ERV pojišťovna
Author Pražská padesátka

Author Pražská padesátka

V sobotu 16. září 2017 se uskuteční 19. ročník závodu horských kol Author Pražská padesátka, který je součástí prestižního seriálu Author Maraton tour. Závod je určen pro širokou veřejnost a povede okolím Prahy. Součástí akce bude opět také závod pro děti Pražský dětský sprint.

Začátek je u Menzy ČVUT v pražských Dejvicích a poté trasa pokračuje přes Horoměřice, Zákolany, kolem zříceniny hradu Okoř a pak zpátky přes Tuchoměřice, Divokou Šárku a končí opět v Dejvicích. Každoročně se závodu účastní kolem tisícovky cyklistů, kteří opět změří síly na 50 kilometrové trase. Závod je pověstný svou přátelskou atmosférou a účastníky, kteří se každoročně vrací, ne závod vyhrát, ale zejména si ho užít. “Unikátností závodu je také jeho zázemí v Menze ČVUT, která závodníkům poskytuje veškerý komfort a možnost dát si zaslouženou porci jídla v teplu a suchu,” připomíná výhodu Author Pražské padesátky ředitel závodu Pavel Landa.

Závodníci jsou letos opět nabádáni, aby vzali na akci celou rodinu. Loňská novinka v podobě závodu pro děti konaného v době, kdy je hlavní peloton na trati, se shledala s velmi pozitivními ohlasy. Vložený závod pro děti od 5 do 12 let, se pod názvem Pražský dětský sprint pojede na okruhu vytyčeném v místě startu a cíle Pražské padesátky.

Na závodníky v průběhu celého dne čeká také živá hudba, tombola a zábavný i poučný doprovodný program. Přihlášky do závodu a doplňující informace lze nalézt na www.prazska50.cz.

Disciplína:XCM
Datum konání:SO 16. 9. 2017
Místo konání:Praha 6 - Dejvice, Česko
WWW stránky závodu:www.prazska50.cz

Propozice závodu

AUTHOR Pražská padesátka 2017

 1. ročník

TERMÍN:        16. září 2017

 

ČAS:           

10:00 - Start hlavního závodu Author Pražská padesátka

10:15 - Start dětského závodu Pražský dětský sprint

 • prezentace, výdej startovních čísel s čipy 08:00 – 09:45 hod

 

MÍSTO STARTU A CÍLE:       Praha 6 – Dejvice – Bechyňova ulice

POŘADATEL:                        MoHiLa SPORT s.r.o., PhaProWel – spolek

SPOLUPOŘADATEL:                        Hlavní město Praha, Městská část PRAHA 6, ÚTVS ČVUT v Praze a VSK ELEKTRO ČVUT Praha

 

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB:          

Ředitel závodu:         Dr. Pavel Landa – pavel.landa1@gmail.com, - ( 602 459 973

Asistentka ředitele:  Kateřina Vaculíková – vaculikova.k@gmail.com - ( 777 306 043

Hlavní rozhodčí:       Jana Váňová

WEB A PŘIHLÁŠKY:             www.prazska50.cz

 

TRASA ZÁVODU

 • Délka trasy je 50 km, převýšení 910 m
 • Trasa závodu: PRAHA – Dejvice, - Horoměřice, Velké Přílepy, Noutonice, Podholí, Hole, Zákolany, Budeč, Nový mlýn, OKOŘ, Malé Čičovice, Tuchoměřice, Juliána, Nebušice, Šárka – Dejvice
 • Závod je vhodný pro horská a trekkingová kola

 

PŘIHLÁŠKY

 • Přihlášení na prazska50.cz nebo osobně v závodní kanceláři (Informační centrum Městské části PRAHA - Radnice MČ, ul. Čs. armády 28, otvírací doba: 11.9. až 14.9. v době od 09:00 hodin do 17:00 hodin a 15.9. do 12:00)
 • Uzávěrka všech přihlášek 15. 9. 2016 ve 12:00!
 • Přihláška k závodu se stává platnou až po uhrazení startovného. Do té doby považujeme přihlášení za informaci, že máte zájem se závodu zúčastnit a nebudete zařazeni do startovní listiny. Pokud nedojte k připsání startovného na účet pořadatele do 10 dní od zaslání přihlášky, přihláška je automaticky ze systému vymazána!!! Po uplynutí této doby je třeba vyplnit přihlášku znovu, případně jí vyplnit na místě, kde již však budete hradit startovné platné pro den startu.
 • NOVINKA! Při přihlášení a zaplacení startovného do 28.8.2017 vám na startovní číslo napíšeme vaše jméno uvedené v registraci!

