Dva kohouti - jeden pohár

Otevřený konflikt Petra Marka se Zdeňkem Pólem eskaluje. Ve hře jsou český pohár a systém odměňování rozhodčích

Autor: Petr Bureš
Dva kohouti - jeden pohár

Každým rokem se debatuje o tom, proč jsou pohárové závody tam a ne jinde. Kdo za to může? Jaké jsou odpovědnosti svazu, komise MTB a pořadatelů? Proč byl letošní kalendář závodů zveřejněn tak pozdě? Co je pravdy na tom, že za vším stojí eskalující konflikt bývalého a současného předsedy komise MTB Petra Marka se Zdeňkem Pólem?

Veřejnost, pokaždé, když se dozví finální verzi kalendáře závodů (Kalendář Českého poháru horských kol pro rok 2011), lamentuje nad tím, proč je tak málo závodů, proč jsou všechny v Čechách a minimum na Moravě, proč se sjezdy jezdí na rovině. Lidé jsou naštvaní, ale především zmatení, protože ačkoliv spílají na konkrétní závody v kalendáři, nevědí kdo je zodpovědný za jejich tvorbu, kdo je navrhuje a kdo schvaluje, kdo má v pohárotvorbě jaké kompetence a na koho se tedy s připomínkami a návrhy nejlépe obracet a kdy. My se vám dnes pokusíme tuhle spletitost rozkrýt.

Nejprve si tedy musíme definovat jednotlivé subjekty, které se na organizaci, potažmo přidělování pohárových závodů podílejí, nebo s těmito činnostmi nějak souvisejí.

ČSC - Český svaz cyklistiky je jako národní cyklistický svaz oprávněn poskytnout (prodat) reklamní práva na pořádání pohárů ve všech disciplínách.

Komise MTB je poradní orgán v rámci ČSC, který rozhoduje o právu pořádat jednotlivé závody českého MTB poháru. Jeho současný předseda Zdeněk Pól (Zdeněk Pól: Nechci, aby byla Komise MTB jen imaginární orgán) nahradil v této funkci v loňském roce bývalého předsedu a zakladatele komise MTB Petra Marka.

Remoex je reklamní agentura, která od ČSC zakoupila do roku 2012 reklamní práva na všechny MTB poháry a financuje tak prostřednictvím smluvní firmy MTB Czech organizaci poháru.

MTB Czech je soukromá firma ve které vlastní Petr Marek majoritní podíl (Český pohár = Petr Marek) a která zajišťuje organizačně a technicky jednotlivé závody poháru v disciplínách XCO/DHI/XCM. Činnost této firmy je s pořádáním českého poháru spjata v podstatě od jeho vzniku, tedy posledních dvacet let a v minulosti zajišťovala jak zprostředkování prodeje práv, tak shánění vlastních sponzorů a agentur pro financování poháru.

Místní pořadatel je většinou jedinec, nebo firma, která se stará o jeden konkrétní pohárový závod na základě smlouvy s firmou MTB Czech.

Nuže a jak to tedy celé v praxi dosud fungovalo? ČSC prodal před lety reklamní práva firmě Remoex a tím jeho role v podstatě skončila. Hlavní hybnou silou ve vyjednáváních a konzultacích byl expředseda komise MTB Petr Marek, v té době současně také člen prezídia a Výkonného výboru ČSC, pořadatel pohárů a zprostředkovatel prodeje práv firmě Remoex. Jednal s místnímu pořadateli, určoval podobu kalendáře, společně s místními organizátory zajišťoval vlastní realizaci jednotlivých závodů. Jinými slovy, byl prakticky u všeho ohledně pohárů, za víceméně formálního přihlížení komise MTB.

Při tvorbě letošního kalendáře pohárových závodů však došlo k malé kolizi, kterou způsobil fakt, že Petr Marek opustil židli šéfa komise MTB a na jeho místo přišel Zdeněk Pól. Některá rozhodnutí, která byl Petr Marek v minulosti zvyklý dělat z titulu své funkce, tak pravomocně přešla na nového šéfa komise. Ten, seznamujíc se se svými pravomocemi byl jako naskočivší do rozjetého vlaku postaven před rozhodnutí, která automaticky, tak nějak paralelně dělal i Petr Marek, ačkoliv již v jeho faktických kompetencích nebyla. V praxi tak v podstatě došlo k tomu, že komise MTB ve chvíli, kdy již byla jednání Petra Marka o pohárovém kalendáři v pokročilém stavu, odhlasovala v polovině prosince soubor rozhodnutí stanovující, mimo jiné, minimální počet závodů ČP stanovený na čtyři. Vznikla tak v podstatě patová situace, kdy v průběhu února byl Markem fakticky připravený kalendář pohárových závodů, který však nekorespondoval s rozhodnutím komise.

