Co je cyklostezka?

Zamyšlení nad stavem stezek pro cyklisty ve Frýdku Místku je tak trochu typické pro Českou republiku. V tomto článku píšu o konkrétním městě, ale myslím si , že to bude platit obecně.

Autor: Bob Damek

Budování stezek pro cyklisty je moderní. Město do toho dá peníze a dostane asi i dotaci. Na druhé straně je ocelovo-betonová lobby, která se snaží prosadit obrovský megalomanský projekt s jediným cílem, za málo kilometrů hodně peněz. Výsledkem je pak to co vzniklo ve Frýdku - Místku. Cyklostezky kopírují tu nejfrekventovanější silnici protínající město, jsou budovány bez ohledu na bezpečnost cyklistů (asi na to jak má cyklostezka vypadat neexistují žádné pořádné normy). Na městském úřadě si nikdo neudělal pořádnou studii o potřebách cyklistů a o tom k čemu obyvatelé kolo používají. Jen tak mohl  vzniknout systém "pseudocyklostezek".

 • Hlavní cyklostezka vede přes most a nadjezd podél frekventované silnice R48, pruh pro cyklisty je naznačen na chodníku a není oddělen od silnice žádnou zábranou (svodidlo, zábradlí apod.), hrozí nebezpečí sjetí z obrubníku a pádu pod kola aut která zde oficiálně můžou jet 60 km/hod, cyklostezka není oddělena od pruhu pro chodce, na silnici kde je souběžně vedena cyklostezka by cyklista neměl jezdit není zde však žádná dopravní značka zakazující vjezd cyklistům na silnici a tak dochází k tomu , že někdo jezdí na kole po silnici a někdo po cyklostezce. Vzhledem k novým pravidlům je to asi i bezpečnější, protože cyklista jedoucí po silnici nemusí dát přednost odbočujícímu vozidlu, zatímco cyklista jedoucí po souběžné cyklostezce na chodníku musí odbočujícímu vozidlu dát přednost, nebo sesednout z kola a jít přes přechod jako chodec, aby měl před autem přednost.
 • Pod mostem je nebezpečné místo, jsou zde nebezpečně vysoké okraje , asi z důvodů toho že pod mostem musí být zachován průtočný profil koryta , a tak je tady velká díra vedle stezky. I v dalších místech je stezka stavěna vyvýšená nelogicky nad úrovní terénu a hrozí nepříjemné pády při sjetí z okraje. Nejvíce nebezpečné jsou takovéto úseky vedoucí kolem silnic.
 • Na mnoha místech použitá zámková dlažba není vhodná pro cyklostezku, jízda po ní působí vibrace a delší jízda je nepříjemná, vhodnější je asfalt nebo mnohem levnější a snadno udržovatelná šotolina pokud je dobře odvodněna, dole hrubý štěrk a nahoře jemná drť
 • Cyklostezka vede na okraj města a končí drahým mostem přes řeku, přechod na přírodní stezky kolem řeky je zbytečně megalomanský a zničil původní celkem pěkné MTB chodníčky. Mnohdy by stačilo jen upravit problémová místa , podjezdy mostů, lávky přes potoky a odvodnění příliš blátivých úseků. Za finanční prostředky investované do cyklostezky vedoucí nikam mohla být sjízdná trasa kolem řek od Ostravy až do Beskyd.
 • Cyklostezky jsou špatně odděleny od silniční dopravy, nevyužívají pěších zón a namísto omezení rychlosti v místech střetu s chodci ( podchody, lávky,ຯ) se používají nevhodné zákazové značky. Takovéto značky navíc doplněné různými originálními texty ( pouze v češtině ) může umístit jen ten kdo o cyklistice nic neví. Mnoho cyklistů dnes používá našlapné systémy pedálů a chůze po betonu nebo mramoru je utrpením a je i nebezpečná. Není sebemenší důvod zakazovat jízdu na kole, stačí omezit rychlost jízdy s ohledem na chodce.
 • Mnoho tzv. cyklostezek bylo "vybudováno" osazením žlutých směrovek na méně frekventované cesty, takováto cyklostezka není cyklostezkou je to paskvil. Mnohdy je tady větší nebezpečí než na silnicích, protože takovéto cesty vyhledávají motoristi co se chtějí vyhnout zákonu ( jezdci v podnapilém stavu, rádoby závodníci, mladiství bez oprávnění, ຯ.). Pokud se takováto cesta použije neměla by být průjezdná , měla by se dovybavit technickou zábranou ( závora, zpomalovací koridory, sloupky apod. ) a dopravním značením s omezením rychlosti a zákazem vjezdu nákladních vozidel, která spolehlivě tyto silničky zničí, protože nejsou stavěny na takové zatížení.

