ERV pojišťovna

Krakonošův Cyklomaraton

SILNIČNÍ CYKLOMARATON ČESKO - POLSKÝM POHRANIČÍM

Disciplína:Silnice
Datum konání:SO 29. 7. 2017
Místo konání:Trutnov, Česko
WWW stránky závodu:www.krakonosuvcyklomaraton.cz

Propozice závodu

Pořadatel: Svazek obcí Východní Krkonoše ve spolupráci s SK Cyklistika Trutnov, z.s.

Datum konání: 29. července 2017

Místo startu a cíle: Trutnov, Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas (UFFO) - Náměstí Republiky 999

Kancelář závodu: Trutnov, Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas (UFFO) - Náměstí Republiky 999

GPS: 50°33'48.174"N, 15°54'37.200"E

Popis závodu: Silniční cyklomaraton česko - polským pohraničím

Kategorie:

dlouhá trať

 • M18 - muži 18 - 29 let (ročníky 1999 - 1988)                        
 • M30 - muži 30 - 39 let (ročníky 1987 - 1978)                          
 • M40 - muži 40 - 49 let (ročníky 1977 - 1968)                       
 • M50 - muži 50 - 59 let (ročníky 1967 - 1958)
 • M60 - muži 60 let a starší (ročníky 1957 a st.)
 • Z18 - ženy 18 - 29 let (ročníky 1999 - 1988)
 • Z30 - ženy 30 - 39 let (ročníky 1987 - 1978)
 • Z40 - ženy 40 let a starší (ročníky 1977 a starší)

krátká trať

 • MK - muži 18 let a starší (ročníky 1999 a starší)
 • ZK - ženy 18 let a starší (ročníky 1999 a starší)
 • dětské závody
 • dětské kategorie - veškeré informace o vloženém závodě dětí naleznete v samostatné sekci nejpopzději měsíc před závodem

Soutěž týmů:

 • Soutěž týmů je vypsána na krátké i dlouhé trati.
 • Každý tým tvoří minimálně tři závodníci, kteří jedou stejnou trať.
 • Tým je vytvořen automaticky v případě, že se do závodu na stejné trati přihlásí alespoň tři závodníci, kteří uvedou stejný název týmu. Pro kontrolu sledujte průběžnou startovní listinu týmů.
 • Výsledným časem týmu se rozumí součet časů jeho tří nejrychlejších členů.
 • Vyhlášen a věcnými cenami odměněn bude vždy nejrychlejší tým na každé trati.

Vrchařská soutěž (dlouhá trasa):

Vrchařské prémie II kategorie - Pomezní Boudy, Strážné, Hoffmanovy Boudy
Bodování: 5 - 3 - 1 bod

Vrchařská prémie I kategorie - Pražská Bouda
Bodování: 10 - 5 - 3 - 2 - 1 bod

Vítězí závodník s nejvyšším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje umístění v cíli.

Vítěz vrchařské soutěže obdrží puntíkatý dres pro nejlepšího vrchaře závodu.

Program závodu:

pátek 28. 7. 2017   19:00 - 20:00 registrace závodníků, výdej startovních čísel hlavní závod sobota 29. 7. 2017   07:00 - 09:00 registrace závodníků, výdej startovních čísel
08:00 - 10:00 registrace závodníků, výdej startovních čísel dětské závody 10:00 start závodu na 140 km
10:05 start závodu na 93 km 10:30 - 13:00 dětské závody 13:45 - 14:00 předpokládaný příjezd prvních závodníků z hlavního závodu 16:00 vyhlášení výsledků, tombola celý den doprovodné akce

Pořadatel si vyhrazuje právo změny času vyhlášení výsledků a losování tomboly. Sledujte aktuální zprávy speakera závodu.

 

Všechny níže uvedené informace se týkají hlavního závodu (obou tras). Informace o dětských závodech přineseme přibližně měsíc před akcí.

