ERV pojišťovna
Superior Bike Adventure

Superior Bike Adventure

Závod, pro který bylo horské kolo stvořeno

Bike Adventure je netradičním cyklomaratonem, kde nejste svázáni předepsanou délkou tratě, ale prostě jedete, na co máte. Je to výlet na kole podle turistické mapy. Napínavý kombinační rébus, při kterém řešíte, jak během časového limitu získat co nejvíce bodů, a vybranou taktiku pak několikrát měníte, podle toho, jak vám docházejí síly. A to vše ve dvojicích, což veškeré radosti a strasti, které zažijete, ještě násobí.

Disciplína:MTBO
Datum konání:SO 12. 7. 2014
Konec závodu:13. 7. 2014
Místo konání:Český les, Přimda, Česko
WWW stránky závodu:www.bike-adventure.cz

Rozpis

 

 

Superior Bike Adventure 2014

 

14. ročník bodovacího cyklistického závodu dvojic podle turistické mapy

Český les

 

Závod, pro který bylo horské kolo stvořeno

2-etapový bodovací závod dvojic na horském kole s mapou se koná v terénech CHKO Český les. Tento závod může jet každý, kdo chce: od rekreačních sportovců až po ostřílené borce - trasu si vybírá každý sám podle svých představ a možností. Celý závod absolvuje dvojice společně, takže je důležitá spolupráce a vzájemná sehranost. Závod ve dvojici násobí zážitky, krize i radost z úspěchu.

Při registraci dostane každá dvojice mapu a specifikaci kontrol, na startu pak jejich bodové ohodnocení. Úkolem je nasbírat na kontrolách během časového limitu co nejvíce bodů. Bodovací závod je zajímavější než klasické MTB maratony, protože nezáleží jen na fyzické kondici a technice jízdy, ale také na orientaci v terénu a zvolené strategii při volbě postupu.

Součástí BA14 je i speciální závod pro náročnější – BA Challenge. Základní princip tohoto závodu zůstává stejný jako u tradičního Bike Adventure, závodníci se však nebudou po první etapě vracet zpět do centrálního kempu, ale budou nocovat v určeném místě někde na trase závodu, ve stanu, který si společně s dalším povinným vybavením povezou s sebou. Spolehnout se tak budou moci jen sami na sebe, odměnou jim však bude o to silnější a romantičtější zážitek.

                     

                    Pořadatel

Universitní sportovní klub Praha, oddíl orientačních sportů

                     

                    Datum závodu

12. – 13. 7. 2014

                     

                    Centrum závodu

Hotel na Pastvinách, Třemešné – Nová Ves (Přimda)

                     

                    Přihlášky

Přihlašujte se v registračním formuláři na www.bike-adventure.cz.

Počet startujících je omezen na 1000 účastníků (v závodě Superior Bike Adventure 2014) + dalších 200 účastníků pro závod BA Challenge. Přihláška je platná až po zaplacení.

Stav přihlášek sledujte na www.bike-adventure.cz.

Přihlásit se mohou jen osoby, kterým je v den závodu 18 let a více. Osoby mladší 18 let mohou startovat s písemným svolením zákonného zástupce.

Změny v přihláškách: až do 10.6. si může každý přihlášený sám upravovat většinu údajů v přihláškové databázi (např. jméno, osobní údaje, klub, kategorii, ubytování, stravování, trička apod.) na základě vstupního hesla, které si zadáte při úvodní registraci (není už ale možné měnit počet přihlášených dvojic!). Po tomto termínu už budou změny v přihláškách možné jen prostřednictvím emailu prihlaska@bike-adventure.cz (manipulační poplatek 50 Kč).

                     

                    Startovné

1000 Kč za dvojici při závodě Superior Bike Adventure (tj. 250 Kč za osobu a den, zahrnuje startovné, zázemí v centru akce, sprchy, mytí kol, parkovné, závodní mapu)

1200 Kč za dvojici při závodě BA Challenge (obsahuje navíc ubytování v provizorním tábořišti mezi 1. a 2. etapou na trase závodu – není nutné objednávat zvlášť)

Platby za startovné, půjčovné SI čipu, ubytování v kempu BA a další služby jsou splatné do 10 dnů od podání přihlášky na účet 670100-2201368476/6210 (mBank), variabilní symbol je vygenerovaný automaticky registračním systémem. Konstantní symbol 558. Bez zaplacení je přihláška neplatná.

V případě neúčasti se startovné nevrací, odhlášení je možné emailem na prihlaska@bike-adventure.cz do 30.6.2014 (storno poplatek 100 Kč).

