ERV pojišťovna

MTB Knauf pahorek, 3.ročník

Trať je 100% v terénu. Jede se počet okruhů odpovídající 1hodině. Trať je nenáročná s dvěma pahorky. Jeden okruh má cca 5km a nastoupá se v něm 88m. Trať neobsahuje nebezpěčné sjezdy a zrádné úseky.

Je vhodná i pro děti, avšak dětští závodnící budou mít trať zkrácenou.

Disciplína:XC
Datum konání:NE 15. 6. 2014
Místo konání:Letňanský lesopark, Praha 9, Česko
WWW stránky závodu:www.kbelycyclingteam.cz

Propozice závodu

Typ závodu

MTB závod (XC)

Pořadatel závodu

KBELY Cycling Team

Ředitel závodu

Miroslav Svoboda

Telefon na ředitele závodu

603 418 856

E-mail na ředitele závodu

miroslav.svoboda@sokolkbely.cz

Termín konání závodu

Neděle 15.6.2014

Místo prezentace

Letňanský lesopark Toužimská ul. Praha 9

Čas zahájení prezentace

9:30 hodin

Čas ukončení prezentace

10:45 hodin

Místo startu závodu

Letňanský lesopark

Čas startu závodu

11:00 hodin

Místo cíle závodu

Letňanský lesopark

Trasa závodu

100% terén http://www.mapy.cz/s/6aN9

Celková délka závodu pro kategorii junioři

25 km, 5 kol

Junioři UAC budou zařazeni do kategorie

Junioři UAC

Celková délka závodu pro kategorii muži

25 km, 5 kol

Muži UAC budou zařazeni do kategorie

Muži UAC

Celková délka závodu pro kategorie veteráni

25 km, 5 kol

Veteráni UAC budou zařazeni do kategorie

Veteráni UAC

Celková délka závodu pro kategorie ženy

25 km, 5 kol

Ženy UAC budou zařazeny do kategorie

Ženy UAC

Výše startovného

Přihlášku lze vyřídit předem na www.kbelycyclingteam.cz do 8.6.2014, startovné bude 200,-Kč, č.ú 2092260369/0800, jako variabilní symbol uveďte datum Vašeho narození. V případě registrace až na místě závodu bude startovné 250,-Kč. Přihlašovací systém bude spuštěn v průběhu března.

Závod je vypsán i pro příchozí

Ano

Závod je povolen a uspořádán

V rámci plné uzávěry.

Doporučení a popis chování v rámci závodu

Ohleduplnost a závodění v duchu fairplay.

Místo vyhlášení výsledků

Letňanský lesopark

Čas vyhlášení výsledků

30 min. po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu

Vyhlášení

1.-3.místo v kategorii junioři, muži, veteráni a ženy

Odkaz na webové stránky závodu

www.kbelycyclingteam.cz

Odkaz na mapu závodu

www.kbelycyclingteam.cz

Odkaz na profil závodu

www.kbelycyclingteam.cz

 

POZOR, je třeba vyplnit do příslušné kolonky přihlášky startovní číslo UAC, které máte přidělené na letošní sezónu!!

Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Různé:
Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2014

-       V rámci podpisu Startovní listiny se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

-       Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů

-       Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

-       Účastníci startují na vlastní nebezpečí

-       Účastníkům je doporučeno aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění

-       Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

-       V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

-       Účastníci do 18 let musí předložit souhlas rodičů

Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu. Poté ti, kteří startují později, mohou prostor startu opustit.

Pozor:
Závodník, který neprojede prostorem koridoru (nebude zapsán v pořadí sestaveném v koridoru) nebo bude zapsán v koridoru více, než jednou nebude zařazen do výsledků!

 

Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

Účastníci

zedan
15.06.2014 - typ závodu: XC - autor: knyttlj - 2050x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744