"Výsledná podoba pohárového kalendáře je do jisté míry spjata s výší rozpočtu, který máme od Remoexu. Na základě něho jsem dopředu avizoval, že ve sjezdu nejsou finance na pět závodů (4 poháry + MČR), ale jen na čtyři. Komise to bohužel ve svém usnesení nezohlednila a proto došlo k patové situaci". Vysvětluje vznik problému expředseda komise MTB, její současný člen Petr Marek.

V těchto dnech dalším eskalujícím problémem, který se rovněž významnou měrou dotýká pořádání Českého poháru, je nový systém odměňování rozhodčích. Rozhodčí jsou totiž nedílnou součástí poháru a bez nich by se v podstatě ani nemohl konat. O jejich delegaci rozhoduje ČSC, potažmo komise MTB. Jejich financování je pak smluvně dohodnuto s místními pořadateli poháru. S výjimkou fourcrossu, kde se o vyplácení stará promotér poháru. O změně dosavadní praxe komise jednala od prosince, výsledkem je dokument který stanovuje že odměna za jeden soutěžní den je pro hlavního rozhodčího činí 1500 Kč, pro rozhodčího 1000 Kč a pro 4X traťového maršála 800 Kč, s tím, že všichni delegovaní mají nárok na ubytování a cestovné.

Dokument stanovuje paušální sumu, pro jednotlivé disciplíny v závislosti na délce konání závodu a počtu delegovaných rozhodčích, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady na rozhodčí v rámci jednoho pohárového závodu, kterou musí pořadatel zaplatit měsíc dopředu na účet ČSC. Pro XCO je tato částka stanovena na 17, pro DHI na 15, pro 4X na 13, pro XCM, XCP a TR na 6 tisíc korun. Rozhodčí tak mají být nově placeni svazem, nikoliv cash od pořadatele na místě. Důvodem tohoto systému je zejména jejich nezávislost a také skutečnost, že bude pořadatel dopředu vědět částku, se kterou musí pro rozhodčí počítat, s tím že tato nebude navýšena v případě, kdy se z nějakého důvodu bude muset delegovat větší počet rozhodčích ze vzdálenějšího místa republiky, jejichž náklady na cestovné by pak mohli za předchozího stavu tuto částku neadekvátně navýšit.

Novinka v podobě zmiňované směrnice o vyplácení rozhodčích však vešla v platnost začátkem února, v době, kdy již Marek uzavíral smlouvy s místními pořadateli. Proti tomuto schválenému systému se ovšem ozvalo několik místních organizátorů, kteří se brání takto nastaveným limitům a zejména skutečnosti, že by měli peníze za rozhodčí posílat měsíc před závody. Mnozí z nich peníze potřebné na vyplácení odměn rozhodčích získávají až na místě z vybraného startovného a zálohový systém platby předem jim toto již neumožňuje. Na druhou stranu je zde ovšem argument že pokud chce někdo pořádat nejvyšší soutěž v republice, měl by být schopen a ochoten akceptovat určitá pravidla, díky kterým dostane právo hostit ve svém regionu pohárové závody.

