ERV pojišťovna
XCO Beckov

XCO Beckov

Středně náročný okruhový závod v Cross Country na uzavřené trati.

Určeno pro všechny, kdo jenom trochu jezdí na kole, kdo si chce třeba zkusit první a opravdový závod nebo poměřit své síly se soupeři.

Pro včas přihlášené startovní číslo se jménem.

Závod se jede za každého počasí.

Disciplína:XC
Datum konání:NE 24. 5. 2015
Místo konání:Beckov-Klíčany, Česko
WWW stránky závodu:www.xcobeckov.cz/
Fotogalerie:Fotogalerie závodu

Propozice závodu

Cross Country Beckov 2015

závod je zároveń vypsán jako

Mistrovství Nad Prahou 2015

pod záštitou Místní akční skupiny Nad Prahou

Typ závodu

MTB závod

Pořadatel závodu

T.J. Sokol Veltěž, Průběžná 76, 250 66 Zdiby

Ředitel závodu

Mgr. Pavel Mišoň

Telefon na ředitele závodu

602 212 144

E-mail na ředitele závodu

misak4@seznam.cz

Termín konání závodu

24.5.2015

Místo prezentace

v prostoru cíle, Klíčany, stará asfaltka do Sedlece

Čas zahájení prezentace

13:00 hod

Čas ukončení prezentace

14:30 hod

Místo startu závodu

Klíčany, 50°12'5.944"N, 14°26'35.064"E

Čas startu závodu

15:00 hod (po skončení závodu dětí)

Místo cíle závodu

Klíčany

Trasa závodu

Okruh 3 km, Lesní cesty, louky s několika krátkými technickými výjezdy a sjezdy, umělé překážky, asfalt

Kategorie :

A - muži

ročník narození 1996 až 1986

B - muži

ročník narození 1985 až 1976

C - muži

ročník narození 1975 až 1966

D - muži

ročník narození 1965 až 1956

E - muži

ročník narození 1955 a starší

H - juniorky

ročník narození 2000 až 1997 a event. mladší

J - junioři

ročník narození 2000 až 1997 a event. mladší

Z - ženy

ročník narození 1996 a starší

1.startovní vlna kat. A+B

Délka závodu cca 1h 30 min

2.startovní vlna kat. C+D+E

Délka závodu cca 1h 15 min

3.startovní vlna kat. H+J+Z

Délka závodu cca 1h

Výše startovného

150 Kč předem přihlášení převodem do 24.4.2015 (startovní číslo se jménem)

150 Kč předem přihlášení převodem do 15.5.2015

200 Kč na místě

Úhrada startovného

Na účet 1101570015 / 3030, jako variabilní symbol platby uveďte prosím vygenerovaný variabilní symbol v přihlášce

Závod je vypsán i pro příchozí

Ano

Závod je povolen a uspořádán

Za plného silničního provozu

Doporučení a popis chování v rámci závodu

!! Důležité !!

Účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, zejména dodržovat jízdu při pravém okraji cesty a vozovky, v nepřehledných úsecích, zejména ve sjezdech doporučujeme zvýšenou pozornost.

Závod se koná na soukromém majetku ! Prosíme závodníky, aby se chovali šetrně k životnímu prostředí, neodhazovali při závodě použité duše, obaly od stravy a jiných doplňků apod. na jiná místa než k tomu určená. V případě, že neumíte nebo nechcete prázdné obaly dovézt do cíle, odhazujte je výhradně pod sebe na cestu závodu a ne do lesního porostu a příkopů. Usnadníte tak úklid pronajatých prostorů po závodu. Na cestě to najdeme my při úklidu, v lese třeba 5m od cesty to určitě najde majitel pozemku a příští rok jsme bez závodu. Děkujeme !

Místo vyhlášení výsledků

V místě startu a cíle závodu

Čas vyhlášení výsledků

Do 30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu

Vyhlášení výsledků

Příchozí (bez licence UAC)

1.- 3.místo v každé vypsané kategorii

Mistrovství MAS Nad Prahou

1.- 3.místo v každé vypsané kategorii

UAC pohár (s licencí UAC)

POZOR, je třeba vyplnit do příslušné kolonky přihlášky startovní číslo UAC, které máte přidělené na letošní sezónu !!

1.- 3. místo v kategoriích muži (A+B), veteráni (C+D+E), ženy (Z) a junioři (J)

Odkaz na webové stránky závodu

http://www.xcobeckov.cz

Odkaz na registraci http://sport-reg.cz/zapis.php?id_zavod=231

Odkaz na místo závodu http://mapy.cz/s/65Z4

Odkaz na mapu závodu

Odkaz na profil závodu

Různé :

- Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2015

- Přihlášením na závod se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

- Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů

- Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené - Závodník zprošťuje pořadatele zodpovědnosti za zranění, zcizení a ztráty, které se mohou přihodit v průběhu závodu

- Cyklistické přilby jsou POVINNÉ - Závodník prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k účasti v závodu.

- V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu) - Veškeré údaje, které zde závodník uvádí podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. - U nezletilých závodníků je povinný písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce, který bude předán při prezentaci do závodu.

