ERV pojišťovna
Author Pražská Padesátka

Author Pražská Padesátka

Author Pražská padesátka je tradiční závod na horských kolech určený pro širokou veřejnost. V roce 2016 se bude konat již 18. ročník, termín je stanoven na 17. září. Je součástí prestižní série závodů Author Maraton tour a na startu se každoročně schází kolem tisícovky účastníků. Jeho padesátikilometrová trasa začíná a končí v pražských Dejvicích. Projíždí krásným prostředím Divoké Šárky, přes Horoměřice až do Zákolan a kolem zříceniny hradu Okoř zpět. Akce se vždy nese v přátelské atmosféře a kromě jednotlivců jsou vypisovány také soutěžní kategorie týmů. Letošní novinkou je kategorie elektrokol a vložený dětský závod. Více informací o závodu a přihlášení lze nalézt na internetových stránkáchwww.prazska50.cz.

Disciplína:XCM
Datum konání:SO 17. 9. 2016
Místo konání:Praha 6, Česko
WWW stránky závodu:www.prazska50.cz

Propozice závodu

 

Vážení sportovní přátelé,
Vážení příznivci cyklistiky a AUTHOR Pražské padesátky zejména,

jménem všech pořadatelů si Vás dovolujeme pozvat na 18.ročník závodu, který se pro mnohé z Vás stal nedílnou součástí ročního kalendáře a 8.ročník přeboru ČVUT a open závodu pro studenty pražských vysokých škol

Největším dárkem pro nás, pořadatele, bude Vaše účast na závodě a Vaše spokojenost.

AUTHOR Pražská padesátka 2016
18. ročník

Pořadatel:      MoHiLa SPORT s.r.o. PhaProWel z.s.
Spolupořadatel:       Hlavní město Praha, Městská část PRAHA 6, ÚTVS ČVUT v Praze a VSK ELEKTRO ČVUT Praha.

Termín:       17. září  2016   start v 10:00

  • prezentace, výdej startovních čísel s čipy 08:00 – 09:45 hod

Místo konání: PRAHA - Dejvice – ulice BECHYŇOVA

 

Přihlášku můžete získat na internetu www.prazska50.cz nebo na adrese:

MoHiLa - SPORT s. r. o.Burianova 920/13, 460 06 LIBEREC 6    ( 602 459 973 E-mail.: landa@mohila.cz)

Přihlášky se přijímají v elektronické podobě na doméně www.prazska50.cz.  Přihláška bude přijata a startovní číslo bude přiděleno až po úhradě startovného.

Uzávěrka přihlášek:
16. září 2016 – 12:00 pro internetové přihlášky
Přihláška k závodu se stává platnou až po uhrazení startovného. Do té doby považujeme přihlášení za informaci, že máte zájem se závodu zúčastnit a nebudete zařazení do startovní listiny.
Znamená to, že přijdete-li na start, budete muset znovu potvrdit Vaši přihlášku a budete hradit startovné platné pro den startu.
16. září 2016  – 12:00 pro přihlášky v závodní kanceláři , která  bude otevřena ve dnech  12.9. až 15.9. v době od 09:00 hodin do 17:00 hodin a 17.9. do 12:00 na adrese:  Informační centrum Městské části PRAHA  -Radnice MČ, ul. Čs. armády 28.
Poté  je možné se přihlásit až na startu !!!
Kategorie:    
Ženy: ZJ roč. 2001-98   ZA  roč.1997-86,  ZB  roč. 1985-76, ZC roč. 1975-66  ZD roč. 1965  a méně
Muži: JUN roč. 2001-98, MA roč. 1997-86,  MB roč. 1985-76, MC roč.1975-66, MD roč. 1965-56, ME roč. 1955 a méně
Firemní týmy,  Ženské týmy,  Rodinné - smíšené týmy, Tandem

ELEKTROKOLA  MUŽI ročník  1955 a méně,   ročník ŽENY 1965 a méně. Účastnici této kategorie se nemohou stát vítězi v absolutním pořadí.

MIniclub s hlídáním vašich dětí v prostoru staru a cíle v MENZE ČVUT, abyste se mohli pohodlně účastnit našeho závodu. Otvíráme v 07:30 hod a končíme v 16:00 hod.
Pro firemní týmy – full servis  nabídneme sužby navíc - oddělený box v jídelně MENZY ČVUT  jako šatna pro tým a zvláštní catering.