 

Přihlášky:

- na internetu: www.krakonosuvcyklomaraton.cz v sekci REGISTRACE od 14. 2. 2017
- na místě: za zvýšené startovné v kanceláři závodu dne 28. 7. 2017 od 19:00 do 20:00 a 29. 7. 2017 od 7:00 do 9:00

Uzávěrka on-line přihlášek je 26. 7. 2017.

Startovné:

 • Do 30. 4. 2017  -  400,- Kč (rozhoduje datum připsání na účet pořadatele, doporučené datum úhrady nejpozději 26. 4. 2017)
 • Do 26. 7. 2017  -  550,- Kč (rozhoduje datum připsání na účet pořadatele, doporučené datum úhrady nejpozději 24. 7. 2017)

Startovné zasílejte na účet č.: 107-4087070287/0100, variabilní symbol platby obdržíte pro provedení on-line přihlášky na uvedený e-mail. Pro jistotu je možné do textu příkazu uvést jméno závodníka.

 • Při platbě v hotovosti na místě závodu dne 28. a 29. 7. 2017:

700,- Kč

Startovné zahrnuje:

- startovní číslo
- propagační předměty od partnerů závodu (pouze pro předem přihlášené)
- 2x občerstvovací stanice na trati
- občerstvení v cíli (jídlo, pití)
- zdravotní a pořadatelskou službu
- měření časů a zpracování výsledků čipovou technologií
- doprovodný program
- lístek do tomboly

Storno podmínky úhrady startovného:

V případě, že se závodník s již uhrazeným startovným závodu nezúčastní a oznámí toto pořadateli písemně nejpozději do 15. 7. 2017 má nárok na vrácení startovného po odečtení poplatku 100,- Kč za závodníka.

V případě, že závodník svou neúčast v závodě pořadateli neoznámí anebo tak provede po termínu 15. 7. 2017, nárok na vrácení jakékoliv části startovného propadá.

Ceny:

Pro první tři závodníky v jednotlivých kategoriích věcné ceny a pamětní poháry.
Pro vítěze každé kategorie originální dres Krakonošův cyklomaraton a volné startovné na ročník 2018.
Všechna startovní čísla budou slosována v tombole.

Trať:

Trasa vede po silnicích I. a II. třídy a po místních komunikacích.
Závod se koná za plného silničního provozu se zajištěnou pořadatelskou službou na důležitých místech a křižovatkách.

POZOR DŮLEŽITÉ!
Část trati vede po území KRNAP, je proto zakázáno sjíždět z trati a je třeba dbát pravidel pro pohyb v ochranném pásmu národního parku. Zejména pak není dovoleno odhazovat jakékoliv odpadky do lasa či na trať. Obaly od doplňkové stravy při závodě můžete vyhodit do košů na bufetech, případně v cíli. Předem Vám děkujeme za ukázněnost.

Popis trati - stav roku 2016. Popis trati ročníku 2017 bude aktuáně upřesňován vzhledem k případným uzavírkám na komunikacích.

Dlouhá trasa: Délka okruhu 140 km, celkové převýšení 2606 m

Trutnov – Peklo - Hrádeček – Mladé Buky – Žacléř – Lubawka - Malá Úpa – Pec pod Sněžkou – Dolní Dvůr – Strážné – Horní Lánov - Čistá – Černý Důl -  Hoffmannoy B. – Svoboda n. Ú. - Mladé Buky - Hrádeček - Vlčice - Volanov - Trutnov

Krátká trasa: Délka okruhu 93 km, celkové převýšení 1403 m

Trutnov – Peklo - Hrádeček – Mladé Buky – Žacléř – Lubawka - Malá Úpa – Svoboda n. Ú. - Mladé Buky - Hrádeček - Vlčice - Volanov - Trutnov

Mapa okruhu včetně GPS navigace ke stažení na zde...

Technické pokyny

Značení: Trať je vyznačena šipkami (svislé směrovky a ploché značení na cestě). Na nepřehledných místech bude pořadatelská služba. Z hlediska orientace je trasa náročná a proto je třeba značení trati věnovat zvýšenou pozornost.

