit systém fungování a hodnocení Sportovních center mládeže. Jsem přesvědčen, že v některém z těchto zásadních témat musí většina z delegátů spolu se mnou vidět nutnost provedení změn.

Co bude první věc, kterou ze své pozice prezidenta svazu v případě zvolení změníte?
Prezident ČSC není samovládce, musí ve své práci spolupracovat s výkonným výborem, který k němu do prezídia volí viceprezidenty a jmenuje ředitele sekretariátu. V době po volební konferenci by měl mít nový prezident možnost ovlivnit volbu jeho nejbližších spolupracovníků. Prvním krokem tedy nebude žádná změna, ale konstruktivní jednání se členy výkonného výboru k výběru a volbě funkčního prezídia a sekretariátu.

Proč nelze dohledat hospodářské výsledky a uzávěrky ČSC?
To je otázka na současné vedení. Co tají nynější vedení svazu před svými členy? Chápu určitou, ale jen nejnutnější míru diskrétnosti ve vztahu ke komerčním partnerům, ale tok "veřejných peněz" by měl být také veřejně kontrolovatelný.

Jste pro transparentní financování ČSC?
Jednoznačně. Jednak se hospodaří s prostředky všech členů ČSC a ti mají právo vědět, zda je s nimi nakládáno účelně a hospodárně. Právě oni jsou svou trenérskou nebo pořadatelskou prací od nejmladších dětí až po reprezentanty těmi, kdo finance z veřejných rozpočtů v uvozovkách vytváří. Za druhé je transparentnost svazu a to nejen ve financích, základem jeho důvěryhodnosti navenek.


JUDr. Marián Štetina

Narodil se v roce 1964. V roce 1987 ukončil Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a nastoupil do zaměstnání u Okresního soudu v Karviné. V roce 1992 započal advokátní praxi a specializuje se zejména na trestní právo. Nyní pracuje ve společnosti Akreal v Brně a zároveň je od roku 1997 prezidentem Českého svazu cyklistiky, před tím byl dva roky místopředsedou. Působil jako spolupořadatel cyklistického závodu žen Gracia v Orlové, ale jak sám přiznal, do roku 1990 se na cyklistiku díval jen v televizi. Byl šéfem cyklokrosové komise UCI, jejímž byl v minulosti členem, v současné době je šéfem komise sálové cyklistiky a také členem řídícího výboru UCI.

Proč jste se rozhodl kandidovat na post prezidenta ČSC?
Na prezidenta svazu jsem se rozhodl opětovně kandidovat, protože jsem Český svaz cyklistiky vyvedl od svazu na pokraji konkursu, bez finančních prostředků, sportovních výsledků a bez organizace evropských či světových šampionátů ke svazu, který je ekonomicky, sportovně i organizačně na takové výši, že jsme velmi respektovaným svazem v zahraničí. Výsledek mé práce ocenili naši zahraniční kolegové mým zvolením do řídícího výboru UCI. V prvé řadě však proto, že mám podporu lidí, kterých si velmi vážím pro jejich práci pro českou cyklistiku. Bez jejich podpory bych svou kandidaturu vůbec nezvažoval.

MARIÁN ŠTETINA - PREZIDENT ČESKÉHO SVAZU CYKLISTIKY

Jak vnímáte své protikandidáty?
Ke svým protikandidátům se s dovolením vyjadřovat nebudu.

Proč by delegáti měli volit právě vás? Jaké nejzásadnější věci jim slíbíte?
Nikomu nic neslibuji, mám program, který, pokud získám důvěru, budeme realizovat společně. Mohu pouze slíbit, že budu nadále v cyklistice pracovat pro Český svaz cyklistiky. Nemám žádné soukromé zájmy v cyklistice a nikdy jsem nepracoval proti zájmům Českého svazu cyklistiky.

Co bude první věc, kterou ze své pozice prezidenta svazu v případě zvolení změníte?
První věcí, která čeká kohokoliv, je jmenování nového generálního sekretáře, kterého chci jmenovat ještě v sobotu. A ve velmi krátké době jde o zajištění 30 mil. Kč na financování koupě pozemku v Motole. Pokud se týká MTB, čeká nás rozhodující část přípravy kandidatury na světový šampionát a zajištění přidělení evropského šampionátu. ME a MS MTB chci v Novém Městě na Moravě a Brně uskutečnit v následujících pěti letech. Podstatnou změnu, kterou chci realizovat, je decentralizace svazu. Chci finančně osamostatnit krajské svazy cyklistiky, příjmy z licencí budou příjmy krajů. Tím posílíme jejich činnost i odpovědnost za rozvoj cyklistiky v krajích. Chci pokračovat v decentralizaci i u cyklistických disciplín. ČSC musí být servisní organizací krajů a disciplín, ČSC musí být pro kraje a disciplíny partnerem. V mém programu je mimo jiné, že chci za široké podpory a pomoci mých spolupracovníků postavit novou 250 metrů dlouhou dráhu. Prvním krokem byla koupě pozemků v Praze- Motole.