Jak celou situaci vidí předseda komise MTB Zdeněk Pól? "Když se pan Marek o své vůli před rokem rozhodl skončit ve funkci předsedy komise, a dokonce mě na své místo sám doporučil, avizoval, že plánuje stáhnout se i z role organizátora Českých pohárů a s ním, že poháry opustí i Remoex. To by znamenalo, že po dvaceti letech, kdy mistrovské soutěže stály na jediné osobě, bude třeba celý systém připravit na zcela nové podmínky a tomu jsme se snažili přizpůsobit. Skutečností je, že jsem od svého předchůdce neobdržel jediný dokument a připravit od nuly vše, na co měl pan Marek dvacet let, přeci jen zabere o něco více, než těch pár měsíců od září, kdy bylo složení komise prezídiem konečně potvrzeno. S postupem času Marek své rozhodnutí ale zřejmě změnil, aniž by se o tom slovem zmínil. Nadále jednal jménem komise, ačkoli k tomu nebyl oprávněn, dokonce pořadatelům rozesílal dokumenty, ve kterých komisi zavazoval k různým věcem, o nichž komise vůbec nejednala. Došlo tak ke zmatkům, jejichž obětí se bohužel stali někteří místní pořadatelé, kterým se tímto znovu omlouvám. Pokud jde o nový systém odměňování rozhodčích a technických delegátů, většina pořadatelů, včetně těch, jimiž se pan Marek zaštiťoval ve snaze zvrátit platné rozhodnutí, nové podmínky bez problémů akceptovala. Stačilo jim vysvětlit důvody vedoucí ke změně způsobu odměňování rozhodčích. Někteří zaplatí o něco málo více, jiní ale méně, než dosud. Mohu vás ujistit, že tady nejde o žádnou krizi vedoucí k ohrožení Českého poháru. Jakožto člen komise měl pan Marek přístup ke všemu, co jsme kdy projednávali a jeho úkolem bylo rozhodnutí komise místním pořadatelům nejen tlumočit, ale především vysvětlit důvody, které nás k rozhodnutí vedly. V roli prostředníka mezi komisí MTB a místními pořadateli zcela selhal. Nyní je na jeho uvážení, zda hodlá setrvat v komisi MTB. Za mnohem důležitější ale považuji, že již od začátku února jsou jasně dané podmínky pro tvorbu kalendáře a zájemce o závody ČP 2012. Koncem června budeme znát program domácí mountain bikové sezóny pro příští rok."

Jak jsme zjistili, první velmi předběžný návrh kalendáře 2012 má v tuto chvíli komise MTB již na stole a dále s ním bude pracovat. Snad se tedy alespoň co se kalendáře českého poháru na rok 2012 týká dozvíme jeho finální verzi dříve, než dva měsíce před začátkem sezóny.

Bohužel jak to tak vypadá, konflikt, mezi Petrem Markem a Zdeňkem Pólem v posledních týdnech eskaluje a nikdo si v tuto chvíli nedokáže představit jaký bude mít jejich spor další průběh. Do poháru 2011 a jeho včasného zahájení se určitě spor nijak nepromítne, otázkou je zda-li Petr Marek, za kterým však stále stojí vedení svazu, přijme Pólovu výzvu k rezignaci, potažmo zda-li se vzdá pořádání poháru spolu s Remoexem, jak podle Póla údajně před časem avizoval, nebo nikoliv. Jednou z alternativ, pokud bude chtít firma Remoex pokračovat ve financování pohárů i do budoucnosti po roce 2012 je tak buď příměří mezi oběma znesvářenými stranami, nebo v horším případě odvolání resp. odchod "rebelujícího" Póla, který novými praktikami v komisi sice zprůhlednil plno věcí, ale špatným načasováním, za které sice nemohl a tím, že se aktivně ujal rozhodovat s čímž Marek nepočítal, zkomplikoval Markovi část jeho práce, a to vyvolalo jejich současný spor. Pravdou je, že komunikovat a snažit se prosazovat určité změny není jednoduché, zabírá to mnoho sil a času a přesvědčili se o tom jak Marek během svého dvacetiletého působení v cyklistice, tak Pól v posledním roce jeho předsedování. Jak daleko sahá jejich trpělivost a vůle snažit se něco dělat pro MTB se ukáže v dalších měsících. Nám nezbývá nic jiného, něž si držet palce, aby momentální krize byla co nejrychleji zažehnána a aby se maximum sil všech zúčastněných mohlo opět ubírat tím správným produktivním směrem, který si české MTB bezesporu zaslouží.

Mimochodem pokud si říkáte, že by nebylo marné nějak přispět svou troškou do mlýna, pouvažujte jestli byste nechtěli uspořádat pohárové závody na nějakém jiném, novém místě, než kde se konají či konaly v minulosti, připravujeme pro vás malou informační osvětu, ve které se dozvíte, jaké jsou podmínky, které musíte jako pořadatel splnit, na koho a kdy nejlépe se s žádostí o pořádání obracet a jak celý mechanismus pořádání pohárového podniku vlastně funguje. Zůstaňte s námi, ve středu se vše dozvíte.

