ERV pojišťovna

16. ročník Kellys Bicycles Mamut Bike

Kellys Mamut Bike 2019 - dvě trati 55 a 35 km na horských kolech

 

Disciplína:XCM
Datum konání:SO 25. 5. 2019
Místo konání:Přerov, Česko
WWW stránky závodu:miko-cycles.cz

Propozice závodu

Start bike maratonu se uskuteční v novém zázemí závodu, v areálu Zemědělské školy. Závodníci budou vyvedeni za vozidlem městské policie po asfaltové cestě. Odbočí u parku Michalov doprava směrem ke garážím až k přejezdu hlavní cesty, za asistence Městské policie. Po projetí dvou tunelů následuje odbočka v pravo a vytvoření „smyčky“ v Popovicích, kde se jezdci opět napojí na ulici Sportovní u tenisového kurtu a pokračují vpravo k základní škole v Předmostí a tam na hlavní cestě doprava. Po zhruba 100m odbočí doleva a lesní cestou se dostanou až k přejezdu nově budované dálnice D1. Pokračovat budou do areálu přerovské rokle, odbočí přes parkoviště kde se přes výjezd po nově zbudované trase „Pěškobus“ dostanou nad zahrádky, Na vrcholu odbočí do prava traverzem, sjedou a podél pískovcové skály najedou zpět na trasu „Pěškobusu“. Následuje zpět sjezd dolů, do chatové oblasti, průjezdem přes starý lom a krátkým prudkým výjezdem najedou na postartovní méně náročnou trasu 4-crossové trať. Zde se v minulosti jelo Mistrovství ČR, Finále ČP,…. Projede se tento cca 200metrový velmi atraktivní úsek, který si nikde jinde na MTB maratonech nevyzkoušíte! Po krátkém výjezdu se dostanete přímo nad úroveň lomu, projede se ovocným sadem. Trať pokračuje po pěšině podél nově vybudovaného areálu na čekyňském kopci. Přijede se na šotolinovou cestu k autokrosové trati, kde dále cyklisti budou na asfaltu točit do leva a bude před nimi sjezd do Čekyně, kde se bude křižovat hlavní silnice a po asfaltovém stoupání se postupně dostaneme na polní cestu, která cyklisty dovede až do známého čekyňského lesa. Tam se ovšem zhruba v polovině sjezdu bude točit ostře vpravo. Po krátkém „padáčku“ se cyklisti napojí na známou lesní cestu Čekyně – Záběštní lhota. Po přejetí potůčku a ujetí cca 200m se bude točit po levé ruce přímo do lesa, kde je pěkná kořeněná stojka. Následuje lesní cesta, která je ukončena krátkým technickým sjezdem přímo v obci Penčice. Po najetí na hlavní cestu se pokračuje doprava okolo koupaliště, za ním následuje pár metrů po louce, kde bude velice ostrá pravotočivá zatáčka. Po táhlém stoupání po louce se cyklisté dostanou na kraj obce Záběštní lhota. Zde se dostanou mírným sjezdem zpět do čekyňského lesa. Po projetí pomyslné smyčky v tomto lese se jede polní cestou zpět do Záběštní Lhoty přímo k hlavní cestě. Zde se jede první odbočkou doleva mezi zástavbu. Následuje sjezd s pravou točkou na konci doleva dále po hřebeni louky až ke známé provizorní lávce přes potok Říka k chatové oblasti. Trasa pokračuje kolem chat asi 0,5km po značkách. Následuje odbočka vpravo a krátké stoupání kolem lesa. Dále se jede rovně po louce kde se trasa dělí na krátkou a dlouhou trasu a následně dojde opět ke spojení obou tras. Zásadní změna je u umístění občerstvovací stanice, která bude právě na místě dělení, tzn., že závodníci na dlouhé trase budou mít občerstvovací stanice dvě. (nikoliv v lomu ve Výklekách, jak bylo zvykem, ale při zpáteční cestě na stejném místě).