 

Startovné předem

Startovné v den závodu

Jednotlivec

500 Kč

800 Kč

Tým, ženský tým

2500 Kč

4000 Kč

Rodinný tým

800 Kč

800 Kč

Tandem

1000 Kč

1600 Kč

Partnerský tým – full servis*

7000 Kč

 

STARTOVNÉ A PLATBY

*Tým se nejdříve přihlásí a pro doplnění„Full servisu“, který týmu zajišťuje vlastní zázemí v menze, zvláštní catering a další výhody, kontaktuje pořadatele. Přihlášení je možné pouze předem do 14.9.2016

 

Startovné zaplaťte na účet mBank číslo 670100-2210480822/6210, musí být zadáno celé číslo včetně předčíslí! Název účtu je MoHiLa SPORT s.r.o.. Variabilní symbol  Vám zašleme při potvrzení elektronické přihlášky.

 

 • Startovné pro týmy lze uhradit také za pronájem reklamní plochy firmě, která si v prostoru startu a cíle instaluje svůj reklamní banner. V tom případě je startovné navýšeno o DPH 21%.
 • V ceně startovného: účastnické tričko, občerstvovačka v průběhu závodu, teplé jídlo v cíli, pitný režim, možnost mytí a úschovy kol, šatna, doprovodný program, pořadatelská služba, startovní číslo s čipem, tombola.

 

KATEGORIE HLAVNÍHO ZÁVODU

 • ZJ – ženy ročník 2002-1999  
 • ZA – ženy ročník 1998-87
 • ZB – ženy ročník 1986-77
 • ZC – ženy ročník 1976-67
 • ZD – ženy ročník 1966 a méně
 • JUN – muži ročník 2002-1999
 • MA – muži ročník 1998-87
 • MB – muži ročník 1986-77
 • MC – muži ročník 1976-67
 • MD – muži ročník 1966-57
 • ME – muži ročník 1956 a méně
 • TANDEM – dvě osoby na dvoukole bez omezení

 

TÝMOVÉ SOUTĚŽE

 • Týmy/ženské týmy – může se zúčastnit libovolná skupina dospělých osob, která se prohlásí za tým, zadá si název týmu (neurážející nikoho svým obsahem). Do soutěže ženských týmů se mohou přihlásit týmy sestavené pouze z žen. V případě shodnosti názvu si pořadatel vyhrazuje právo jej doplnit o rozlišovací znak. Nejmenší počet jsou 3 závodníci nejvíce pak 5 závodníků. Do soutěže se hodnotí součet časů prvních tří členů týmu.
 • Rodinné týmy - tým je složen ze tří až čtyř členů, kteří se cítí být rodinným týmem. V týmu musí být jedna dospělá žena starší 18 let, jeden muž starší 18 let a jedno až dvě děti, které v den závodu dosáhnou 10 let věku a nedosáhnou 18 let věku. Děti svoji kategorii nemají a jsou počítáni do kategorií JUN a ZJ v celkovém umístění. Do soutěže se hodnotí součet časů tří nejrychlejších členů týmu.
 • Účastník může být členem pouze jednoho týmu.

MĚŘENÍ ČASU A VÝSLEDKY

 • Čas každého účastníka závodu je měřen pomocí jednorázových čipů, připevněných na startovních číslech.
 • Startovní čísla jsou vydávána při prezenci závodníků. V průběhu závodu musí být upevněna dle pravidel, po jeho skončení se stávají majetkem startujících. Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.
 • Čas je měřen od projetí startovní čárou do projetí cílem.
 • Výsledky jsou během dojezdu závodníků průběžně v tištěné podobě zveřejňovány na nástěnce v prostoru cíle. Zároveň jsou vyvěšeny na internetu.
 • Protesty lze podávat do 15-ti minut od času zveřejnění výsledků. Protest lze přijmout při vkladu 500 Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli. Připomínky k výsledkům přijímá hlavní rozhodčí a ředitel závodu.