Přečteno - 11392x Tagy: český pohár
Zapojte se do diskuze

Mohlo by vás zajímat

 1. Český pohárSouboj Boroš vs. Štybar na MČR je zbožné přání, favoritem na domácí titul je táborský rodák
  Souboj Boroš vs. Štybar na MČR je zbožné přání, favoritem na domácí titul je táborský rodák
 2. Český pohárMistrovství ČR v cyklokrosu hostí Tábor, bude to generálka na MS
  Mistrovství ČR v cyklokrosu hostí Tábor, bude to generálka na MS
 3. Český pohárSP CX Val di Sole: V u23 Zemanová vítězí, Hladíková bronzová
  SP CX Val di Sole: V u23 Zemanová vítězí, Hladíková bronzová
 4. Český pohárToi Toi Cup ovládli Konwa a Zemanová, v posledním díle vítězí Jidřich a Ungerová
  Toi Toi Cup ovládli Konwa a Zemanová, v posledním díle vítězí Jidřich a Ungerová
 5. Český pohárFinále Toi Toi Cupu a MČR mládeže hostí Veselí nad Lužnicí
  Finále Toi Toi Cupu a MČR mládeže hostí Veselí nad Lužnicí
 6. Český pohárFotoreportáž - zasněžený šestý díl Toi Toi v Hlinsku
  Fotoreportáž - zasněžený šestý díl Toi Toi v Hlinsku

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.
 1. avatar
  #24 petan - vloženo: 04.04.2011 v 07:48:26

  odpověď na sádlo — #23 V podstatě to tak je. Na jedné straně závodníci lamentující nad nedostatkem moravských závodů na Moravě, na druhou stranu Promotér, který vyzývá všechny odevšad aby se včas hlásili, leč bohužel bez úspěchu. Jak jsem napsal v jiném článku, chcete-li to změnit, musíte sami chtít. Změna je především na lokálních pořadatelích...

  odpověz na tento komentář
 2. avatar
  #23 sádlo - vloženo: 02.04.2011 v 16:24:55

  odpověď na NN — #22 A není třeba problém v nedostatku kvalitních(a ochotných) pořadatelů na Moravě? Sám jsem z Moravy a jistě bych závody poblíž uvítal...

  1. na tento komentář reaguje petan — #24
  odpověz na tento komentář
 3. avatar
  #22 NN - vloženo: 01.04.2011 v 11:30:25

  Nelíbí se mi celá úroveň ČP XC, rok od roku se posunuje vzdálenostně dál a dál, a při závodě mládežníků, kteří jedou závod do 30minut je opravdu neekonomické a v nynější době krize nemožné pro sportovní klub - team, jet na druhý konec republiky a na daném závodě startovat. Výsledkem je klesající počet startujících ve všech kategoriích a tedy celkový úpadek ČP.Ještě před pár lety se část závodů jela na Moravě, zbytek v Čechách a bylo tedy "skóre" vyrovnané. Momentálně je kromě 1.závodu vše pro Moravu z ruky, holt moraváci to asi mají do Čech "blíž", než Češi na Moravu...Je na čase se zamyslet a něco s tím udělat.

  1. na tento komentář reaguje sádlo — #23
  odpověz na tento komentář
 4. avatar
  #21 Zdeněk Pól - vloženo: 23.03.2011 v 23:33:54

  odpověď na MTB100 — #20 Formálně je to jinak. Práva drží společnost Remoex, která si najímá MTB Czech za účelem organizace ČP...

  odpověz na tento komentář
 5. avatar
  #20 MTB100 - vloženo: 22.03.2011 v 20:18:02

  Myslim, ze tady jasne nazaznela jedna dulezita vec a podle meho nazoru zcela zasadni.

  1)predseda komise MTB Marek je vlastnikem firmy MTB Czech

  2)MTB Czech vlastni prava na Cesky pohar a tyto prava preprodava Remoexu

  Jak je mozne, ze svazovy funkcionar dlouha leta obchoduje prostrednictvim sve firmy se svazovymi pravy?????