Hlavní novinkou je vyhlášení kategorie ELEKTROKOLA pro seniory.   Technické podmínky elektrokol nebudeme specifikovat.

Startovné a platby:

Pro JEDNOTLIVCE                 500 Kč                    V den startu 800 Kč
Pro TÝMY +  ŽENSKÉ TÝMY 2500 Kč                   V den startu 4000 Kč
Pro RODINNÉ – SMÍŠENÉ TÝMY                         800 Kč
Tandem                                 1000 Kč                   V den startu 1600 Kč
Partnerský tým -  Full servis  tým.                       7000 Kč 
Tým se nejdříve přihlásí a až potom doplní „Full servis tým“. Přihlášení je možné pouze předem do 15.9.2016
Miniclub úhrada za jedno dítě 3 –  10 let         20 Kč do  31.8.2016,  50 Kč do  15.9.2016, 150 Kč  v den startu

VYBRANÉ STRATOVNÉ UHRAĎTE BANKOVNÍM PŘEVODEM, VKLADEM U BANKY, POŠTOVNÍ POUKÁZKOU
Na účet mBank číslo  670100-2210480822/6210   název účtu MoHiLa SPORT s.r.o.
variabilní symbol – Vám zašleme při potvrzení elektronické přihlášky

Startovné pro týmy lze uhradit také za pronájem reklamní plochy firmě, která si v prostoru startu a cíle instaluje svůj reklamní banner. V tom případě je startovné navýšeno o DPH 21% tj.

Startovné je určeno pro úhradu nákladů spojených s pořádáním závodu, startovních čísel, občerstvení v průběhu závodu a v cíli, výrobou účastnických triček a dalších nákladů. Čísla se přidělují podle pořadí došlých přihlášek. Pořadatel si vyhrazuje právo přidělit čísla 1-200 podle vlastního uvážení.

 

Startovní čísla : Budou vydávána před startem spolu s prezentací závodníků a kontrolou kol. Po skončení závodu se stávají majetkem startujících. V průběhu závodu musí být upevněna dle pravidel.

Trasa závodu: PRAHA – Dejvice, - Horoměřice,Velké Přílepy, Noutonice, Podholí, Hole, Zákolany, Budeč, Nový mlýn, OKOŘ, Malé Čičovice, Tuchoměřice, Juliána, Nebušice, Šárka - Dejvice. Délka tratě je 50 km.
Trať bude upřesněna v informačním letáčku, který bude zaslán včas všem přihlášeným účastníkům e-mailem do 15.9.2016 do 12:00 hod. Pořadatel si vyhrazuje právo změny trasy, o které budou účastníci včas informováni.

 

Upozornění : Trasa vede částečně po veřejných komunikacích za plného provozu. Účastníci jsou povinni dbát pravidel silničního provozu a pokynů POLICIE ČR. Závod je pro všechny kategorie a všechny činnosti  ukončen v 15:30 hodin

Startují : Přihlášení závodníci  podle data došlé přihlášky. Kategorie dle přihlášky.

Předpis :                Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod. Pro závod je povoleno trekingové a horské kolo dle vlastního uvážení s dvěma na sobě nezávislými brzdami. Závodník musí být vybaven plnou přilbou, kterou musí mít nasazenu po celou dobu závodu. Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu. 

Výsledky, vyhlášení a ceny:
Výsledky budou vydávány průběžně od dojezdu prvních závodníků a budou vyvěšeny na INFORMACÍCH, dále bude možné zkontrolovat dosažené časy a umístění průběžně na označených terminálech v prostoru cíle.
Připomínky k výsledkům přijímá hlavní rozhodčí a ředitel závodu. Při nepřijetí připomínky lze podat písemný protest s vkladem 500 Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.
Věcné ceny získají účastníci, kteří se umístí na 1.-3.místě.
Dále chceme dodržet zásadu, že v našem závodě může získat cenu i poslední. Většinu věcných cen losujeme a proto si po dojetí prohlédněte listinu losovaných cen. Ceny lze vyzvednout pouze v den závodu do 15:30 hodin. Vyhlášení výsledků a předání cen bude provedeno pro všechny kategorie hromadně. O čase vyhlášení budou účastníci včas informováni.

