ERV pojišťovna
Lahofer - Author Cup - Lahocup

Lahofer - Author Cup - Lahocup

Již tradičně v poslední prázdninový víkend se pojede letos již devátý ročník stále oblíbenějšího závodu LAHOFER Author Cup v okolí Vranovské přehrady na Znojemsku. Již podruhé je  místo startu a cíle a celé zázemí závodu situováno do prostor Kempu Pláž na hlavní pláži Vranovské přehrady.
Nachystány jsou pro vás dvě tratě o délce 51km a 29km. Jako vždy na tomto závodě je pro vás připraveno spousty lahodného vína od vinařství Lahofer.

Disciplína:XCM
Datum konání:SO 29. 8. 2015
Místo konání:Pláž Vranovské přehrady - Vranov nad Dyjí, Česko
WWW stránky závodu:www.lahocup.cz

Propozice závodu

PROPOZICE ZÁVODU A PODMÍNKY ÚČASTI

Pořadatel:            Vinařství LAHOFER, Cyklo team Mikulášek
Termín:                29. srpna 2015 
Start:                    10:30 hodin - dlouhá trať
                             10:45 hodin - krátká trať
Místo konání:       Okolí Vranovské přehrady se startem a cílem na pláži Vranovské přehrady

Předseda organizačního výboru:   Daniel Smola  
Velitel tratě:                                     Karel Pavlíček                          

Přihlášku si můžete stáhnout na těchto stránkách, odeslat vyplněnou na adresu vino@lahofer.czjako přílohu, nebo odevzdat osobně na adresách uvedených v kontaktech. 

Výše startovného závisí na termínu připsání peněz na účet a je následující:

do 30. května 2015  (včetně) - 300,-Kč
do 15. července 2015 (včetně) - 350,-Kč
do 25. srpna 2015 (včetně) - 400,-Kč

Po tomto termínu a přímo na místě hradí účastník závodu základní sazbu startovného ve výši450,- Kč


Přijetí přihlášky je podmíněno přiložením dokladu o zaplacení startovného. Startovné zašlete poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

V případě přihlášení celého teamu naráz, poskytujeme zvýhodněné startovné 4+1 zdarma.
To znamená, že v každém termínu, vyjma platby na místě, zaplatíte startovné pouze za 4 účastníky.

do 30.května 2015 (včetně) - 300,-Kč x 4 = 1.200,-Kč (ušetříte 300Kč)
do 15. července 2015 (včetně) - 350,-Kč x 4 = 1.400,-Kč (ušetříte 350Kč)
do 25. srpna 2015 (včetně) - 400,-Kč x 4 = 1.600,-Kč (ušetříte 400Kč)

 

Název a číslo účtu:
GE Money Bank, číslo účtu: 205442128/0600

Rozpis

Krátká trať závodu: Camp Pláž - Zálesí - Chvalatice - Bítov - zřícenina Cornštejn - Lančov - Lančovská zátoka - Vranov nad Dyjí - Camp Pláž; dle přiložené mapy délka 29km.

Dlouhá trať závodu: Camp Pláž – Zálesí - Chvalatice - Bítov - hrad Bítov - Zblovice - Pexův mlýn - Vysočany - zřícenina Cornštejn - Stříbrná zátoka - Lančovská zátoka - Vranov nad Dyjí - Camp Pláž; dle přiložené mapy délka 51 km.

 

Kategorie krátká trať:

1) HOBBY

Ženy:   ZK roč. 2003 - 2001  
            ZJ roč.  2000 - 97   
            ZA roč. 1996 - 76           
            ZB roč. 1975 - 

Muži:   MK roč. 2003 - 2001  
            JUN roč. 2000 – 97
            MA roč. 1996 – 76   
            MB roč.   1975 – 

Tandemy: bez omezení věku, podmínkou účasti je potvrzení zákonných zástupců o účasti a zdravotní způsobilosti, včasná závazná on-line přihláška a to každého účastníka na tandemu zvlášť. Závod bude vyhodnocen pouze v případě, že se přihlásí alespoň tři tandemy. V opačném případě budou zařazeni do kategorií hobby dle ročníku vodiče tandemu.

 

Kategorie dlouhá trať:

1) ELITE

Závodníci s licencí ELITE pojedou jako samostatná kategorie v případě, že se jich přihlásí více než tři. V opačném případě budou zařazeni do kategorií hobby dle ročníku.