Organizační doplněk: Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

Rozpis

Cross Country Beckov 2015

závod je zároveń vypsán jako

Mistrovství Nad Prahou 2015

pod záštitou Místní akční skupiny Nad Prahou

Typ závodu

MTB závod

Pořadatel závodu

T.J. Sokol Veltěž, Průběžná 76, 250 66 Zdiby

Ředitel závodu

Mgr. Pavel Mišoň

Telefon na ředitele závodu

602 212 144

E-mail na ředitele závodu

misak4@seznam.cz

Termín konání závodu

24.5.2015

Místo prezentace

v prostoru cíle, Klíčany, stará asfaltka do Sedlece

Čas zahájení prezentace

13:00 hod

Čas ukončení prezentace

14:30 hod

Místo startu závodu

Klíčany, 50°12'5.944"N, 14°26'35.064"E

Čas startu závodu

15:00 hod (po skončení závodu dětí)

Místo cíle závodu

Klíčany

Trasa závodu

Okruh 3 km, Lesní cesty, louky s několika krátkými technickými výjezdy a sjezdy, umělé překážky, asfalt

Kategorie :

A - muži

ročník narození 1996 až 1986

B - muži

ročník narození 1985 až 1976

C - muži

ročník narození 1975 až 1966

D - muži

ročník narození 1965 až 1956

E - muži

ročník narození 1955 a starší

H - juniorky

ročník narození 2000 až 1997 a event. mladší

J - junioři

ročník narození 2000 až 1997 a event. mladší

Z - ženy

ročník narození 1996 a starší

1.startovní vlna kat. A+B

Délka závodu cca 1h 30 min

2.startovní vlna kat. C+D+E

Délka závodu cca 1h 15 min

3.startovní vlna kat. H+J+Z

Délka závodu cca 1h

Výše startovného

150 Kč předem přihlášení převodem do 24.4.2015 (startovní číslo se jménem)

150 Kč předem přihlášení převodem do 15.5.2015

200 Kč na místě

Úhrada startovného

Na účet 1101570015 / 3030, jako variabilní symbol platby uveďte prosím vygenerovaný variabilní symbol v přihlášce

Závod je vypsán i pro příchozí

Ano

Závod je povolen a uspořádán

Za plného silničního provozu

Doporučení a popis chování v rámci závodu

!! Důležité !!

Účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, zejména dodržovat jízdu při pravém okraji cesty a vozovky, v nepřehledných úsecích, zejména ve sjezdech doporučujeme zvýšenou pozornost.

Závod se koná na soukromém majetku ! Prosíme závodníky, aby se chovali šetrně k životnímu prostředí, neodhazovali při závodě použité duše, obaly od stravy a jiných doplňků apod. na jiná místa než k tomu určená. V případě, že neumíte nebo nechcete prázdné obaly dovézt do cíle, odhazujte je výhradně pod sebe na cestu závodu a ne do lesního porostu a příkopů. Usnadníte tak úklid pronajatých prostorů po závodu. Na cestě to najdeme my při úklidu, v lese třeba 5m od cesty to určitě najde majitel pozemku a příští rok jsme bez závodu. Děkujeme !

Místo vyhlášení výsledků

V místě startu a cíle závodu

Čas vyhlášení výsledků

Do 30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu

Vyhlášení výsledků

Příchozí (bez licence UAC)

1.- 3.místo v každé vypsané kategorii

Mistrovství MAS Nad Prahou

1.- 3.místo v každé vypsané kategorii

UAC pohár (s licencí UAC)

POZOR, je třeba vyplnit do příslušné kolonky přihlášky startovní číslo UAC, které máte přidělené na letošní sezónu !!

1.- 3. místo v kategoriích muži (A+B), veteráni (C+D+E), ženy (Z) a junioři (J)

Odkaz na webové stránky závodu

http://www.xcobeckov.cz

Odkaz na registraci http://sport-reg.cz/zapis.php?id_zavod=231

Odkaz na místo závodu http://mapy.cz/s/65Z4

Odkaz na mapu závodu

Odkaz na profil závodu

Různé :

- Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2015

- Přihlášením na závod se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

- Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů

- Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené - Závodník zprošťuje pořadatele zodpovědnosti za zranění, zcizení a ztráty, které se mohou přihodit v průběhu závodu

- Cyklistické přilby jsou POVINNÉ - Závodník prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k účasti v závodu.

- V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu) - Veškeré údaje, které zde závodník uvádí podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. - U nezletilých závodníků je povinný písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce, který bude předán při prezentaci do závodu.

Organizační doplněk: Závodník, který závod nedokončí je povinen tuto skutečnost nahlásit buď v cíli časoměřičům, v koridoru, případně nejdéle do 24 hod řediteli závodu SMS zprávou. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla v místě presentace. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na www.uac.cz přímo řediteli závodu buď telefonicky, nebo na e-mail.

Výsledky

http://www.xcobeckov.cz/?page_id=298

Audio/video

http://www.xcobeckov.cz/?page_id=218

Účastníci

24.05.2015 - typ závodu: XC - autor: misak - 1448x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744