 

VLOŽENÝ DĚTSKÝ ZÁVOD

10:15 – 11:15 hodin – časový program upřesníme
Bechyňova ul.  a Flemingovo náměstí
Startovné 50 kč
 Kategorie
CHLAPCI  HA roč. 2010 a více,   HB  roč. 2009-08, HC roč. 2007-06, HD roč. 2005-04
DÍVKY       DA roč. 2010 a více,   DB  roč. 2009-08, DC roč. 2007-06, DD roč. 2005-04,

 

Vyhlášení výsledků 11:15  hod před příjezdem hlavního závodu.

 

PROSBA POŘADATELŮ:

Vyplňte, prosím, přihlášku co nejpečlivěji. Pořadatelé nekontrolují, a také nemohou, zda je dobře datum narození, zda máte vyplněn tým, za který startujete nebo zda je Vaše PSČ správné.
Pokud vyplníte všechny části, zejména emailovou adresu a pošlete nám přihlášku včas, dostanete před závodem emailovou poštou podrobnou informaci o závodě. Po závodě pak výsledky a několik měsíců před dalším ročníkem pozvánku a přihlášku.

 

PRAVIDLA:
Pořadatelé jsou vedeni snahou, aby pravidla byla co nejvolnější a umožnila účast maximálnímu počtu závodníků.

Závod jednotlivců:
- zúčastnit se může každý člověk, který dosáhne v den závodu věku 15 let, cítí se zdráv, připraven závod absolvovat a potvrdí to v přihlášce (u závodníků do 18 let také zákonný zástupce).

Elektrokola – závod jednotlivců.
Pro letošní ročník je to experiment určený pro seniorské kategorie. Výsledky budou zveřejněny jak v kategorii , tak i v absolutním pořadí. Závodníci se nemohou zúčastnit týmových soutěží. Účastník této kategorie se nemůže stát absolutním vítězem závodu.

Závod týmů – ženských týmů:
- může se zúčastnit libovolná skupina dospělých osob, která se prohlásí za tým, zadá si název týmu (neurážející nikoho svým obsahem). Do soutěže ženských týmů se mohou přihlásit týmy sestavené pouze z žen (uveřejněno pouze pro jistotu).  V případě shodnosti názvu si pořadatel vyhrazuje právo jej doplnit o rozlišovací znak. Nejmenší počet jsou 3 závodníci nejvíce pak 5 závodníků. Do soutěže se hodnotí součet časů prvních tří členů týmu.

Závod rodinných týmů:
- tým je složen ze tří až čtyř členů, kteří se cítí být rodinným týmem. V týmu musí být jedna dospělá žena starší 18 let, jeden muž starší 18 let a jedno až dvě děti, které v den závodu dosáhnou 10 let věku a nedosáhnou 18 let věku. Děti svoji kategorii nemají a jsou počítáni do kategorií JUN a ženy v celkovém umístění. Do soutěže se hodnotí součet časů tří nejlepších členů týmu.

Účastník může být členem pouze jednoho týmu.

Pořadatelé budou namátkově ověřovat údaje v přihláškách, zda jsou správné a pravdivé. Za pravdivost údajů však zodpovídá účastník sám, u dětí jejich spolujezdci z týmu. Je na Vás zda nebudete podvádět.

Závod není o tituly, není o postupu, ani o “život“.
Má přinášet radost z pohybu, radost ze setkání a radost z účasti.
My jako pořadatelé pro to uděláme vše co je v našich silách.

 

ZÁVOD KONČÍ PRO VŠECHNY ČINNOSTI V 15:30 hod

Další informace jsou přístupné na internetové domovské stránce
 www.prazska50.cz
nebo na emailech
pavel.landa1@gmail.com , vaculikova.k@gmail.com

 

Děkujeme za pochopení a mnoho radosti při účasti na našem závodě přeje

    Asistentka ředitele závodu                                                                                                        Ředitel závodu           
    Mgr. Kateřina VACULÍKOVÁ                                                                                             Dr. Pavel LANDA

Rozpis

start v 10:00

Účastníci

Armani.7 | Flori
17.09.2016 - typ závodu: XCM - autor: Mohila sport - 1317x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744