Proč nelze dohledat hospodářské výsledky a uzávěrky ČSC?
Nevím, kde by mělo být možno dohledat hospodářské výsledky a uzávěrky svazu. Nenašel jsem, kde by byla možnost dohledat hospodářské výsledky a uzávěrky např. fotbalového svazu, basketbalového svazu, hokejového svazu. Český svaz cyklistiky není obchodní společností zveřejňující hospodaření ve Sbírce listin, vedené Obchodním rejstříkem, pokud však zanedbáváme nějakou povinnost, rád ji bezodkladně napravím.

Jste pro transparentní financování ČSC?
Jsem pro transparentní financování. Pro připomenutí: každý výdaj reprezentace podléhá schválení předsedy příslušné komise, rozpočet svazu a jeho vyúčtování schvaluje výkonný výbor svazu. Čerpání a vyúčtování finančních prostředků podléhá kontrole kontrolní a revizní komise, svaz každoročně absolvuje kontroly ze strany finančního úřadu, Nejvyššího kontrolního úřadu či Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Na závěr a pro zajímavost vám předkládáme oficiální dokument: Průběžná zpráva o hospodaření ČSC za volební období 2010-2014 (zmiňovaná příloha "přehled příjmových nákladů" samozřejmě chybí...), který zaslal sekretář ČSC Slavomír Svoboda členům výkonného výboru, jako podklad na Volební konferenci. Obrázek o důvěryhodnosti nechť si každý utvoří sám, každopádně předložit výsledky hospodaření za organizaci, která v posledních dvou letech dostala na dotacích více než 100 miliónů korun!!!!! je opravdu velmi, velmi smutné a k zamyšlení všech.... Podle našeho názoru je čas na změnu, a to radikální.

Pokračovat na: Anketa

Seznam stránek článku:

 1. Regec, Řezník, Štetina. Prezidentské otázky a odpovědi
 2. Anketa
Přečteno - 10814x Tagy: čsc
Zapojte se do diskuze

Mohlo by vás zajímat

 1. OstatníCyklisté už svého prezidenta mají. Dnes se jím stal Petr Marek
  Cyklisté už svého prezidenta mají. Dnes se jím stal Petr Marek
 2. OstatníCo přinesla volební konference ČSC? Změnu nezměnu
  Co přinesla volební konference ČSC? Změnu nezměnu
 3. OstatníBlíží se konference ČSC, volit se bude nový prezident
  Blíží se konference ČSC, volit se bude nový prezident
 4. OstatníČeská cyklistická asociace poprvé zasedla
  Česká cyklistická asociace poprvé zasedla
 5. OstatníVálka o ČSC, nebo dohoda o smíru? Bude 4X pohár v roce 2012?
  Válka o ČSC, nebo dohoda o smíru? Bude 4X pohár v roce 2012?

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.
 1. avatar
  #10 die29die - vloženo: 09.02.2014 v 15:55:39

  http://www.roadcycling.cz/index.php5?str=clanek&id=2511&zpz=1 vyjádření Řezníka a Regece

  odpověz na tento komentář
 2. avatar
  #9 pira - vloženo: 08.02.2014 v 15:36:10

  Souhlas panem Procházkou.

  Pana Řezníka neznám ale asi by byl z těch tří to nejmenší zlo.

  odpověz na tento komentář
 3. avatar
  #8 hrabos - vloženo: 08.02.2014 v 12:06:24

  odpověď na Aleš Procházka — #4 Souhlas panem Procházkou. Krásně napsáno.

  odpověz na tento komentář
 4. avatar
  #7 Jirinak - vloženo: 08.02.2014 v 10:16:49

  Je to fakt smutny, jaky clovek s jakym backgroundem vede ČSC, to jsme na tom opravdu tak špatně? Ale je to úplně stejná paralela se Sazkou, dokud všem svazům a jejich funkcionářům tekla malá domu, držely hubu a volili Hušáka, ikdyž všichni věděli jaké je to hovado, když prameny vyschly, najednou se to na něj sneslo. Tady to samé, jak to, že takového člověka neustále volí krajské svazy za svého prezidenta?? asi nějaký důvod mají, stejně tak je nějaký důvod za jeho motivací setrvat na postu, který je jako ušitý pro právníka, který na kole snad nikdy neseděl ;-))

  odpověz na tento komentář
 5. avatar
  #6 Martin S. - vloženo: 07.02.2014 v 18:25:01