 

CENY

 • Závodníci, kteří se umístí na 1. – 3- místě v každé kategorii, získají poháry a věcné ceny od partnerů závodu.
 • Vyhlašovací ceremoniály všech kategorií proběhnou hromadně. O přesném čase budou účastníci včas informováni.
 • Tombola: Po dojezdu si na nástěnce zkontrolujte seznam losovaných cen. U nás může vyhrát i ten poslední. Ceny lze vyzvednout pouze v den závodu do 15:30 hodin v šatně Menzy.

 

PRAŽSKÝ DĚTSKÝ SPRINT

 • 10:15 – 11:15 hodin po odjezdu hlavního závodu
 • 800 m okruh v místě startu a cíle - každá kategorie jede jen jeden okruh
 • Startovné 50 Kč
 • Vyhlášení výsledků cca v 11:15 hod před příjezdem hlavního závodu

Kategorie:

 • HA – chlapci ročník 2011 a více
 • HB – chlapci ročník 2010-09
 • HC – chlapci ročník 2008-07
 • HD – chlapci ročník 2006-05
 • DA – dívky ročník 2011 a více
 • DB – dívky ročník 2010-09
 • DC – dívky ročník 2008-07
 • DD – dívky ročník 2006-05

 

PRAVIDLA ZÁVODU

 • Zúčastnit se závodu může každý, kdo splňuje věkové hranice, podá si přihlášku a to až do určeného limitu startujících (rozhoduje termín registrace).
 • Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce. V případě využití elektronické přihlášky je nutné vyplnit a odevzdat písemný souhlas při převzetí startovního čísla.
 • Pro stanovení kategorie je rozhodující rok narození (ročník) a pořadatel podle něj do kategorie zařazuje.
 • Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.
 • Pro závod je povoleno trekkingové a horské kolo dle vlastního uvážení s dvěma na sobě nezávislými brzdami.
 • Závodník musí být vybaven plnou přilbou, kterou musí mít nasazenu po celou dobu závodu.
 • Trasa vede částečně po veřejných komunikacích za plného provozu. Účastníci jsou povinni dbát pravidel silničního provozu a pokynů organizátorů a POLICIE ČR.
 • Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.
 • Přihlášením do závodu každý účastník automaticky souhlasí s pořizováním své podobizny, obrazových a zvukových záznamů své osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem Author Pražská padesátka (dále jen „závod“), pro potřeby dokumentace závodu a jeho propagaci na veřejnosti. Souhlas se vztahuje na rozmnožování a rozšiřování obrazových a zvukových záznamů osoby na fotografiích a/nebo videích souvisejících se závodem způsobem, jež je obvyklý pro účel dokumentace a propagace závodu, a to zejména rozmnožování a rozšiřování propagačních materiálů souvisejících se závodem (letáky a jiné propagační materiály závodu), na internetové stránce organizátorů závodu www.prazska50.cz a na facebookovém profilu závodu, případně též v médiích výlučně v souvislosti s propagací závodu. Tento souhlas účastník uděluje na dobu 5 let. Souhlas se výslovně nevztahuje na komerční využití a nebude použit k propagaci určitých výrobků nebo značek.
 • Závod je pro všechny kategorie a všechny činnosti ukončen v 15:30 hodin.
 • Každý účastník vyplněním přihlášky (i elektronické) potvrzuje, že se seznámil s podmínkami závodu a souhlasí s nimi.
 • Za pravdivost údajů v přihlášce zodpovídá účastník sám, u dětí jejich spolujezdci z týmu nebo zákonní zástupci. Pořadatelé budou namátkově ověřovat údaje v přihláškách, zda jsou správné a pravdivé. Vyplňte údaje co nejpečlivěji, zejména email, aby Vám mohly být doručeny předzávodní informace a výsledky.

 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY PRO ZÁVODNÍKY

 • Miniclub – hlídání dětí v prostoru startu a cíle v MENZE ČVUT, abyste se mohli pohodlně účastnit závodu.
 • Mytí kol
 • Úschovna kol
 • Teplé jídlo v cíli v Menze ČVUT
 • Umývárna a úschovna věcí v šatně menzy
 • Tombola
 • Servis Author zdarma
 • Doprovodný program

Upozornění: Pořadatel pro účastníky nezajišťuje prostor parkování vozidel. To je třeba si zajistit na okolních komerčních parkovištích z důvodu zavedení parkovacích zón.

 

Účastníci

Seven Days Agency
16.09.2017 - typ závodu: XCM - autor: Mohila sport - 1182x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744