ERV pojišťovna

Moravskotřebovský cyklomaraton 2012

Propozice maratonu

 NÁZEV:Moravskotřebovský cyklomaratonTERMÍN:sobota 14. července 2012POŘADATELÉ ZÁVODU:BREDY s.r.o. Moravská Třebovátel.: +420 731 603 987e-mail: bredy@bredy.czweb: www.bredy.cza Zdeněk Kopetzký, tel.: 724 302 916PREZENTACE:Vestibul Městského úřadu Moravská Třebová (MÚ MT), náměstí TGM - 13. 7. 2012, v 17 - 18 hodinVydávání startovních čísel pouze v sobotu 14.7.2011 v den závodu obě tratě: od 7.00 do 8.30 hodin - vestibul MÚ MTPři prezentaci je každý účastník povinen předložit originál dokladu o zaplacení startovného.START:9.00 hodin 80 km trasa náměstí TGM, Moravská Třebová9.15 hodin 50 km trasa náměstí TGM, Moravská Třebová9.30 hodin 20 km rodinná trasa náměstí TGM, Moravská TřebováCÍL:Do 15.00 - náměstí TGM, Moravská TřebováSTARTOVNÉ:do 13. července 2012 150,- Kč, poštou, elektronicky, převodem, složenkou, osobně v prodejněpo termínu a v den konání závodu 200,- Kč osobně v prodejně ČSA 7 nebo při prezentaciStartovné pro rodinnou trasu je 30 Kč za osobuStartovné zahrnuje: občerstvení v cíli, 2 - 3 občerstvovací stanice, zdravotní a pořadatelskou službu" border="0" alt="NetAgent" width="100" height="72" /></a>
Copyright © 1995 - 2012 Bredy, všechna práva vyhrazena.
Disciplína:XCM
Datum konání:SO 14. 7. 2012
Místo konání:Moravská Třebová, náměstí TGM, Česko
WWW stránky závodu:www.bredy.cz