D 55 km – Dlouhá trasa točí doleva do lesa. Jede se po šotolinové cestě asi 0,6km a končí na asfaltové cestě k Tršicím. Ta se přejede a následuje krátký technický úsek v lese- Pokračuje se po šotolinové cestě podél ohrady a pak doprava a dojedeme do obce Zákřov, kde po napojení se na hlavní silnici se sjede nově po asfaltu až přímo do obce Lazníčky na hlavní křižovatku, točí se doprava a po pár metrech následuje levá odbočka mezi domy, projede se okolo větrného mlýnu a napojení se na asfaltovou cestu Lazníčky-Výkleky, kde po odbočení vpravo se sjede do Výklek a napojí se na původní trať. Projedou obcí podél říčky Kyjanka (ne po hlavní cestě). Po té budou cyklisti točit doprava na hlavní silnici, kde pojedou k zatopenému lomu doleva do kopce. Následuje sjezd přímo v areálu lomu až k vodě a zde kolem bariér v protisměru opět nahoru. Po výjezdu z lomu vlevo směr Výkleky asi 300m a poté odbočí vlevo do lesa.

Následuje úsek vedený lesem, se sjezdem na louku, brodem přes Říku, za ní se odbočí vlevo a dále po značkách a šipkách, zásadní změna čeká cyklisty po mírném sjezdu okolo vykácené mýtiny a to odbočka vlevo, směr Staměřice. Za závorou se bude točit doprava a pojede se pořád rovně (po značkách) a dojede až k lomu ve Veselíčku (zásadní změna pro minimalizaci střetu s turisty, kteří se právě v termínu Mamuta scházejí v okolí památníku na Veselíčku). Krátký lesní sjezd dovede závodníky na rozcestí, kde zatočí doprava na asfalt. Po cca. 300 m se odbočí vpravo a následuje další stoupání v lese. Dojede se až na křižovatku lesních cest, kde se odbočí vlevo. Následuje technická pasáž nahoru, dolů po které dojedeme na hlavní lesní cestu spojující Svrčov se Staměřicemi. Zde se dáme doleva a po cca 500 m opět odbočíme z cesty vlevo a sjezdem kolem rybníčků se dostaneme zpět na asfalt, kde odbočíme vpravo a pořád rovně po asfaltu až na křižovatku, která spojuje silnici mezi Lazníkama a Svrčovem. Nově pojedeme doleva, ale lesní cestou, která je pár metrů za hlavní křižovatkou. (odpadá tedy jízda po hlavní silnici, závora a velmi nepříjemný hrubý makadam ve sjezdu v lese). V lese se na bývalou trasu napojíme jede se po značkách až k bývalému vodnímu mlýnu. Za mlýnem vlevo na penetračku a po ní až k autobusové zastávce, na hlavní cestu do Laznik. Po příjezdu do Lazník trať nově pokračuje rovně po asfaltu až ke křižovatce se zrcadlem, točí se doprava a po hlavní silnici přijedeme nakonec obce , pod stoupání. Sjedeme z hlavní silnice doleva a podél zástavby rodinných domů a fotbalového hřiště jedeme pořád rovně, následuje polní cesta, nepatrné stoupání a dojedeme opět na stejnou občerstvovací stanice, kde tentokrát točíme levý směr a zároveň se cyklisti napojí na krátkou trasu.

E 35 km – Krátká trasa pokračuje doprava, sjezdem po louce, kde následuje menší brod a podél lesa se cyklisti dostanou na hlavní asfaltovou silnici spojující Lazníky-Buk.

Společné pokračování obou tras u cedule obec Buk odbočí doprava a jedou polem do obce Sobíšky, kde sjíždí doleva ještě před tím, než se závodníci dostanou na asfalt. Projede se obcí křižováním hlavní silnice a dole se pokračuje dál vlevo po asfaltu až na polní cestu, která zavede závodníky do lesa kde se objede plot a dál se stoupá až na páteřní lesní cestu kde se zatočí vpravo a na konci lesa se odbočí vlevo. Technickým sjezdem v lese se dojede na šotolinovou cestu, kde se jede směr Čekyně. Na úplném začátku obce bude “vymlíkovaná” stojka zpět do lesa. Potom se závodníci dostanu ke “hříbku”, 150 metrů za ním následuje sjezd směr Vinary, kde se technickou pasáží sjede k zahrádkářské oblasti, podél ní se po louce opět vystoupá nahoru. Následuje další technický sjezd směr Vinary, konkrétně vinarské hřiště. Těsně nad ním prudká pravotočivá vracečka pak doleva do krátkého sjezdu a hned doprava a opět stoupání ve vinarském lese. Na konci lesa se odbočí vlevo, vyjede se z lesa a po louce je trať nově vedena k symbolu našeho závodu – Mamuta. Zde budou na výběr dvě varianty MAMUT CHOICE, sjezd po nově vybudovaných přírodních schodech, pro ty kdo se neodváží, bude vymyšlena mírnější varianta sjezdu. Trať se bude poté vracet směr vodárna, kde bude následovat poslední technický sjezd do Vinar. Po tomto sjezdu, na kraji Vinar se nově dáme vlevo (v minulosti se vždy jezdilo vpravo), pěšinka cyklisty zavede přímo k hřišti na „Skalku“. Sjede se dolů, projede se obcí po hlavní silnici a přes nový most přejedeme dálnici D1. Následuje podjezd železniční tratě, za asistence policie přejedeme hlavní silnici, dále průjezd obcí Lýsky, kde se cyklisti dostanou na polní cestu kopírující les Žebračka po pravé straně. Příjezd k hlavní silnici spojující Prosenice – Přerov, odbočka vpravo a možnost využít silničářské schopnosti na asfaltovém dojezdu Žebračkou až do areálu Zemědělské školy.

