ERV pojišťovna
Dema Horal Alto MTB maratón + Horal Tour

Dema Horal Alto MTB maratón + Horal Tour

HORAL TOUR je novinkou od roku 2009. Je to trojdňový etapový MTB maratón, prvý svojho druhu na Slovensku.
Prvá etapa zavedie účastníkov na 1946m vysokú Kráľovu hoľu. V celej strednej a východnej Európe, zrejme nenájdete maratón, kde sa cyklisti dostanú do takej nadmorskej výšky.
Druhú, sobotňajšiu etapu si môžu bajkeri vybrať. Bud· zvolia spomínaný maratón HORAL KREJZI alebo kratšiu trasu HORAL LEJZI, alebo najkratšiu HORAL SENZI. Ani tretia - nedeľňajšia etapa, nie je oddychová. Je to technický "cross country" okruh po lesných chodníčkoch Kozích chrbtov pri Svite.

Súčasťou podujatia HORAL sú aj súťaže pre deti (HORAL JUNIOR), Slovenský pohár v BIKE TRIALE a večerné hudobné koncerty.
V mene celého organizačného tímu, pozývam všetkých priaznivcov horskej cyklistiky v dňoch 12-14.8.2011 do podtatranského Svitu a Nízkych Tatier na 12.ročník cyklomaratónu DEMA HORAL ALTO a na tretí ročník etapového maratónu HORAL TOUR.

Disciplína:XC
Datum konání:PÁ 12. 8. 2011
Konec závodu:14. 8. 2011
Místo konání:Svit, Slovensko
WWW stránky závodu:www.horal.sk

Propozice závodu

DEMA HORAL ALTO MTB maratón 12.ročník – propozície

 

 

HORAL TOUR 3-dňový etapový maratón 3. ročník - propozície

 

Termín: Sobota 13.8.2011, HORAL TOUR: piatok sobota, nedeľa 12.-14.8.2011

Usporiadateľ: ŠK HORAL - ALTO Slovakia, mesto Svit, obce Liptovská Teplička a Šuňava

Generálni sponzori:DEMA Senica a.s., ALTO Slovakia s.r.o. SVIT

Oblasť trasy: Kozie Chrbty, Nízke Tatry v okolí Kráľovej Hole

Trasy HORAL: HORAL Krejzi: 104 km, celkové prevýšenie 3.300 m, 90% lesné a poľné cesty, 10% asfalt

HORAL Lejzi: 73km, celkové prevýšenie 2.100 m. 90% lesné a poľné cesty, 10% asfalt

HORAL Senzi: 43 km,celkové prevýšenie 1.600 m. 80% lesné a poľné cesty, 10% asfalt

HORAL UNICYCLES: 18,5km, celkové prevýšenie 760 m. 80% lesné a poľné cesty, 20% asfalt

HORAL Dejzi: 17 km celkové prevýšenie 350 m. Lesné asfaltové cesty (len pre rodinné týmy)

HORAL TOUR: 1. etapa: 42 km, celkové prevýšenie 1.900 m

2. etapa = HORAL KREJZI alebo HORAL LEJZI alebo HORAL SENZI

3. etapa: 8 x okruh 6,6 km,celkové prevýšenie 8 x 220 m.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu trasy!

Charakteristika: Horský cyklomaratón v atraktívnom vysokohorskom prostredí. Dlhé a náročné stúpania. Prekrásne výhľady.

Registrácia HORAL:SVIT, KOLIBA v piatok 12.8.2011 od 15:00 do 21:00, alebo v sobotu 13.8.2011 od 6:30 do 10:00 (KREJZI len do 8:45).

Reg. HORAL TOUR: PUSTÉ POLE v piatok 12.8.2011 od 11:00 do 12:30 Na registrácii HORAL TOUR už nie je možné prihlásenie. Registrovaní môžu byť iba vopred prihlásení cyklisti !!!

Zoberte so sebou zdravotný preukaz poistenca !