Kontroly: Čipové, elektronické zaznamenání průjezdu na několika místech trati.

Časový limit: Z důvodu zajištění bezpečnosti na trati bude určen časový limit pro průjezd limit pointem. Limit point bude v místě křižovatky silnice č. 252 z Horní Malé Úpy (hraniční přechod Pomezní boudy) se silnicí č. 296 směr Pec pod Sněžkou (cca 70 km trati). V dalším úseku bude pořadatel zajišťovat trať pouze pro závodníky, kteří projeli limit pointem před uplynutím určeného limitu. Závodníci, kteří na místo limit pointu přijedou po určeném limitu, budou ve výsledcích závodu hodnoceni jako „nedokončil“ a jejich další pohyb na trati závodu i mimo trať již nebude pořadatel zajišťovat. Předběžný časový limit pro dosažení limit pointu je 4:30 hodiny od startu závodu. Vzhledem k případným nepředvídatelným změnám trati a povětrnostním podmínkám v den konání závodu může být tento limit pořadatelem prodloužen.

Odstoupení zezávodu: V případě odstoupení ze závodu závodník toto ohlásí nejbližším bufetu nebo na tel.+ 420 777 830732.

Závazné podmínky účasti:

 1. Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat tento rozpis závodu.Podmínkou účasti je řádně vyplněná, podepsaná a pořadateli doručená přihláškaúčastníka závodu (a to bez požadavku jakékoliv změny nebo s jakýmikoli výhradami) nebo odeslání řádně vyplněného elektronického přihlašovacího formuláře (formulář je dostupný na www.krakonosuvcyklomaraton.cz). Závodník svým podpisem na přihlášce či vyplněním a odesláním elektronické přihlášky vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že bere na vědomí níže uvedené podmínky závodu.
 2. U závodníků, kteří nedosáhnou ke dni závodu tj. k 29. 7. 2017 věku 18 let, bude při prezentaci vyžadován vyplněný a potvrzený Souhlas zákonného zástupce.
 3. Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen mít po celou dobou trvání závodů cyklistickou přilbu na hlavě.
 4. Závod jede za plného silničního provozu a závodníci jsou povinni dodržovat jeho pravidla stanovená platnou právní úpravou (zpravidla vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích). Porušení těchto pravidel bude mít za následek diskvalifikaci.
 5. Každý závodník je dále povinen řídit se pokyny pořadatele, regulovčíků na trati a orgánů policie a dodržovat pravidla silničního provozu. Závodník je odpovědný za bezpečný provoz svého doprovodného vozidla. Závodník je povinen se při závodu chovat fair play.
 6. Závodníkovi není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu.
 7. Závodník bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy.
 8. Závodník se bude řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a bude v maximální možné míře, kterou po něm lze spravedlivě požadovat ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídá pořadateli za škody, které mu způsobí
 9. Závodník bere na vědomí, že závod se z části jede po chráněném území KRNAPu a je proto nutné dodržovat pravidla pro tuto oblast určená.
 10. Závodník potvrzuje, že všechny údaje v přihlášce jsou vyplněny pravdivě a je si vědom, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídá pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou.
 11. Závodník bere na vědomí, že porušení některé ze závazných podmínek účasti v závodě, může mít za následek diskvalifikaci.

Doporučení:

POZOR, část trasy závodu se nachází mimo území ČR! Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR i v zahraničí a během závodu mít při sobě platný osobní doklad (OP, cest. pas).

Protesty:

Závodník má právo podat protest podle ustanovení tohoto rozpisu do 15 minut po zveřejnění výsledků spolu s vkladem 500,- Kč. V případě zamítnutí protestu propadá uvedená částka ve prospěch pořadatele. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.

Mgr. Jan Slavíček, v.r.
ředitel závodu

Účastníci

29.07.2017 - typ závodu: Silnice - autor: martin.rehak - 1868x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744