  Pan Štetina mě zaujal, což asi není dobře. Dosud jsem netušil, jaký člověk vede českou cyklistiku a bezostyšně si přisluhuje zásluhy stovek či tisíců dobrovolníků. Už to může naznačovat určitý charakter. Ponechám stranou otázku, jak se může z člověka, který se jako sportovec či závodník v cyklistice nikdy neangažoval, stát angažovaný cyklistický funkcionář? Psychologie a sociologie na to má celkem známé konstrukce, které se učí i na kriminalistických školách. Někomu už mnohem dříve měla napovědět jedna malá nápověda. Když nějaký člověk chce dělat ve svém volném čase pro ostatní nějakou práci navíc, musí mít k tomu vždy nějaký motiv. U nás dobrovolníků, kteří trénujeme bez nároků na odměny vedle svého zaměstnání, je motivem "srdíčko" (omlouvám se za tento neodborný termín, ale v poslední době jsem ho od cyklistů slyšel častokrát) nebo prostě proto, že jsme v tomto prostředí vyrůstali. Co vede člověka, zcela mimo toto prostředí, se pro nás tak obětovat? Chápu, že každý nemůže být úspěšným advokátem, a tak každý z Moravsko-slezského kraje, který má nejvyšší nezaměstnanost, se chytá každé výdělečné příležitosti. Mimochodem, podílí se nějak realitní kancelář pana Štetiny na zmíněném obchodě-nákupu pozemků za 30 mil.Kč? U takových obchodů bývají standardní i nestandardní provize, často zahalené pod rouškou tzv. obchodní mlčenlivosti:-). A poslední věc. Když je pan Štetina tak mezinárodně protřelý, neměl by také přejímat zvyklosti kultivovaných zemí? Například výroční zprávy, samozřejmě obsahující i podrobné finanční rozvahy, jsou v Západní Evropě u takových organizací (vč. např. samotných sportovních oddílů či občanských sdružení apod.)notoricky standardní věcí. Pokud svaz disponuje účetní, pak pro každou takovou je vypracování standardního výkazu zisku či ztrát naprosto rutinní záležitostí. Zřejmě opravdu asi nemají čeští cyklisté do něčeho vidět. Ale malá filozofická otázka: Kdo za to může? Pan Štetina? Nebo si za to můžeme sami?

  odpověz na tento komentář
 6. avatar
  #5 die29die - vloženo: 07.02.2014 v 17:38:53

  Pan Procházka to napsal skvěle ! Palec nahoru :)

  odpověz na tento komentář
 7. avatar
  #4 Aleš Procházka - vloženo: 07.02.2014 v 17:24:49

  Vážený pane Štětino, věta "MS MTB chci v Novém Městě na Moravě uskutečnit do 5 let" je brutální ukázkou síly z pozice prezidenta ČSC. Jak si vůbec dovolujete přisvojit zásluhy za pořadatelské úspěchy soukromého projektu lidí z Merida Biking Teamu, kteří v roce 2008 vytvořili na zelené louce akci Merida Bike Vysočina a postupně ji vybudovali do současné úrovně. Přímé přenosy v ČT, popularizace MTB, světová organizace závodů převážně ze soukromých zdrojů není Vaší zásluhou, ale týmu kolem Petra Vaňka. P.S. A Vašeho protikandidáta jsem tam každoročně viděl pomáhat pořádat závody pro děti, asi jsem se špatně díval, že jsem Vás nikdy v NMnM nepotkal. Ve vší slušnosti Vám přeji nezvolení a odchod na smetiště dějin...

  1. na tento komentář reaguje hrabos — #8
  odpověz na tento komentář
 8. avatar
  #3 R.Patrák - vloženo: 07.02.2014 v 16:54:47

  odpověď na eMan — #1 Programy všech kandidátů na prezidenta ČSC si přečtěte zde.

  http://www.roadcycling.cz/index.php5?str=clanek&id=2505&zpz=1

  Ono je tam ostatně více článků k tomuto tématu.

  odpověz na tento komentář
 9. avatar
  #2 Jirinak - vloženo: 07.02.2014 v 16:15:30

  Co to je "příjmový náklad"?? ;-)

  odpověz na tento komentář
 10. avatar
  #1 eMan - vloženo: 07.02.2014 v 15:31:25

  Díky za článek. Připomínat těch několik překlepů, které v článku jsou, asi nemá cenu a komentovat poslední otázku asi taky ne (to snad tazatel čekal, že někdo odpoví, že je proti transparentnímu financování? :-))

  Vzhledem k tomu, že se jedná o první (vyjma noticky o tom, že se nějaké hlasování bude konat) informaci na téma Vedení ČSC, nestálo by za to podat víc informaci o jednotlivých kandidátech? Mám totiž obavu, že v diskusi pod článkem se člověk možná pobaví, ale nic moc se nedozví.

  Dám na základě výše napsaného dva postesky. Není škoda, že těch 7 bodů J. Regece nebylo alespoň v poznámce pod čarou vyjmenováno? A pak jen krátké zamyšlení nad anketou. Trochu mne překvapuje poměrně dost hlasujících pro E. Řezníka, který ale jako jediný ze tří kandidátů v odpovědích nepřednesl žádný program, tj. asi někdo ví víc, než já a já bych byl rád v obraze :-)

  Díky

  1. na tento komentář reaguje Fzhor — #3
  odpověz na tento komentář

redakční systém | ISSN 1803-5744