ERV pojišťovna

Český pohár DHO #7

Czech Downhill Top On Trail Cup 2022 je český pohár ve sjezdu vypsaný pod hlavičkou ČSC.

Disciplína:DH
Datum konání:NE 02. 10. 2022
Místo konání:Dolní Morava, Česko
WWW stránky závodu:https://www.topontrail.cz

Propozice závodu

SK Grafobal vypisuje Český pohár a M-ČR  horských kol v disciplíně sjezd .Seriál se jede jako mezinárodní seriál, dostupný pro všechny jezdce s licencí i bez licence.

Bodování

Za finálové jízdy budou závodníkům přiděleny body dle tabulky bodového hodnocení. Do celkového pořadí se započítává pět nejlepších výsledků. V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje:                   

lepší umístnění při M-ČR. 2. Počet nejlepších umístění, 3. Poslední lepší umístění 

Bodové ohodnocení závodu podle umístění v cíli finálové jízdy je následující:

1.místo 25 bodů     5.místo 16 bodů        9.místo 12 bodů       13.místo 8 bodů      17.místo 4 body

2.místo 22 bodů      6.místo 15 bodů      10.místo 11 bodů      14.místo 7 bodů      18.místo 3 body

3.místo 20 bodů      7.místo 14 bodů      11.místo 10 bodů      15.místo 6 bodů      19.místo 2 body

4.místo 18 bodů      8.místo 13 bodů      12.místo 9 bodů        16.místo 5 bodů       20.místo 1 bod

Kategorie

V kategorii Muži Elite mohou startovat i závodníci starší, 30-ti let

Ženy:    15 – 99 let                            (2007 a 1923)
Naděje: 10 - 14 let                             (2012 - 2008)
Kadet :  15 - 16 let                             (2007 - 2006)
Junior :  17 - 18 let                            ( 2005 - 2004)
Hobby:  19 - 34 let                            ( 2003 - 1988)
Masters 35+ :  35 - 44 let                  ( 1987 - 1978)
Master 45+ :    45 – 99 let                  ( 1977 – 1923)
Elite :   19 - 34 let                               ( 2003 – 1988)
Enduro : 15 – 99 let                            ( 2007 – 1923 )

Závod není určen pro Ebike. Jakákoliv pomocná síla je zakázána.

Organizační pokyny

 • Jednotlivé závody zajišťuje pověřený pořadatel DH cupu, podle těchto pravidel a rozpisu závodu.
 • Rozpis závodu vydává pořadatel 30 dnů před termínem závodu.
 • Podle výsledků jednotlivých závodů bude vydáváno průběžné pořadí seriálu.
 • Den před závodem nejpozději do 12:00 bude ředitel, a “technický delegát“ jednotlivých závodů, společně schvalovat regulérnost a bezpečnost tratě závodu. Celá trať závodu musí být označena nejpozději den před závodem. Trať závodu musí být vyznačena páskou tak, aby nedocházelo k nejasnostem ve vedení tratě závodu. Úpravy tratě lze provádět pouze se souhlasem hlavního rozhodčího. V případě, že některý ze závodníků provede jakýkoliv neschválený zásah do tratě závodu, může hlavní rozhodčí rozhodnout o jeho diskvalifikaci ze závodu.
 • Při prvním závodě sezóny bude závodníkům přiděleno startovní číslo s přihlédnutím k výsledkům celkového pořadí ČP 2021.
 • Závodník, který bude dostižen na trati jiným závodníkem je povinen rychlejšímu závodníkovi uvolnit trať Závodníkovi, který neuvolní trať rychlejšímu a bude zapsán traťovým komisařem, může být udělen peněžitý trest nebo může být diskvalifikován ze závodu.
 • Závodníci jsou povinni se dostavit minimálně 15 minut před startem do prostoru startu. Startovní časy pro semifinálovou jízdu a finálový závod budou vždy na startovní listině.
 • Závodníci jsou povinni přihlásit se včas v kanceláři závodu v souladu s rozpisem závodu. Zde jim bude předáno startovní číslo a budou seznámeni s organizací závodu.
 • Závodníci jsou povinni seznámit se s tratí a absolvovat tréninkovou jízdu v souladu s časovým rozpisem poháru. Jinak nemohou být připuštěni k závodu. Pro závody ve sjezdu jsou závodníci, s výjimkou kategorie Muži-Elite a Enduro, povinni nosit integrální přilbu s neodnímatelných chráničem brady, chrániče páteře, kolen, loktů a rukavice s dlouhými prsty. Doporučují se zpevněné kalhoty i na stehnech a holeních. U kategorie Muži-Elite a Enduro  je povinná výbava pouze integrální přilba, ostatní výbava je pro tuto kategorii důrazně doporučená!
 • Do startovních a výsledkových listin bude závodníkům s licencí uveden klub, který je uveden při online registraci a musí být shodný s názvem klubu uvedeným v licenci.
 • Závodníci, kteří získají některou z vypsaných cen jsou povinni si tuto cenu vyzvednout maximálně do jedné hodiny po vyhlášení oficiálních výsledků závodů na stupních vítězů. Ceny, které nebudou v uvedeném časovém limitu vyzvednuty, propadají ve prospěch pořadatele.
 • Pořadatel je povinen zajistit v průběhu závodů i povinného tréninku zdravotní službu, (lékaře, nebo záchranáře).
 • Pomocní rozhodčí - všichni pomocní rozhodčí na trati musí být rozmístěni, dle pokynů vedoucího trati. Každý z nich musí být vybaven reflexní vestou, žlutým praporkem a píšťalkou. Žlutý praporek slouží k upozornění závodníků během tréninku na nebezpečí na trati. Pokut zpozorují vážnou havárii jezdce, musí neprodleně informovat ředitele závodu. Pouze ředitel může rozhodnout o „Zastavení závodu“. O dalším postupu budou informováni cílovým rozhodčím. Pokud si jakýkoliv jezdec zkrátí vyznačenou trať, bude rozhodčím nahlášen řediteli závodu.
 • Závodník nesmí během tréninkových jízd postávat na trati závodu. Pouze v případě pádu či jiné události může zastavit na trati, ale je povinen okamžitě uvolnit trať. V případě, že bude bezdůvodně zastavovat nebo stát na trati závodu, může být ze závodů vyloučen, nebo potrestán pokutou 20,-EU., nebo 500,-Kč .
 • Závodník, který nedokončí semifinálovou jízdu, nemůže startovat ve finálovém závodě, pokud hlavní rozhodí(časoměřič) nerozhodne jinak. Závodníci, kteří nedojedou nebo dosáhnou nejhoršího času v semifinálové jízdě budou startovat ve finálovém závodě jako první.
 • Závodníci se závodů zúčastňují na vlastní nebezpeční a musí mít předepsané vybavení. Protesty lze podat pouze písemně řediteli závodu s vkladem 20,-EU nebo 500,-Kč.
 • Pořadatel je oprávněna provádět případné změny a doplňky v ustanovení tohoto rozpisu.
 •  