Propozice závodu

Propozice maratonu

Závod se koná pod záštitou:starosty města Moravská Třebová JUDr. Miloše IzákaGENERÁLNÍ PARTNERRWE TRANSGASHLAVNÍ PARTNEŘIMěsto Moravská TřebováNÁZEV:Moravskotřebovský cyklomaratonTERMÍN:sobota 14. července 2012POŘADATELÉ ZÁVODU:BREDY s.r.o. Moravská Třebovátel.: +420 731 603 987e-mail: bredy@bredy.czweb: www.bredy.cza Zdeněk Kopetzký, tel.: 724 302 916PREZENTACE:Vestibul Městského úřadu Moravská Třebová (MÚ MT), náměstí TGM - 13. 7. 2012, v 17 - 18 hodinVydávání startovních čísel pouze v sobotu 14.7.2011 v den závodu obě tratě: od 7.00 do 8.30 hodin - vestibul MÚ MTPři prezentaci je každý účastník povinen předložit originál dokladu o zaplacení startovného.START:9.00 hodin 80 km trasa náměstí TGM, Moravská Třebová9.15 hodin 50 km trasa náměstí TGM, Moravská Třebová9.30 hodin 20 km rodinná trasa náměstí TGM, Moravská TřebováCÍL:Do 15.00 - náměstí TGM, Moravská TřebováSTARTOVNÉ:do 13. července 2012 150,- Kč, poštou, elektronicky, převodem, složenkou, osobně v prodejněpo termínu a v den konání závodu 200,- Kč osobně v prodejně ČSA 7 nebo při prezentaciStartovné pro rodinnou trasu je 30 Kč za osobuStartovné zahrnuje: občerstvení v cíli, 2 - 3 občerstvovací stanice, zdravotní a pořadatelskou službuPŘIHLÁŠKY:Uzávěrka přihlášek do 13. července 2012poštou, elektronicky, převodem, složenkou, osobně v prodejně ČSA 7Po tomto termínu lze pouze při prezentaciPřihlášky je možné zasílat:
 • on-line : na www.bredy.cz, přihlášky zaslané elektronicky musí být při prezentaci předložené vlastnoručně podepsané s dokladem o zaplacení v daném termínu
 • písemně poštou: na adresu pořadatele BREDY s.r.o., ČSA 7, Moravská Třebová 571 01
 • osobně: od 1. června do 13. července 2012
  (Po-PÁ od 9:00 do 17:00 hod.) ve sportovní prodejně BREDY SPORT, ČSA 7, Moravská Třebová 571 01
Přihlášky telefonem, faxem nejsou možné!!!Přihláška je platná pouze po zaplacení startovného.V případě neúčasti se startovné nevrací.ÚHRADA STARTOVNÉHO:
 • složenkou typu C (hotově) na adresu pořadatele:
  BREDY s. r. o., ČSA 7, Moravská Třebová 571 01, k přihlášce je nutné přiložit kopii ústřižku poštovní složenky.
 • hotovostním vkladem
  název účtu: BREDY s.r.o.
  číslo účtu: 27-6039520297/0100 KB
  variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek)
  konstantní symbol: 333, k přihlášce je nutné přiložit kopii pokladní bankovní složenky.
 • bankovním převodem na účet
  název účtu: BREDY s.r.o.
  číslo účtu: 27-6039520297/0100 KB
  variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek)
  konstantní symbol: 333
  K přihlášce je nutné přiložit kopii výpisu z účtu nebo oznámení banky ověřené bankovním razítkem.
  Upozornění: kopie převodního příkazu není doklad o zaplacení!
 • hotově při osobní registraci ve sportovní prodejně na ČSA 7, Moravská Třebová 571 01
Platíte-li startovné za více osob najednou, pošlete všechny přihlášky v jedné obálce. Bez kopie dokladu o zaplacení je přihláška neplatná. Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace.
Bez řádného uvedení RČ není možné platbu identifikovat a přiřadit k příslušné přihlášce, tyto přihlášky budou považovány za neuhrazené.
Rozhodným datem je datum na razítku podací pošty nebo datum podání platebního příkazu.TRASY:Dlouhá 80 km (převýšení 1460 m)Krátká 50 km (převýšení 700 m)Rodinná 20 kmV den závodu a během závodu není možná změna trati.KATEGORIE:trať 80 KM - Dlouhá ( červená )J - junioři do 19 let (ročník narození 1993 a mladší)ŽJ - juniorky do 19 let (ročník narození 1993 a mladší)M1 - muži 20 - 39 let (ročník 1992 až 1973)M2 - muži nad 40 let (ročník 1972 až starší)Ž1 - ženy 20 - 39 let (ročník 1992 až 1973)Ž2 - ženy nad 40 let (ročník 1972 a starší)Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategoriitrať 50 KM - Krátká ( žlutá )J - junioři do 19 let (ročník narození 1993 a mladší)ŽJ - juniorky do 19 let (ročník narození 1993 a mladší)M1 - muži 20 - 39 let (ročník 1992 až 1973)M2 - muži nad 40 let (ročník 1972 až starší)Ž1 - ženy 20 - 39 let (ročník 1992 až 1973)Ž2 - ženy nad 40 let (ročník 1972 a starší)Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategoriiPro určení věkové kategorie je rozhodující ročník narození!!!trať 20 KM - Rodinná ( modrá )Tato trat je určená pro rodiče s dětmi do 15 let, ale klidně se mohou zúčastnit všichni příznivci kola bez rozdílu věku a kondice, kteří se nechtějí měřit na delších tratích.CENY:Pro vyhlašované závodníky v každé kategorii věcné ceny.PROGRAM ZÁVODU:sobota 14. července 2012