V čem je tedy chyba a jak postupovat při návrhu cyklostezky :

Nejdříve je potřeba položit si otázku, kdo a kam na kole ve městě jezdí ?

Lze vytipovat několik skupin cyklistů

 • kolo používám k cestě do práce a do školy
 • kolo používám k cestě za sportem, kulturou a nákupy
 • kolo používám k výletům do přírody
 • kolo používám k sportu (závodní pojetí)

V tomto pořadí by se mělo k tvorbě návrhu tras cyklostezek přistupovat. Zatímco první dvě skupiny takovéto cyklostezky používají denně nebo alespoň v sezóně denně, turisti zpravidla jen o víkendu a dovolené, pak použití cyklostezky cyklisty závodníky je spíše vyjímečné a slouží pouze k opuštění města ( silničář jede po silnici, na bikrosku a DH pojedete s chrániči a integrálkou asi autem, a bikeři si své singletracky hledají sami a co nejdříve zmizí v pravém terénu).

Hlavní směr by měl spojovat městská sídliště s průmyslovými zónami, školami, sportovními areály a rekreačními oblastmi. U Frýdku -Místku jde tedy v prvé řadě o stezku podél řeky Ostravice a pak stezky k rekreačním nádržím na Olešné a v Bašce. Další sportoviště jsou taky kolem řeky. Na tuto hlavní cyklostezku by pak měly být napojeny cyklostezky vedoucí do nákupních pěších zón ve Frýdku a Místku, tedy na náměstí a k zámku. Snahou by mělo být vyloučit, pokud to jde, střet cyklistů s motorovými vozidly, a tam kde to není možné omezit rychlost vozidel pod 30 km/hod. Jen tak budou mít cyklostezky smysl. Hlavním cílem je snížit nehody a zranění cyklistů v silničním provozu. Je potřeba chápat to, že cyklista má blíže k chodci než k automobilu. Že na kole jezdí lidé, kteří nemají řidičák a moc toho o pravidlech na silnicích neví, jde zejména o starší lidi a děti. Cyklostezka je stezkou pro každodenní zdravý život, měla by sloužit k cestě do práce, škol i zábavou. Nepleťme si cyklostezky s turistickými trasami.

Z uvedeného rozboru vyplývá, že nám bikerům chybí někdo, kdo by prosazoval  naše zájmy, proto vznikají cyklotrasy tak, jak vznikají. Pokud nesjednotíme své zájmy a priority pod hlavičkou své organizace, kterou by měl být svaz cyklistiky, možná budeme za pár let řešit, že není kde bikovat.

Bylo by vhodné vytvoření komise při ČSC , která by řešila následující problematiku :

 • Návrhy a připomínkování dopravních předpisů týkajících se cyklistiky.

      Stanovme si jednoduchá pravidla  pro cyklistiku na silnici, cyklostezce, v pěší zóně a  na chodníku.

Na silnici jezdíme podle pravidel silničního provozu a navíc počítáme s tím , že jsme zde zranitelní.

Na cyklostezce by se měli chodci  chovat jako cyklisté na silnici, neomezovat jízdu cyklisty.

V pěší zóně a na chodnících by pak cyklisté měli dodržovat pravidlo neomezit a neohrozit chodce, rychlost by měla být srovnatelná s chodci.

Zrušit zcela zákazové značky pro cyklisty, umožnit jízdu všude, kde jsou zákazy vjezdu i jednosměrky , nahradit zákazové značky vhodnými příkazovými značkami jako je omezení rychlosti, pozor chodci, apod.

Dělat osvětu v médiích a veřejnoprávních institucích o těchto pravidlech , zejména vysvětlit chodcům to, že cyklostezka je cesta pro cyklisty.