2) HOBBY

Ženy:       ZJ roč.  2000 - 97                   
                ZA roč. 1996 - 86
                ZB roč. 1985 - 76
                ZC roč. 1975 - 66               
                ZD roč. 1964 a méně

Muži:   JUN roč. 2000 – 97
            MA roč. 1996 – 86  
            MB roč.   1985 – 76
            MC roč. 1975 – 66  
            MD roč.   1965 – 56
            ME roč. 1955 - 1946 
            MF roč.  1945 a méně

Firemní týmy

Ženské týmy

Tandemy
: bez omezení věku, podmínkou účasti je potvrzení zákonných zástupců o účasti a zdravotní způsobilosti, včasná závazná on-line přihláška a to každého účastníka na tandemu zvlášť. Závod bude vyhodnocen pouze v případě, že se přihlásí alespoň tři tandemy. V opačném případě budou zařazeni do kategorií hobby dle ročníku vodiče tandemu.

 


Upozornění: Trasa vede částečně po veřejných komunikacích za plného provozu. Účastníci jsou povinni dbát pravidel silničního provozu a pokynů POLICIE ČR. U závodníků 12 – 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce.

Předpis: Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí včetně posouzení připravenosti na závod. Pro závod je povoleno trekingové a horské kolo dle vlastního uvážení s dvěma na sobě nezávislými brzdami. Závodník musí být vybaven plnou přilbou, kterou musí mít nasazenou po celou dobu závodu. Kancelář závodu je otevřena v den závodu od 7:30 do 9:30. Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu. Změna údajů v přihlášce na startu je za poplatek 50,- Kč. Závod končí v 15:00 pro všechny účastníky.

Vyhodnocení a ceny: Samostatná kategorie bude hodnocena při minimálním počtu 3 závodníků, nebo týmů. Vyhodnocení a vyvěšení výsledků všech kategorií bude provedeno po dojezdu posledního závodníka. Protest lze přijmout do 15 minut po vyvěšení výsledků při vkladu 500,-Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli. Losované ceny je nutné si vyzvednout do 16:00 hod. v den závodu.

Pravidla: Pořadatelé jsou vedeni snahou, aby pravidla byla co nejvolnější a umožnila účast maximálního počtu závodníků.

Závod jednotlivců: Zúčastnit se kratšího závodu může každý, kdo dosáhne v den závodu věku 12 let. U dlouhého závodu je minimální věková hranice stanovena 15 let v den závodu.

Závod týmů: Může se zúčastnit libovolná skupina dospělých osob, která se prohlásí za tým, zadá si název týmu (neurážející nikoho svým obsahem). V případě shodnosti názvu si pořadatel vyhrazuje právo jej doplnit o rozlišovací znak. Nejmenší počet jsou 3 závodníci, nejvíce pak 5 závodníků. Do soutěže se hodnotí součet časů prvních tří členů týmu. Ve firemních týmech nesmí závodit držitelé profesionální licence kategorie ELITE podle seznamu dodaného Svazem cyklistiky ČR. V případě porušení tohoto pravidla nebude tým klasifikován. Účastník může být členem pouze jednoho týmu. 

Prohlášení: Při registraci v kanceláři závodu se každý závodník podepíše na seznam, kde svým podpisem stvrdí, že se seznámil s propozicemi závodu a podmínkami stanovenými pořadatelem k účasti v něm a bude je v plném rozsahu respektovat. Dále prohlašuje, že se závodu účastní na vlastní nebezpečí, že je zdráv a tělesně připraven jej absolvovat a že nezavazuje organizátory k odpovědnosti plynoucí z jeho účasti v závodě. Současně souhlasí s užitím jeho osobních údajů pro potřebu závodu, podle zákona 101/2000. U závodníků 12 – 18 let podepíše přihlášku také zákonný zástupce.

Pořadatelé budou namátkově ověřovat údaje v přihláškách, zda jsou správné a pravdivé. Za pravdivost údajů však zodpovídá účastník sám.
Je na Vás, zda nebudete podvádět. Závod není o tituly, není o postupu, ani o „život“. Má přinášet radost z pohybu, radost ze setkání a radost z účasti. My jako pořadatelé uděláme vše, co je v našich silách.

Děkuji za pochopení a přeji Vám mnoho radosti při účasti na našem závodě.

                                                          Předseda organizačního výboru Daniel Smola

 

Účastníci

29.08.2015 - typ závodu: XCM - autor: martin1 - 2944x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744