  1. na tento komentář reaguje Zdeněk Pól — #21
  odpověz na tento komentář
 6. avatar
  #19 mik - vloženo: 21.03.2011 v 21:43:53

  Jelikož tedy ve sporu nehrají roli obchody a jsem za to rád může se přistoupit ke konstruktivní debatě. Návrhy řešení: v zásadě jsou dvě dohoda s panem Markem a nastolení pravidel především pro zkvalitnění závodů ČP. Tuto variantu, ale bez znalosti lokálních vztahů nedokážu posoudit zda je možná či nikoliv. Druhá varianta je odstřižení a vyvázání se ze spolupráce s panem Markem a jeho firmou a vše řešit jinou cestou. Začít zkrátka s čistým štítem.

  odpověz na tento komentář
 7. avatar
  #18 Kurri22 - vloženo: 21.03.2011 v 17:05:17

  odpověď na Zdeněk Pól — #9 Jak říkáte, nedostatečná propagace. To je, myslím si, zásadní věc. Otázka je co s tím. Je nějaká možnost MTB protlačit ve větší míře do televize? Teď, ve světle úspěchů Jardy Kulhavého, je nejvyšší čas s tou propagací něco dělat.

  odpověz na tento komentář
 8. avatar
  #17 petan - vloženo: 21.03.2011 v 16:10:56

  odpověď na Čárys — #16 Ty vole Čárys na čem ty to jedeš :-)

  odpověz na tento komentář
 9. avatar
  #16 Čárys - vloženo: 21.03.2011 v 15:56:22

  Já osobně mohu říct, že nebýt jednání se Zdeňkem Polem, žádné závody bychom letos my na Monínci (CP DH nr.1) nepořádali. Děkujeme !

  Článek je určitě přínosem v oblasti osvěty, snad jen bych se pousmál nad statí....cituji :

  "Na druhou stranu je zde ovšem argument že pokud chce někdo pořádat nejvyšší soutěž v republice, měl by být schopen a ochoten akceptovat určitá pravidla, díky kterým dostane právo hostit ve svém regionu pohárové závody..."

  Definoval bych slovní spojení "AKCEPTOVAT PRAVIDLA" Akceptovat pravidla - odevzdej část startovného, zařid a zacvakej ubytovaní, cestak, blíže smluvně nespecifikované odměny, do ničeho nám nekecej a akceptuj právo veta a samozřejmě, zaplať. Za to máš možnost udělat něco pro lidi. Odměnou ti budiž dobrý pocit.

  :)

  ---------

  Věřím tomu že rok 2O11 bude rokem přelomovým, a že nás všechny čeká zářná budoucnost, v níž hledíce k světlým zítřkům hoblujeme kopce veliké a sláva poháru se bude hvězd dotýkat.

  2O12 comming soon...

  1. na tento komentář reaguje petan — #17
  odpověz na tento komentář
 10. avatar
  #15 Milan2 - vloženo: 21.03.2011 v 15:29:52

  odpověď na mmichal — #14 no ono to bude i v propagaci. Seriály mají alespoń aktuální web, pohár MTB ten má r. 2010 a nějaké aktuální informace o závodech vůbec neexistují. Ale to bude jen jedna z mnoha příčin, ale s jednoduchým řešením.

  odpověz na tento komentář
 11. avatar
  #14 mmichal - vloženo: 21.03.2011 v 13:29:11

  odpověď na Zdeněk Pól — #13 jasně, nejsou to národní pohárový seriály, to byla narážka na ten internet a nezájem lidí... pak je teda ale otázka, proč o tyhle seriály je zájem a mají tolik závodů a proč není zájem o pohár a nikdo to nechce dělat... chyba teda asi bude někde jinde než u nechuti závodníků a online registrace nebo jednotná cena lanovky to asi nezachrání, to řeší následek, ne příčinu úpadku...

  1. na tento komentář reaguje Milan2 — #15
  odpověz na tento komentář
 12. avatar
  #13 Zdeněk Pól - vloženo: 21.03.2011 v 12:51:52

  odpověď na mmichal — #12 mmichale, také nemyslím, že by prapříčinou všeho zla byl právě internet. Ty jsi ale hodil do jednoho pytle několik seriálů, které mají - až na disciplínu - vzájemně jen málo společného. Každý má své nesporné plusy i nedostatky, ale to se dá o ČP říct také. V některých ohledech ČP tyto série překonává, v jiných zaostává, bohužel. To by bylo na hodně dlouhou debatu. Mimochodem, těch závodů Slovenského poháru už není sedm, pokud vím.