Štart HORAL: HORAL Krejzi:SVIT KOLIBA o 9:00 hod. Cieľ: SVIT KOLIBA cca od 13:00 do 17:00

HORAL Lejzi: SVIT KOLIBA o 9:30 hod. Cieľ: SVIT KOLIBA cca od 12:00 do 14:30

Detské súťaže I: SVIT KOLIBA od 9:35 Do: 10:25

HORAL Senzi:SVIT KOLIBA o 10:30 hod. Cieľ: SVIT KOLIBA cca od 12:00 do 13:30

HORAL Unicycles: SVIT KOLIBA o 10:30 hod. Cieľ: SVIT KOLIBA cca od 12:30 do 14:00

HORAL Dejzi: SVIT KOLIBA o 11:00 hod. Cieľ: SVIT KOLIBA cca od 11:45 do 12:30

Detské súťaže II: SVIT KOLIBA od 11:05 Do: 11:40

Štart HORAL TOUR: 1. etapa – PUSTÉ POLE (pri obci TELGÁRT), piatok 12.8.2011 o 13:00 hod. Cieľ: PUSTÉ POLE cca od 15:00 do 17:00

2. etapa = HORAL Krejzi alebo HORAL Lejzi alebo HORAL Senzi

3. etapa – SVIT, KOLIBA, nedeľa 14.8.2011 o 10:00 hod. Cieľ: SVIT, KOLIBA cca od 11:30 do 14:00

Ceny: Pre prvých troch v každej kategórii vecné ceny. Víťaz KREJZI HORAL kvalitný horský bicykel (v hodnote 700,-€). Celková hodnota cien, pre víťazov aj v tombole bude prevyšovať 3.300,-€.

Súťaže tímov:

Najpomalší tím – počíta sa súčet časov všetkých členov tímu na všetkých trasách etapového HORAL TOUR, Víťazí najvyšší súčet časov. Ak sú členmi tímu aj jazdci, ktorí absolvujú iba samostatný maratón HORAL, aj tento čas sa do tejto súťaze započítava.

Najrýchlejší tím – počíta sa súčet bodov troch najrýchlejších členov tímu na etapovom HORAL TOUR. Podmienkou je, aby minimálne títo traja členovia tímu mali absolvované všetky tri etapy HORAL TOUR.

Bodovanie: 1.etapa...víťaz 1.000bodov, 2.etapa HORAL KREJZI...víťaz1.200bodov, 2.etapa HORAL LEJZI...víťaz 1.000 bodov, 2.etapa HORAL SENZI...víťaz 800bodov, 3.etapa...víťaz 1.000bodov. Ostatní podľa vzorca v závislosti od časových odstupov.

Vyhlásenie výsl.: HORAL – sobota 17:00. Losovanie tomboly v sobotu večer od 18:00, HORAL TOUR a súťaže tímov – nedeľa 14:30

 

Štartovné: do 30.7.2011

HORAL KREJZI, LEJZI, SENZI: 16,-€

HORAL DEJZI (rodinné tímy) 8,-€ (za celý tím)

HORAL UNICYCLES 8,-€

HORAL TOUR 40,-€

Na etapový maratón HORAL TOUR je možné prihlásenie len do 10.8.2011 !!!

HORAL TOUR má obmedzený počet štartujúcich na 150 cyklistov !!!

 

Štartovné: po 31.7.2011

HORAL KREJZI, LEJZI, SENZI:  20,-€

HORAL DEJZI (rodinné tímy) 10,-€ (za celý tím)

HORAL UNICYCLES 10,-€

HORAL TOUR  50,-€

Na etapový maratón HORAL TOUR je možné prihlásenie len do 10.8.2011 !!!

HORAL TOUR má obmedzený počet štartujúcich na 150 cyklistov !!!

 

 

Cena zahŕňa: - občerstvenie na trati

- v cieli v sobotu jedlo a pivo alebo nealko

- suveníry, štartovné číslo s menom (viď. Podmienky v cenách štartovného)

- mapa a popis trate s profilom

- technické a profesionálne zdravotné zabezpečenie

 

Úhrada: Súčasne s prihláškou do 30.7.2011. Zahraniční účastníci môžu zaplatiť pri prezentácii.

A) prevodom na účet

B) poštovou poukážkou na účet organizátora.

V oboch prípadoch na účet 1473760653 / 0200 (VÚB Svit), IBAN: SK79 0200 0000 0014 7376 0653. Ako variabilný symbol uvádzajte dátum narodenia v tvare RRRMMDD. Kópiu dokladu o zaplatení prineste so sebou na prezentáciu, kôli predídeniu prípadných nedorozumení.