Startovné

Všechny kategorie platí startovné, které je upřesněno v propozicích k závodu.

Vývoz (lanovka) je součástí startovného.

Závěrečná ustanovení

Upozornění pro závodníky:

Facebook: https://www.facebook.com/%C4%8Cesk%C3%BD-Poh%C3%A1r-Downhill-2020-105084187736551

webové stránky seriálu:  https://www.topontrail.cz/czech-downhill-top-on-trail-cup

Registrace každého závodu probíhá vždy minimálně 10 dnů před termínem závodů na webu určeném v propozicích k závodu.

Závodníci, kteří se nezaregistrují přes internet, budou platit registrační poplatek určený v propozicích.

Rozpis cen Českého poháru 2022

(minimální finanční prémie) 

15.000,-Kč při účasti menší než 150 jezdců
30.000,-kč při účasti větší než 150  jezdců

Ceny za umístnění : za 1-3.místo  ve všech kategoriích se udělují poháry/trofeje a věcné ceny  + finanční bonus 1.000,-Kč za 1.místo v každé kategorii 

Hlavní finanční prémie budou jezdcům dle umístnění v absolutním pořadí finálové jízdy za 1-7.místo

Muži: 1. místo 5000,-Kč    2. místo 4.000,-Kč    3. místo 3.000,-Kč    4. místo 2.000,-Kč     5. místo  1.500,-Kč  6. místo 1.000,-Kč    7. místo  500,-Kč 

Ženy: 1. místo 2.500,-Kč   2. místo 1.500,-Kč  3. místo  1.000,-Kč 

Finanční prémie se udělují v případě, že v dané kategorii startuje alespoň 6 jezdců a jsou vypláceny v Českých korunách (případně v přepočtu na EU).

Finanční prémie můžou být nahrazeny věcnými cenami.

Časový plán

1. den 

08:00 – 10:00 uzavření tratě – možnost pouze pěší prohlídky schválení tratě závodu
10:00 – 17:00 volný trénink bez pořadatelského zajištění
09:00 – 12:00 registrace přihlášky pro všechny kategorie

POZOR: v neděli již není možné se registrovat!!!

2.den 

08:30 – 09:30 možnost volného tréninku
09:30 – 10.45 doporučený trénink
11:00 start první jízdy
13:00 start finálové jízdy
30 min po dojezdu vyhlášení výsledků pro všechny kategorií

Schváleno 2.1. 2022

Účastníci

02.10.2022 - typ závodu: DH - autor: Petr Bureš - 148x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744