ERV pojišťovna
Dětský XCO Beckov

Dětský XCO Beckov

Středně náročný okruhový závod v Cross Country na uzavřené trati.

Délka trati a obtížnost přizpůsobena dle kategorií

Určeno pro všechny, kdo jenom trochu jezdí na kole, kdo si chce třeba zkusit první a opravdový závod nebo poměřit své síly se soupeři.

Pro včas přihlášené startovní číslo se jménem.

Závod se jede za každého počasí.

Vyhlašováno prvních 5 závodníků v každé kategorii absolutního pořadí – oddělení dívky a chlapci.

 

Disciplína:XC
Datum konání:SO 04. 5. 2013
Místo konání:Beckov, Česko
WWW stránky závodu:www.xcobeckov.cz

Propozice závodu

Dětský Cross Country Beckov MTB 2013

Typ závodu

MTB závod

Pořadatel závodu

Sokol Veltěž

Ředitel závodu

Ing. Michal Beneš

Telefon na ředitele závodu

605 270 292

E-mail na ředitele závodu

michal.benes@npk.cz

Termín konání závodu

4.5.2013

Místo prezentace

v prostoru cíle, Klíčany, stará asfaltka do Sedlece

Čas zahájení prezentace

8:00 hod

Čas ukončení prezentace

30 minut před startem kategorie

Místo startu závodu

Klíčany, 50°12'5.944"N, 14°26'35.064"E

Čas startu závodu

10:00 hod

Místo cíle závodu

Klíčany

Trasa závodu

Okruh 1 km, louky s několika krátkými technickými výjezdy a sjezdy, umělé překážky, asfalt    

Kategorie :

BOBÍCI, BOBICE

ročník narození 2009 a mladší

Předžáci a předžákyně

ročník narození 2007 až 2008

ŽÁCI 1, ŽÁKYNĚ 1

ročník narození 2005 až 2006

ŽÁCI 2, ŽÁKYNĚ 2

ročník narození 2003 až 2004

MLADŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ

ročník narození 2001 až 2002

STARŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ

ročník narození 1999 až 2000

KADETI,KADETKY

ročník narození 1997 až 1998

  

Dětský MTB Cup 2013

Výsledky kategorií ročník narození 1999 a mladší jsou také započítávány do celoročního seriálu “Dětský MTB Cup 2013”. Není ale povinností se účastnit více závodů, je možno startovat pouze na XCO Beckov.  

Přihlášky

Účastníci se přihlašují na závod prostřednictvím přihlašovacího portálu, kde vyplní příslušné informace.

Je možno se přihlásit i na celý seriál za zvýhodněné startovné.

Podle ročníku narození si závodník vyhledá svojí kategorii a zařadí se do závodu.

Na jednotlivý závod se lze přihlásit i na místě za poplatek 100,-Kč..

Prezentace

Je nutné, aby všichni závodníci byli před každým závodem odprezentováni.

Prezentace končí 30 minut před startem závodu. Každý účastník obdrží startovní číslo s čipem. Závodník smí závodit pouze v jedné kategorii.  Pokud závodník zapomene či ztratí své startovní číslo, musí toto nahlásit u prezentace a za poplatek mu bude vydáno nové. Manipulační poplatek za vydání nového čísla je 100,-Kč.

Trasa

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počty kol podle aktuálního stavu tratí, počasí a počtu účastníků.

bobíci – krátký okruh na zpevněném povrchu

ostatní kategorie – okruhy v terénu a na zpevněných cestách s délkou přizpůsobenou jednotlivým kategoriím.

Start

V případě velkého počtu účastníků bude start děvčat a chlapců oddělený. V době závodů nesmí být rodiče v prostoru startu a cíle. Není dovolená žádná pomoc ani v průběhu závodů. Po prvním závodu bude mít prvních 10 závodníků poháru v každé kategorii možnost startovat z první resp. druhé řady.

Předpis

Závodí se dle rozpisu tohoto závodu. Závod se jede na uzavřené trati. Závodníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů. Závod se jede za každého počasí. Pořadatel neručí za škody vzniklé závodníkům. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni pohybovat se jen po vyznačené trase. Děti startují s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu.

Cyklistická přilba je povinná !!!

Protest lze podat pouze písemně 1 hodinu po dojezdu startujícího do cíle, nejpozději však do vyhlášení výsledků. Protest a kauce se musí složit u ředitele závodu při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.

Doporučení a popis chování v rámci závodu

!! Důležité !!

Pokud budete pomáhat svým dětem na trase, tak to bude posuzováno rozhodčími jako neoprávněná pomoc a závodník bude v cíli zařazen na poslední místo závodu.

V průběhu závodu je zákaz pohybu po trasách, kde závody probíhají. Rozhodčí má právo odebrat závodníkovi, který toto pravidlo poruší startovní číslo a diskvalifikovat ho ze závodu !!!

Závod se koná na soukromém majetku ! Prosíme závodníky, aby se chovali šetrně k životnímu prostředí, neodhazovali při závodě použité duše, obaly od stravy a jiných doplňků apod. na jiná místa než k tomu určená. V případě, že neumíte nebo nechcete prázdné obaly dovézt do cíle, odhazujte je výhradně pod sebe na cestu závodu a ne do lesního porostu a příkopů. Usnadníte tak úklid pronajatých prostorů po závodu. Na cestě to najdeme my při úklidu, v lese třeba 5m od cesty to určitě najde majitel pozemku a příští rok jsme bez závodu. Děkujeme 

Závod je vypsán i pro příchozí

Ano – závod je veřejný, není potřeba žádná licence

Zdravotní zajištění

Pořadatelská služba, zdravotní služba

Místo vyhlášení výsledků

V místě startu a cíle závodu

Čas vyhlášení výsledků

Do 30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu

Vyhlášení výsledků

Absolutní pořadí

1.- 5.místo v každé vypsané kategorii

  

Odkaz na webové stránky závodu

http://www.xcobeckov.cz

Odkaz na registraci pro XCO Beckov

http://sport-reg.cz/registrace?zavod=110

Odkaz na místo závodu

http://mapy.cz/s/65Z4

Odkaz na propozice seriálu “Dětský MTB Cup 2013”

http://spinfit.cz/cs/propozice-pravidla

Odkaz na registraci do celého poháru “Dětský MTB Cup 2013”

http://sport-reg.cz/registrace?zavod=107

Různé :

- Všichni účastníci musí dodržovat Propozice Dětského Cross Country Beckov 2013

- Přihlášením na závod se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pořadatelů. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

- Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

- Závodník zprošťuje pořadatele zodpovědnosti za zranění, zcizení a ztráty, které se mohou přihodit v průběhu závodu

- Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

- Závodník prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k účasti v závodu.

- V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

- Veškeré údaje, které zde závodník uvádí podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. 

- U nezletilých závodníků je povinný písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce, který bude předán při prezentaci do závodu.

 

Výsledky

http://www.xcobeckov.cz/vysledky

Účastníci

khtour | SpinFit Liberec
04.05.2013 - typ závodu: XC - autor: misak - 1996x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744