Účastníci z CZ môžu platiť na účet: 389426033/0800 prepočet kurzom: 1,- € = 26,-CZK

Občerstvenie: občerstvovacie stanice na trase. V sobotu v cieli jedlo + pivo (alebo nealko)

Ubytovanie: 1. stany v areáli plavárne, 2. hotel MLADOSŤ, ...

Prihlášky: Prostredníctvom ON-LINE prihlasovacieho systému. Alebo vytlačenú a vyplnenú prihlášku pošlite spolu s kópiou potvrdenia o zaplatení štartovného, zašlite najneskôr do 30.7.2011 na adresu:

ŠK HORAL - ALTO Slovakia

Sládkovičova 33

059 21 SVIT

Tel.: +42152 / 7756 885, 7757 122, 7757 158

Na etapový maratón HORAL TOUR je možné prihlásenie najneskôr do 10.8.2011 !!!

HORAL TOUR má obmedzený počet štartujúcich na 150 cyklistov !!!

 

Informácie: Priebežne na www.horal.sk. Prípadne od 08:00 - 15:00 na horeuvedenej adrese a tel. číslach (p. Ivan ZIMA)

 

Protesty:Protesty je možné podať písomne ihneď po príjazde do cieľa v kancelárií preteku. Najneskôr však 2 hodiny pred vyhlasovaním výsledkov. Vklad je 20,-€, ktorý v  prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa

 

Podmienky: - Podujatie sa uskutoční za každého počasia. V prípade extrémne chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu (skrátenie) trate.

- Maratón absolvujú účastníci za plnej cestnej premávky, bez dopravných obmedzení ostatných účastníkov na vlastné nebezpečenstvo.

- Odporúčame lekársku prehliadku!

- Osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov !

- Osoby do 15 rokov môžu samostatne absolvovať iba trasu HORAL SENZI.

- Trasa HORAL Dejzi je určená pre rodiny (dospelý + dieťa). Dieťa môže jazdiť na samostatnom bicykli, alebo môže byť vezené rodičom na sedačke. Maximálny vek dieťaťa je 13 rokov.

- Moderná cyklistická helma, ktorej základ tvorí polystyrenový výlisok, je povinná počas celého absolvovania trate (aj pre dieťa v kategórii Rodina) !!! Helma musí byť pevne upnutá na hlave účastníka!

- Časový limit absolvovania trate je HORAL Krejzi: 8 hodín od štartu, Lejzi: 6 hodín od štartu.

http://www.horal.sk

Rozpis

Začnime od najkratšej HORAL DEJZI. Je to trasa určená pre rodinné tímy (spravidla rodič + dieťa). Nie je rozhodujúce či dieťa bude jazdiť na samostatnom bicykli, alebo spolu z rodičom v sedačke.

Trasa je jednoduchá z 90% po asfaltovom povrchu  s jedným väčším kopcom.

Dĺžka trasy: 17km

Prevýšenie: 350m.

 

Podrobnosti o trase HORAL DEJZI nájdete na www.cykloserver.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďalšou trasou z pohľadu dňlžky je HORAL UNICYCLES. Je to špeciálna trasa určená výhradne pre pre jazdcov na monocykloch (Unicycles), alebo jedokolkách ak chcete. Táto trasa a kategória mala premiéru v roku 2009. Tento rok je opäť súčasťou prvej medzinárodnej série monocyklov v rámci INTER MOUNTAIN SERIES.

Dĺžka trasy: 18,5km

Prevýšenie: 760m.

 

Podrobnosti o trase HORAL UNICYCLES nájdete na www.cykloserver.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Ďalšia trasa je HORAL SENZI. To už je "štvrť maratón" pre jednotlivcov. Na tejto trase nie sú vyhodnocované vekové kategórie samostatne. Sú stanovené iba dve kategórie: jedna spoločná kategória pre ženy a jedna pre mužov. Táto trasa sa do Cyklomaratónskej série nezapočítava. Túto trasu si môžu účastníci trojdňového etapáku HORAL TOUR vybrať ako najkratšiu verziu 2. etapy.

Dĺžka trasy: 43km

Prevýšenie: 1600m.

 

 

Podrobnosti o trase HORAL SENZI si môžete pozrieť na www.cykloserver.cz. (Poznámka: údaje o dĺžke trasy a prevýšení na stránke www.cykloserver.cz sú orientačné, pretože trasy vznikli "naklikaním" v počítači a nie meraním trasy v skutočnosti.)