  1. na tento komentář reaguje mmichal — #14
  odpověz na tento komentář
 13. avatar
  #12 mmichal - vloženo: 21.03.2011 v 12:31:37

  odpověď na petan — #11 nemyslím si, že s tím má internet zas tak moc společnýho... proč funguje 3DH cup a je mezi lidma oblíbenej? proč mají na Slovensku 7 pohárovejch závodů? proč funguje IXS seriál? to jako v Německu a Švýcarsku lidi nepoužívaj facebook?

  1. na tento komentář reaguje Zdeněk Pól — #13
  odpověz na tento komentář
 14. avatar
  #11 petan - vloženo: 21.03.2011 v 11:59:15

  Taky přidám svůj názor na problematiku odlivu počtů závodníků. Aniž bych se chtěl zastávat Marka, nebo Póla, tak si myslím, že za tuto skutečnost opravdu nemůže ani jeden z nich. Problém s odlivem mládeže a lidí obecně od sportů i jiných outdoorových aktivit je prostě bohužel fenoménem doby. Plno lidí totiž zpohodlnělo a podléhá čím dál tím víc soustavnému žití ve virtuální realitě, na facebooku a pod. Internet dokonce začíná pomalu atakovat časy strávené dříve u televize a není se pak čemu divit, že jedinců, kteří se věnují závodění a výkonostnímu sportu neustále ubývá. Otázka co s tím, je na snadě, ovšem odpověď na ní znají jed v Číně - zakázat internet...

  1. na tento komentář reaguje michal — #
  2. na tento komentář reaguje mmichal — #12
  odpověz na tento komentář
 15. avatar
  #10 Zdeněk Pól - vloženo: 21.03.2011 v 11:39:18

  odpověď na Frantaponk — #7 Upřímně řečeno, rozmělnění toho mála vysílacího času, které máme k dispozici, mezi další kategorie, nevidím jako příliš efektivní řešení. Se vším respektem k Adamovi, Matějovi a ostatním, jestli něco našemu sjezdu chybí, jsou to podle mě především výrazné osobnosti. Hvězdy, o kterých by si mladý kluk či holka mohl dovědět i jinde, než na pár odborných webech, v jejichž stopách by chtěl jít. Kéž by taková osobnost byla už mezi nynějšími juniory. Nemusí to být nutně ten nejrychlejší, na příkladu Michala Marošiho je vidět, že osobní charisma zmůže víc, než medaile na krku. Jen toho vlivu na média umět využít trochu jinak...

  odpověz na tento komentář
 16. avatar
  #9 Zdeněk Pól - vloženo: 21.03.2011 v 11:30:49

  odpověď na BikerX — #6 BikerX, do značné míry máš pravdu, počty účastníků ČP klesají, bohužel i ve fourcrossu. Dlouho tohle téma řešíme, ale jednoznačnou příčinu nenacházíme. Rozhodně za to nemůže padat vina na hlavu jediného člověka. Důvodů je více, některé mají větší vliv na 4X, jiné na XCO. Společná je pro všechny MTB disciplíny naprosto nedostatečná propagace. Tu jsme ve 4X v posledních letech zanedbali a čeká nás dost práce, abychom se vrátili aspoň tam, kde jsme byli kolem roku 2005.

  1. na tento komentář reaguje Kurri22 — #18
  odpověz na tento komentář
 17. avatar
  #8 Zdeněk Pól - vloženo: 21.03.2011 v 11:20:12

  odpověď na mik — #2 Boj o koryta je takový pěkný český obrat, který ale dává smysl, pokud oběma stranám jde o vlastní prospěch, ať už jsou to peníze či pocit moci. O nic z toho mi ale nejde, a nepodezírám z něčeho takového ani Petra Marka. Nám oběma jde o to, aby ČP fungoval a zásadní odlišnost je jen v cestách, které volíme. Tvrdím, že "osvícený absolutismus" je sice poměrně efektivní způsob řízení, který v oblasti MTB dlouhá léta úspěšně fungoval, však zároveň stojí i padá s jedním člověkem. Ten člověk se rozhodl skončit, zbavit se odpovědnosti, ale rád by si ponechal svůj původní vliv. Tak by vznikl nefunkční "kočkopes". Nyní jsme ve stádiu rozdělování kompetencí mezi sportovní autoritu (Komise MTB) a držitele reklamních práv, obvyklému v jiných sportech, ale věřím, že před sezónou 2012 už se podobným dohadům vyhneme.

  odpověz na tento komentář
 18. avatar
  #7 Frantaponk - vloženo: 21.03.2011 v 11:09:48

  Vím, že pan Marek zazdívá naši mládež - Juniory na ČP DH. Redaktorovi české televize letos v Karlovicích tvrdil, že Junioři nejsou zajímavou kategorií ať si jich jejich kamery nevšímají! Přitom letos Junioři sváděli urputné boje o stupně vítězů a časy, které zajížděli se rovnaly Top 5 v Elitě!