7.00 - 08.30 prezentace na trať 80 km, 50 km a 20 km
od 8.30 řazení na start - trať 80 km, 50 km a 20 km
9.00 START 80 km - náměstí TGM M.T.
9.15 START 50 km - náměstí TGM M.T.
9.30 START 20 km - náměstí TGM M.T.
od 15.00 vyhlášení vítězů všech kategorií + losování tomboly20.00 SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ - DISKOTÉKA
Aquapark v Moravské Třebové pro všechny závodníky VSTUP ZDARMAZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ:Nemocnice M. T., RZP M. T., ČČK Moravská TřebováOBECNÁ PRAVIDLA:Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat soutěžní řád pro cyklistické závody na horských kolech.Podmínkou účasti na závodu je řádně a pravdivě vyplněná přihláška. Svým podpisem na přihlášce nebo úhradou startovného účastník závodu souhlasí s podmínkami závodu a bere na vědomí:
 1. závod se jede za plného lesního a silničního provozu a bude dodržovat pravidla stanovená vyhláškou č. 30/2001 Sb.
 2. závodu se účastní na vlastní nebezpečí a ochranná cyklistická přilba je povinná
 3. pořadatel neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech závodníka, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě
 4. má viditelně upevněné přidělené startovní číslo na řídítkách a je povinen projet celou zvolenou trať závodu
 5. Závodníci nesmí upravovat startovní čísla, která jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, jsou vázána na přihlášku a nejsou přenosná na jinou osobu
 6. Souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních dat dle § 11 zákona č. 101/2000 sb. a souhlasí s uveřejněním souvisejících fotografií.
Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kola a věcí v prostoru startu/cíle. Účastníkům závodu doporučujeme lékařskou prohlídku před závodem a uzavřít pojistnou smlouvu k tomu účelu.Závodníci mladší 18 let budou prezentováni pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce!Výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle a konečná výsledková listina bude zveřejněna na internetových stránkách. Protesty proti výsledkům je možné podat pouze v den závodu hodinu po dojetí posledního účastníka závodu při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ:Pořadatel má právo nepřijímat přihlášky v den závodu.Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné vybraným závodníkůmKAŽDÝ ZÁVODNÍK OBDRŽÍ:
 • kvalitní občerstvení během závodu
 • v cíli závodu jídlo + nápoj (pivo nebo nealko)
Kompletní výsledky závodu budou uveřejněny nejpozději do 22.7.2012 na stránkách www.bredy.czOBČERSTVENÍ:Občerstvovací stanice:trať 80 km 3× Hušák, Křenov náměstí, Dětřichov hájenkatrať 50 km 2× Hušák, Křenov náměstíPitný režim:
 • iontový nápoj
 • voda
Jídlo: TOMBOLA STARTOVNÍCH ČÍSEL:Po vyhlášení vítězů všech kategorií bude losována tombola (v tombole budou slosována všechna startovní čísla z obou tratí). Seznam tomboly bude vyvěšen v prostoru prezentace.Ceny budou předány výhradně proti startovnímu číslu.ČASOVÝ LIMIT:Časový limit osmdesátitikilometrové trati je stanoven na 6 hodin od startu závodu (po uplynutí limitu nebude závodník v cíli klasifikován)
Po 15:00 hodině již nebude evidováno pořadí a čas závodníků.OZNAČENÍ TRATĚ:Tratě závodu jsou značeny, trénujte na nich i před závodem! Mapa závodu je uvedena na www.bredy.cz nebo bude k dispozici v obchodě BREDY SPORT Moravská TřebováZnačení trati bude dále doplněno před závodem žlutým (krátká trasa) a červeným terčíkem (dlouhá trasa) na bílém podkladu o délce cca 25 cm (vzor značení dlouhé a krátké trasy bude umístěn u prezentace).UBYTOVÁNÍ:Každý zájemce si objednává a hradí ubytování individuálně! Viz. odkaz ubytováníPARKOVÁNÍ:Na všech parkovištích (mimo vyhrazená místa pro pořadatele), dále v přilehlých ulicíchINFORMACE:Pavel Brettschneider, tel.: 731 603 987Zdeněk Kopetzký, tel.: 724 302 916
 

 
" border="0" alt="NetAgent" width="100" height="72" /></a>
Copyright © 1995 - 2012 Bredy, všechna práva vyhrazena.

Účastníci

14.07.2012 - typ závodu: XCM - autor: BREDY - 1818x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744