 • Prosazovat zachování MTB v přírodě i v budoucnu, budováním singletracků jako nejlevnější a k přírodě nejšetrnější formy cyklotras. Při schvalování projektů cyklostezek a cyklotras zabránit ničení přírodních singletracků neodborným a nepřiměřeným budováním zpevněných cyklostezek ( asfaltové, betonové, struskové, zámková dlažba a podobné nepřírodní povrchy) zejména v CHKO a Národních parcích, poskytovat odborné konzultace pro obecní a městská zastupitelstva při návrhu a výstavbě cyklotras
 • Spolupráce s jinými organizacemi — uživateli cest a chodníků v přírodě, prosazení značených cest jako věc ve veřejném zájmu, prosazovat používání všech cest a chodníků ( značených i neznačených) v přírodě pro MTB a cyklistiku, nahrazovat zákazy a zakázané trasy pro MTB a cykloturistiku varovnými doporučeními a omezujícími značkami ( není sebemenší důvod jakoukoliv cestu a stezku uzavřít pro MTB a cyklistiku, co se nedá vyjet a sjet se dá vyjít pěšky) je však nutno dodržet pravidlo neohrozit jiné osoby
 • V rámci sportovních aktivit jako jsou bikemaratony, závody XC, DH, 4X a při budování a provozování bikeparků, napomáhat pořadatelům a provozovatelům při údržbě, čištění a protierozních úpravách tras, formou získaváním grantů a finančních prostředků ze státních fondů , fondů EU a od sponzorů a právní pomoci při  jednáních se státními úřady a vlastníky pozemků.
 • Stanovit a pokusit se prosadit jednotná pravidla pro stavební práce zasahující do přírody a ovlivňující nepřímo její cyklodostupnost, jedná se zejména o činnost lesních a vodohospodářských organizacích a výstavbu komunikací , průmyslových a bytových objektů. Mělo by být pravidlem uvést přírodu včetně cest a singletracků používaných pro sport do původního stavu a povinností obnovit nebo vybudovat nové trasy tam, kde došlo stavební činností k zničení původních tras.
Závěrem, například turisti se starají o značené turistické cesty a horské chaty, horolezci o svoje skály a zajištěné cesty, lyžaři o sjezdovky a běžecké tratě, ຯ.není tedy na čase, aby se i cyklisté začali  starat....
Přečteno - 8497x Tagy: bike cestovani
Zapojte se do diskuze

Mohlo by vás zajímat

 1. OstatníBiketour 2021: Jungfrau – na kole i zubačkou
  Biketour 2021: Jungfrau – na kole i zubačkou
 2. OstatníBiketour 2021: Pilatus – na kole na „dračí atrakce“
  Biketour 2021: Pilatus – na kole na „dračí atrakce“
 3. OstatníGaspiho Family Bike trip do Rakous
  Gaspiho Family Bike trip do Rakous
 4. OstatníBike tour 2021: Tanvaldský Špičák – z flowtrailu na vesmírnou loď
  Bike tour 2021: Tanvaldský Špičák – z flowtrailu na vesmírnou loď
 5. OstatníBiketour 2021: Lipno – traily u „českého moře“
  Biketour 2021: Lipno – traily u „českého moře“
 6. OstatníBiketour 2021: Dolní Morava – traily ve velkém stylu
  Biketour 2021: Dolní Morava – traily ve velkém stylu

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.
 1. avatar
  #12 filip - vloženo: 15.01.2007 v 12:43:24

  chyba - Bohužel již od počátku si pletete dva pojmy: cyklostezka a cyklotrasa.

  odpověz na tento komentář
 2. avatar
  #11 IPS - vloženo: 15.01.2007 v 08:34:53

  pro Damka - Damku, tak s tím něco dělej, nebo děláš jen to že píšeš a kecáš po servrech? Vem si kravatu a začni lítat po úřadech. Bude to záslužnější než tady o tom kecat.

  odpověz na tento komentář
 3. avatar
  #10 jaroslav - vloženo: 13.01.2007 v 13:45:45

  to BFG - To máš teda pravdu - já to ale otevřeně dávam najevo, že nevim co s tim. No a ty kromě paušalizování co kde stojí taky ne, takže? Ale nic ve zlym, sere mě to stejně jako všechny cyklisty. Ale pořád je tu ještě tuna neproježděnejch cest,ať už je objevíš v mapě, či při brouzdání krajinou, či v GPS, vždy je to krásný pocit novou cestu objevit a jestli z toho někdo udělá cyklostezku (bez asfaltu) je mi úplně jedno.

  odpověz na tento komentář
 4. avatar
  #9 B.F.G. - vloženo: 12.01.2007 v 15:37:43