 

                    Sport Ident

Pro evidenci průchodu kontrolními stanovišti bude použitý elektronický systém Sport Ident. Jedná se o technologii, která umožňuje sledování mezičasů na jednotlivých kontrolách a celkové vyhodnocení v cíli.
Účastníci, kteří mají vlastní SI čip, uvedou jeho číslo v přihlášce. Ostatním bude zapůjčen od pořadatelů (půjčovné 80 Kč, za ztrátu čipu bude účtována jeho cena 1 000 Kč), zájem uveďte v přihlášce. Pro závod je potřeba jeden SI čip na dvojici.

                     

                    Ubytování

Pořadatel zajišťuje v centru závodu camp pro stanování ve vlastních stanech (cena 150 Kč za osobu a noc). Vzhledem k umístění centra na louce bude kemp vybaven jen základním zázemím (mobilní WC, pitná voda a studená voda na mytí – mobilní sprchy, noční úschovna kol). Zájemcům o komfortnější ubytování doporučujeme využít nabídky rekreačních zařízení v okolí.

 Účastníci BA Challenge mají v rámci startovného zajištěné ubytování na trase závodu v jednoduchém přírodním tábořišti (k dispozici WC a pitná voda, mytí v potoce). Pro ubytování z pátku na sobotu mohou využít zázemí hlavního kempu BA14 (nutno objednat, není v ceně startovného).

                     

                    Parkování

Dle pokynů pořadatelů v centru závodu.

                     

                    Prezentace na akci

11. 7. 2014 v centru závodu od 18.00 do 22.00 hod.
12. 7. 2014 v centru závodu od 8.00 do 8.30 hod.

                     

                    Start

Intervalový - nehrozí žádné návaly na startu. První závodníci startují v sobotu i v neděli v 9:00. Přesný čas startu se každý dozví ze startovní listiny na webu, při prezentaci nebo pomocí zprávy SMS, kterou si objednáte v přihlášce (týká se druhé etapy).

                     

                    Tratě

Stejná pro všechny kategorie:

I. etapa (sobota) - limit 6 hodin
II. etapa (neděle) - limit 4 hodiny

                     

                    Mapa

Turistická mapa Mapy.cz 1:50 000. Pro závod bude vydán speciální výtisk mapy s aktualizovanými cestami v okolí kontrol. Přihlášení účastníci obdrží mapu od pořadatele při prezentaci (jedna pro dvojici, další možno dokoupit na místě).

                     

                    Kategorie

I.              Superior Bike Adventure:

Super prestige - závod mužských dvojic

MM součet stáří obou závodníků do 80 let (včetně, v den závodu)

MM+ součet stáří obou závodníků větší než 80 let

Dámská jízda - závod ženských dvojic

DD součet stáří obou závodníků do 80 let (včetně, v den závodu)

DD+ součet stáří obou závodníků větší než 80 let

Mixy - závod smíšených dvojic

  • MD součet stáří obou závodníků do 80 let (včetně, v den závodu)
  • MD+ součet stáří obou závodníků větší než 80 let

II.            BA Challenge

Challenge Men (MM) - závod mužských dvojic bez rozlišení věku

Challenge Women (DD) - závod ženských dvojic bez rozlišení věku

Challenge Mixed (MD) - závod smíšených dvojic bez rozlišení věku

                     

                    Bike Adventure Team Spirit

V případě startu alespoň 3 dvojic pod stejným názvem (pozor při přihlašování - název musí být stejný včetně velkých a malých písmen atd.) jsou týmy automaticky přihlášeny i do atraktivního závodu Team Spirit - společné soutěže klubových a firemních týmů. Tým je tvořen minimálně 3 dvojicemi ze stejného klubu nebo firmy. Týmy mohou být složeny z mužských, ženských i smíšených dvojic. Bude hodnoceno samostatně pro závod Superior Bike Adventure a BA Challenge.

                     

                    Doprovodné aktivity

 

Baby Zoom - v průběhu závodu dětská školka pro vaše ratolesti od 2 let věku.

Cykloservis - závodní cykloservis Bike Adventure je zajištěn. Poskytují základní servis a prodej cyklistického vybavení (v omezeném rozsahu) v průběhu celého závodu
Noční úschovna kol - omezená kapacita, pouze pro ubytované v kempu BA14
Trička BA14 - stylová trička v designu BA14 na objednávku v přihlášce, také dětské velikosti
SMS výsledkový servis - zasílání výsledků a startovního času 2. etapy SMS na uvedený telefon
BA Open - příležitost pro ty, co se nestihnou na BA včas přihlásit nebo si chtějí jen tak nanečisto zkusit, jestli by se jim tento závod líbil. V infocentru bude možné si koupit mapu závodního prostoru s kontrolami a po startu hlavního závodu vyrazit i s bodovými hodnotami na trať. Bez SI čipu, čísla, měření času a dalšího servisu, ale i bez nutnosti přihlašování předem.