GPS záznam SENZI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HORAL LEJZI, je "polmaratón" (trochu dlhší ako bežný) pre jednotlivcov. Na tejto trase sú vyhodnocované vekové kategórie pre mužov aj ženy podľa pravidiel v seriáli "Cyklomaratónska séria". Aj túto trasu si môžu účastníci trojdňového etapového maratónu HORAL TOUR zvoliť ako svoju 2. etapu. Z možností, ktoré sú na výber je to stredná zlatá cesta. Zároveň je táto trasa určená pre registrovaných JUNIOROV a JUNIORKa ako trasa Slovenského pohára XCM.

Najvyšším bodom trasy je 1400m. vysoko položené "Sedlo Madejovo".

Dĺžka trasy: 73km

Prevýšenie: 2100m.

HORAL LEJZI 2011

 

Podrobnosti o trase HORAL LEJZI si môžete pozrieť na www.cykloserver.cz. (Poznámka: údaje o dĺžke trasy a prevýšení na stránke www.cykloserver.cz sú orientačné, pretože trasy vznikli "naklikaním" v počítači a nie meraním trasy v skutočnosti.)

GPS záznam LEJZI 

---

HORAL KREJZI, je najdlhšia trasa na podujatí HORAL. Táto trasa je najdlhším variantom druhej etapy trojdňového podujatia HORAL TOUR. Na tejto trase sú vyhodnocované vekové kategórie pre mužov aj ženy podľa pravidiel v seriáli "Cyklomaratónska séria".Pre kategórie MUŽI ELITE a ŽENY ELITE je to trasy SP XCM.

Najvyššími bodmi trasy sú "Sedlo Madejovo" a "Panská Hoľa" vo výške 1400m. nad morom. Cyklisti sa dostanú nad úroveň hranice lesa a na prekrásnych horských lúkach si užijú pravé vysokohorské prostredie.

Dĺžka trasy: 104km

Prevýšenie: 3300m.

 

 

Podrobnosti o trase HORAL KREJZI si môžete pozrieť na www.cykloserver.cz. (Poznámka: údaje o dĺžke trasy a prevýšení na stránke www.cykloserver.cz sú orientačné, pretože trasy vznikli "naklikaním" v počítači a nie meraním trasy v skutočnosti.

 GPS záznam KREJZI 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A dostávame sa, k už spomínanému, etapovému HORAL TOUR. Druhú etapu sme už spomínali. Tú si môžu účastníci vybrať zo sobotňajších maratónsky trás HORAL KREJZI, HORAL LEJZI alebo HORAL SENZI.

Prvou etapou (v piatok 12.8.2011) je Kráľovohoľská etapa. Vedie od hotela Pusté pole (v katastri obce Telgárt)  cez Telgárt a Šumiac na 1946m. vysokú Kráľovu hoľu. Cestou späť si bajkeri užijú adrenalínový zjazd po turistickom chodníku do Telgártu. Cieľ etapy je taktiež na Pustom Poli.

Dĺžka trasy: 42km

Prevýšenie: 1900m.

Podrobnosti o trase Prvej etapy HORAL TOUR si môžete pozrieť na www.cykloserver.cz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na druhý deň etapového HORAL TOUR (v sobotu 13.8.2011) majú účastníci na výber z troch trás klasického maratónu HORAL. Buď si vyberú dlhší variant HORAL KREJZI (104km) alebo HORAL LEJZI (73km) alebo SENZI (43km). Štart je spoločný pre účastníkov HORAL TOUR aj jednodňového HORAL KREJZI, HORAL LEJZI, resp. HORAL SENZI.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tretia etapa HORAL TOUR je niečo trošku iné. Ide o atraktívny cross-country okruh v blízkom lese pohoria Kozie chrbty. Okruh obsahuje technicky náročnejšie singel trailové úseky a jeho blízkosť k mestu Svit ho robí atraktívnym aj pre divákov. Pri premiére HORAL TOUR to bola práve táto etapa, ktorú si účastníci aj diváci  hádam najviac pochvaľovali.

Okruh: 6,6 km

Prevýšenie: 200m.

8 okruhov spolu: 55km, 1600m.

Podrobnosti o trase Tretej etapy HORAL TOUR si môžete pozrieť na www.cykloserver.cz.

Účastníci

12.08.2011 - typ závodu: XC - autor: matej - 3530x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744