  Myslím si, že by velmi pomohlo k zaujmutí nových mladých jezdců, kdyby si jich néjen televize všímala, ale kdyby jim byl kladen i větší prostor v reportech ze závodů.

  1. na tento komentář reaguje Zdeněk Pól — #10
  odpověz na tento komentář
 19. avatar
  #6 BikerX - vloženo: 21.03.2011 v 10:14:08

  odpověď na Jirinak — #3 No tak počty účastníků se sice snižujou, ale jestli je to vinou Marka, nebo ne si myslím není zas tak jednoznačný. Když se podíváte třeba na 4X tak tam je tendence taky prudce klasající a tam Marek nijak nefiguruje, tada aspoŇ si to myslím.

  1. na tento komentář reaguje Zdeněk Pól — #9
  odpověz na tento komentář
 20. avatar
  #5 Frantisek - vloženo: 21.03.2011 v 10:04:46

  Jen si vzpomeňte, jak vypadalo řízení MTB dění pod vedením pana Marka a kam to dospělo. Za Marka byl kalendář zveřejňován vždy velmi pozdě. Sekce MTB se díky němu dostala ve sportovních svazích až na poslední kolej :-(. Udělal si z MTB pod křídly ČSC svůj vlastní kšeft. Sám si to schváli, sám si to přidělil a sám jako majitel firmy pak inkasoval ... Když by vše fungovalo jak má a MTB by pod jeho vedením vzkvétala, tak by mu to každý přál, ale takto je nejvyšší čas na změnu 20let starého dinosauřího kolosu. Pryč s ním!

  odpověz na tento komentář
 21. avatar
  #4 Mira - vloženo: 21.03.2011 v 09:28:47

  Zajímavý počtení. Mě jako dlouholetého příznivce MTB, mrzí klesající úroveň ČP. Musí se to dělat jinak a podle mě pan Marek měl příležitost ukázat svoje schopnosti a jaký to mělo výsledky všichni vidíme.

  odpověz na tento komentář
 22. avatar
  #3 Jirinak - vloženo: 21.03.2011 v 09:20:40

  odpověď na BikerX — #1 odpověď na mik — #2 Tak tady je to asi jasne, ne? Dinosaurus Marek at uz konecne tahne nekam.. jelikoz za tech 20let co tam je sel pohar pomalu ale jiste do ..nekam.. Podivejte se na pocty ucastniku, osvetu, reklamy, uroven poharu oproti jinym serialum. Pohar by mel byt prestige a elita v zavodech u nas, komu jeste neni jasne, ze s panem Markem a jeho firmou to nikdy nebude???

  O prachy a kapitalismu to nebude, kdyz vidis kolik bere rozhodci, tak to o penezich rozhodne nebude.. pan Marek uz je proste vyhorely manager, ktery nic noveho, perspektivniho, lepsiho neprinese.. nevim o cem tady chcete diskutovat.

  1. na tento komentář reaguje BikerX — #6
  odpověz na tento komentář
 23. avatar
  #2 mik - vloženo: 21.03.2011 v 09:07:51

  zdravým,tak tady je to celkem jasné těžký kapitalismus a obchodní kšefty pronikly i do MTB, takže klasický spor dvou kohoutů o korita spíše korítka, jeden je předseda a druhý majitel firmy tak se to tam pěkně tře. Zkuste se nad tím zamyslet.

  1. na tento komentář reaguje Jirinak — #3
  2. na tento komentář reaguje Zdeněk Pól — #8
  odpověz na tento komentář
 24. avatar
  #1 BikerX - vloženo: 21.03.2011 v 08:11:26

  Zajímavý článek. Otázka je, na čí stranu se přiklonit?

  1. na tento komentář reaguje Jirinak — #3
  odpověz na tento komentář

redakční systém | ISSN 1803-5744