                     

                    Občerstvení

Základní nabídka zajištěna v party stanu na shromaždišti. Další možnosti v okolních restauracích. V sobotu po závodě výdej teplého oběda na stravenky – nutno objednat předem v přihlášce.

                     

                    Vyhlášení vítězů

Pro první 3 dvojice ve všech kategoriích budou připraveny diplomy a hodnotné ceny od partnerů závodu. Všechna startovní čísla jsou zařazena do tomboly.

                     

                    Povinné a doporučené vybavení

Superior Bike Adventure:

-      Povinné vybavení: horské nebo trekingové kolo (ne silniční), cyklistická přilba.

-      Doporučené vybavení: náhradní díly a duše, mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na kole, možno zakoupit nebo zapůjčit na shromaždišti). Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstvení v průběhu závodu.

BA Challenge:

-      Povinné vybavení: stan (1 společný pro dvojici), spacák (každý svůj), vařič a nádobu na ohřátí vody (společný pro dvojici, funkční i v cíli), min. zásoba jídla (1 porce na osobu) až do cíle druhé etapy, horské nebo trekingové kolo, přilba; povinná výbava bude namátkově kontrolována.

-      Doporučené vybavení: rezervní oblečení, karimatka, mapník, nářadí a další potřeby pro opravu kola, baterka, zámek na kolo, dostatečná zásoba jídla a pití.

 

                    Další informace

GSM: +420 602 889 515
Email: info@bike-adventure.cz

                     

                    Pravidla a podmínky

 1. Účastníci jsou povinni dodržovat obecná pravidla chování v přírodě. Část tratí vede na území CHKO Český les. V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu ze strany majitele pozemků nebo státních institucí.
 2. Každá dvojice účastníků obdrží při registraci k závodu cykloturistickou mapu a seznam všech kontrolních bodů.
 3. Dvojice obdrží krátce po startu lístek, kde budou napsané bodové hodnoty - jednotlivé kontrolní body mají různou hodnotu. Záleží na dvojici, jakou strategii postupu zvolí, aby v daném časovém limitu získala co největší počet bodů.
 4. Startuje se v pravidelných vlnách s intervaly po 2 minutách - do startovní zóny je proto nutné dostavit se nejméně s 4-minutovou časovou rezervou tak, aby dvojice byla včas připravená na svůj startovní čas (uveden ve startovní listině). Jestliže se dvojice dostaví později, závodník přijde o své minuty bez náhrady.
 5. Průchod kontrolními body si závodníci značí do elektronického čipu Sport Ident. Závodníci musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti "na doslech" a to tak, aby mohli kdykoli prokázat rozhodčímu společnou jízdu v páru. Kontrolními body a do cíle musejí projíždět těsně vedle sebe nebo za sebou. Motem závodu je heslo "Ve dvou se to lépe táhne!"
 6. Závodní limit je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována.
 7. Cizí pomoc na trati je vyloučena. Závodníkům využívajícím cizí pomoc (např. stopování) hrozí diskvalifikace.
 8. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav bicyklu atd. Závodí se za plného silničního provozu. Účastníci svým podpisem v přihlášce, resp. potvrzením elektronického přihlašovacího formuláře, stvrzují, že závodí na vlastní nebezpečí.
 9. Pořadatelé prosí závodníky o respektování zásad chování v přírodě - neodhazování papírů, nezanechávání obalů, neježdění mimo cesty atd.
 10. Celý závod se v rozumné míře řídí pravidly MTBO (Mountain Bike Orienteering), která jsou k dispozici na www.mtbo.cz . V případě porušení pravidel (zejména podmínky společné jízdy) je dvojice penalizována odečtením bodů získaných v dané etapě. Případné nejasnosti týkající se pravidel podléhají rozhodnutí hlavního rozhodčího.

Další pravidla týkající se pouze závodu BA Challenge:

 1. Závodníci jsou povinni vézt s sebou během celého závodu povinné vybavení. Jakákoli chybějící část povinného vybavení kdykoli během závodu je důvodem k diskvalifikaci.
 2. Závod je postaven na myšlence minimálního kontaktu s civilizací a maximálního souznění s přírodou, na samostatnosti a nezávislosti na komfortu či pomoci jiných osob. Povinností je přespat noc mezi první a druhou etapou ve vlastním stanu ve společném provizorním kempu na trase závodu, další omezení týkající se např. stravování nebudeme vyhlašovat. Předpokládáme ale, že se této akce zúčastní jen ty týmy, pro něž jsou prožitek ze závodu a fair play důležitější než počet bodů a pořadí v cíli.

 

Michaela Lacigová                                                                     Zdeněk Polák
ředitelka závodu                                                                         hlavní rozhodčí

 

 

 

Účastníci

12.07.2014 - typ závodu: MTBO - autor: Superior Bike Adventure 2014 - 1883x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744