 

Tratě:
• D 55km, převýšení 980m;
• E 35km, převýšení 650m;

Kategorie:

55 km Muži:

DM1:  do 29 let (do 1990)
DM2:   30 – 39 let (1989 – 1980)
DM3:   40 – 49 let (1979 – 1970)
DM4:   50 let a starší  (1969  a starší)

55 km Ženy:

DZ1:  do 39 let (do 1980)
DZ2:   40  a starší (1979 a starší)

35 km Muži:

EM1:  do 18 let (do 2001)
EM2:  19-39 let (2000 – 1980)
EM3:   40 – 49 let (1979 – 1970)
EM4:   50 – 59 let (1969 – 1960)
EM5:   60 let a starší  (1959  a starší)

35 km Ženy:

EZ1:  do 18 let (do 2001)
EZ2:  19-39 let (2000 – 1980)
EZ3:   40 a starší (1979 a starší)

35 km Gravel bike:

G: bez rozdílu věku a pohlaví

děti:
• Pro děti do 15 let jsou dětské závody v areálu zemědělské školy. Podmínkou účasti v závodu je  podpis zákonného zástupce. Více info v záložce dětský závod.

Startovné:
Splatné do 17.5.2019: jednotlivec: trasa D: 400 Kč, trasa E: 350 Kč. Po tomto termínu a v den startu: trasa D 500 Kč, trasa E: 450 Kč.Rozhoduje podací razítko.

Přihláška odeslaná spolu se startovným do 17.5.2019. Jinak za zvýšené startovné!
Ti, kdo budou mít uhrazené startovné do 17.5.2019, budou mít své jméno na startovním čísle.

Cena zahrnuje: startovní číslo; měření času čipovou metodou; občerstvení na trase; hlavní jídlo; pivo nebo limo; celodenní pobyt v areálu zemědělské školy; vstup na večerní koncert; upomínkové předměty, tombola. Startovné se nevrací!

Možnosti zaplacení:
Hotově: v obchodě MK Bike sport nebo při prezentaci.
 
Převodem na účet č.: 1883196389/5500. Variabilní symbol bude vygenerován automaticky systémem!! Splatné do 17.5.2019.
 
Pro platby v cizí měně:
Číslo účtu IBAN: CZ6755000000001883196389
Upozornění: pozor na poplatky za převod, částka na našem účtu musí vždy souhlasit s výši uvedeného startovného v propozicích.
Pro závodníky ze Slovenska: odchozí platby z Tatra banky jsou do Raiffeisen banky bez poplatků.

Zahraniční účastníci mohou platit při prezentaci hotově v Eurech. Trasa D = 20 Euro, trasa E = 18 Euro. Vratky pouze v CZK: 1 Euro = 25 Kč.

Měření času:
Měření času zajišťuje firma SportChip. K měření se používá nalepovací elektronický čip, který bude umístěn na čísle závodníka. Čip je jednorázový a tedy odpadá záloha a problémy s vrácením čipů.

Prezentace: Přerov – Střední zemědělská škola
• 24.5.2019:  15:00 – 21:00
• 25.5.2019:  6:00 – 8:30

Start:
Přerov – Střední zemědělská škola. v 9:00 společný pro všechny kategorie a tratě.

Cíl:
Přerov – Střední zemědělská škola

Občerstven na trati:

• na trati D: 26 km,
• na trati E: 18 km

Účastníci

25.05.2019 - typ závodu: XCM - autor: Miroslav Kolář - 1189x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744