  Kraviny - Mě bohužel opravdu nenapadá co s tím můžu jako obyčejný uživatel - cyklista dělat. Nejsem v žádné výkoné pozici a klasický cyklista typu "lojza jezdí do práce na kole" "máňa jezdí jednou za měsíc s dědečkem na výlet" žádnou petici a pod. stejně nepodpoří, spolu s maminkama a kočárkama mají asfalt, ať je na sebepitomějším místě rádi. V našem okolí taky ze dne na den vyrostla nová cyklostezka, která vypadá jako náběh na rychlostní komunikaci, kočí kupodivu taky na polní cestě, kde mají co dělat i buldozery.... Jaroslave vidím tady od tebe jen připomínky, žádné řešení.

  odpověz na tento komentář
 5. avatar
  #8 Flee - vloženo: 11.01.2007 v 19:56:34

  Praha-Mělník - Na trase Praha-Mělník jsem taky narazil na hezkou stezku vedoucí buď trochu terénem a předtím přívozem nebo po asfaltu po druhé straně a pak přes most. Most je ve výšce tak 7-10 metrů spojený s velkým potrubím a jediný nájezd je po plechových schodech.

  odpověz na tento komentář
 6. avatar
  #7 jaroslav - vloženo: 11.01.2007 v 19:24:51

  to B.F.G. - Co moralizuješ? Místo toho abys nám dal příklad, meleš stejný kraviny jako my. No tak, napiš něco konstruktivního, šup!

  odpověz na tento komentář
 7. avatar
  #6 B.F.G. - vloženo: 11.01.2007 v 18:52:50

  K ničemu? - Nemyslím si že je to k ničemu. Spíš mě zaráží klasická česká reakce, cyklstezky ve frýdku nikoho nezajímají, ČsC má moc práce, nevalte to na nás, a co jako a pod. Tohle téma se netýká je frýdku, ale celé republiky, a zajímalo by mě co s tím z vás kdo udělal. Mám někdy pocit, že za pár let budeme jezdit všichni po betonu nebo asfaltu. JE fakt, pokud dnes chcete dostat od státu, unie nebo někoho jiného, tak musí výsledek vypadat jako nová dálnice pro matky s kočárky nebo jak silnice bez aut. Pokud toho má ČsC tak se k tomu může aspoň vyjádřit, nebo delegovat svoje případné pravomoci na někoho, kdo čas má. Poslední roky mám pocit, že se ČsC vrátil do roku 1985. Zatím co my se tu dohadujeme, tak si senátoři, poslanci starostové a ostatní mnou ruce jak pěkně ty peníze utratili, jak cyklistům pomohli aby se jim lépe jezdilo kolem odpočívadýlek mezi asfaltem a žlutými cedulkami podél silnic. Možná si nakonec řeknou, když mají takovou pěknou síť cyklostezek, tak proč by měli koly ničit lesy a další?

  odpověz na tento komentář
 8. avatar
  #5 Jan Němec - vloženo: 11.01.2007 v 15:58:54

  mě to zajímá - kruci chlapi nebo ženský tak to nečtěte, když vás to nezajímá a nebo nám ostatním aspoň nekažte odpoledne. zamyšleních jako je toto mnoho nebylo, za to kecálistů jako jste vy pode mnou je hromada. rád bych vás někdy viděl dohromady, třeba byste tvořili pěkný tým :-)))) zkuste se někdy vyjádřit k tématu...

  odpověz na tento komentář
 9. avatar
  #4 punek a bunek - vloženo: 11.01.2007 v 15:00:52

  nebo taky nasrat

  odpověz na tento komentář
 10. avatar
  #3 jj - vloženo: 11.01.2007 v 13:09:40

  Co TO je ? - Hoši,hoši co jste to zase stvořili za článek? Copak nemáme zajímavější témata než Cyklostezky ve Frýdku??? Nevidím důvod, proč by to mělo někoho zajímat. Města cyklistice nerozumí, to je fakt a s tím se musí smířit i náš Bob Damek(sorry). A nevalte další problém na ČSC i tak jich má už dost.

  odpověz na tento komentář
 11. avatar
  #2 jaroslav - vloženo: 11.01.2007 v 12:55:50

  Takovych clanku uz bylo. Mam dve otazky na autora: 1. A co jako? Cekate ze ten clanek strhne revoluci? 2. Proč by se o to měl starat právě ČSC?

  odpověz na tento komentář
 12. avatar
  #1 deer - vloženo: 11.01.2007 v 12:05:46

  k ničemu - ještě tak do práce nebo do školy, ale na projíždění to asi moc není.

  odpověz na tento komentář

redakční systém | ISSN 1803-5744