ERV pojišťovna
XCO Beckov

XCO Beckov

Veřejný závod + UAC

Středně náročný okruhový závod v Cross Country na uzavřené trati.

Určeno pro širokou cyklistickou veřejnost, kteří si chtějí zasportovat a poměřit své síly se soupeři.

Závod je vypsán také pro všechny kategorie UAC – hodnoceno a vyhlašováno bude odděleně od veřejného závodu !

Pro včas přihlášené startovní číslo se jménem.

Zaslání dosaženého času a umístění SMS.

Závod se jede za každého počasí.

Sobota 4. května 2013 bude významným dnem pro všechny milovníky cyklistiky na horských kolech. Jedná se o největší cyklistickou akci ve Středočeském kraji, kdy se uskuteční na uzavřené trati cross country závod pro všechny věkové kategorie od 2 let a klidně do 100 let.

Trať je vedena z 90% po lesních cestách a loukách s několika krátkými technickými výjezdy a sjezdy a umělými překážkami. Obtížnost a počet okruhů bude určen podle věkových kategorií, minimální šířka tratě bude po celé délce 3m.

Zveme nejenom cyklisty k aktivní účasti, ale samozřejmě také Vás všechny, abyste se přišli podívat a podpořit závodníky na trati.

Disciplína:XC
Datum konání:SO 04. 5. 2013
Místo konání:Beckov, Česko
WWW stránky závodu:www.xcobeckov.cz

Propozice závodu

 

   Cross Country Beckov UAC MTB 2013

Typ závodu

MTB závod

Pořadatel závodu

Sokol Veltěž

Ředitel závodu

Mgr. Pavel Mišoň

Telefon na ředitele závodu

602 212 144

E-mail na ředitele závodu

misak4@seznam.cz

Termín konání závodu

4.5.2013

Místo prezentace

v prostoru cíle, Klíčany, stará asfaltka do Sedlece

Čas zahájení prezentace

13:00 hod

Čas ukončení prezentace

14:30 hod

Místo startu závodu

Klíčany, 50°12'5.944"N, 14°26'35.064"E

Čas startu závodu

15:00 hod (po skončení závodu dětí)

Místo cíle závodu

Klíčany

Trasa závodu

Okruh 3 km, Lesní cesty, louky s několika krátkými technickými výjezdy a sjezdy, umělé překážky, asfalt

Kategorie :

A - muži

ročník narození 1994 až 1984

B - muži

ročník narození 1983 až 1974

C - muži

ročník narození 1973 až 1964

D - muži

ročník narození 1963 až 1954

E - muži

ročník narození 1953 a starší

H - juniorky

ročník narození 1998 až 1995 a event. mladší

J - junioři

ročník narození 1998 až 1995 a event. mladší

Z - ženy

ročník narození 1994 a starší

 

 

1.startovní vlna kat. A+B

Délka závodu cca 1h 30 min

2.startovní vlna kat. C+D+E

Délka závodu cca 1h 15 min

3.startovní vlna kat. H+J+Z

Délka závodu cca 1h

 

 

Výše startovného

150 Kč předem přihlášení převodem do 15.4.2013 (startovní číslo se jménem)

200 Kč předem přihlášení převodem do 30.4.2013

200 Kč na místě

Úhrada startovného

Na účet 1101570015 / 3030, V.S. dle přihlašovacího systému

Závod je vypsán i pro příchozí

Ano

Závod je povolen a uspořádán

Za plného silničního provozu

Doporučení a popis chování v rámci závodu

 

 

!! Důležité !!

Účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, zejména dodržovat jízdu při pravém okraji cesty a vozovky, v nepřehledných úsecích, zejména ve sjezdech doporučujeme zvýšenou pozornost.

Závod se koná na soukromém majetku ! Prosíme závodníky, aby se chovali šetrně k životnímu prostředí, neodhazovali při závodě použité duše, obaly od stravy a jiných doplňků apod. na jiná místa než k tomu určená. V případě, že neumíte nebo nechcete prázdné obaly dovézt do cíle, odhazujte je výhradně pod sebe na cestu závodu a ne do lesního porostu a příkopů. Usnadníte tak úklid pronajatých prostorů po závodu. Na cestě to najdeme my při úklidu, v lese třeba 5m od cesty to určitě najde majitel pozemku a příští rok jsme bez závodu. Děkujeme 

Místo vyhlášení výsledků

V místě startu a cíle závodu

Čas vyhlášení výsledků

Do 30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu

Vyhlášení výsledků

Příchozí (bez licence UAC)

1.- 3.místo v každé vypsané kategorii

UAC pohár (s licencí UAC)

POZOR, je třeba vyplnit do příslušné kolonky přihlášky startovní číslo UAC, které máte přidělené na letošní sezónu !!

1.- 3. místo v kategoriích muži (A+B), veteráni (C+D+E), ženy (Z) a junioři (J)

Odkaz na webové stránky závodu

http://www.xcobeckov.cz

Odkaz na registraci

http://www.sport-reg.cz/registrace?zavod=103

Odkaz na místo závodu

http://mapy.cz/s/65Z4

Různé :

- Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2013

- Přihlášením na závod se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

- Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů

- Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

- Závodník zprošťuje pořadatele zodpovědnosti za zranění, zcizení a ztráty, které se mohou přihodit v průběhu závodu

- Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

- Závodník prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k účasti v závodu.

- V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

- Veškeré údaje, které zde závodník uvádí podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. 

- U nezletilých závodníků je povinný písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce, který bude předán při prezentaci do závodu.

Rozpis

 

   Cross Country Beckov UAC MTB 2013

Typ závodu

MTB závod

Pořadatel závodu

Sokol Veltěž

Ředitel závodu

Mgr. Pavel Mišoň

Telefon na ředitele závodu

602 212 144

E-mail na ředitele závodu

misak4@seznam.cz

Termín konání závodu

4.5.2013

Místo prezentace

v prostoru cíle, Klíčany, stará asfaltka do Sedlece

Čas zahájení prezentace

13:00 hod

Čas ukončení prezentace

14:30 hod

Místo startu závodu

Klíčany, 50°12'5.944"N, 14°26'35.064"E

Čas startu závodu

15:00 hod (po skončení závodu dětí)

Místo cíle závodu

Klíčany

Trasa závodu

Okruh 3 km, Lesní cesty, louky s několika krátkými technickými výjezdy a sjezdy, umělé překážky, asfalt

Kategorie :

A - muži

ročník narození 1994 až 1984

B - muži

ročník narození 1983 až 1974

C - muži

ročník narození 1973 až 1964

D - muži

ročník narození 1963 až 1954

E - muži

ročník narození 1953 a starší

H - juniorky

ročník narození 1998 až 1995 a event. mladší

J - junioři

ročník narození 1998 až 1995 a event. mladší

Z - ženy

ročník narození 1994 a starší

 

 

1.startovní vlna kat. A+B

Délka závodu cca 1h 30 min

2.startovní vlna kat. C+D+E

Délka závodu cca 1h 15 min

3.startovní vlna kat. H+J+Z

Délka závodu cca 1h

 

 

Výše startovného

150 Kč předem přihlášení převodem do 15.4.2013 (startovní číslo se jménem)

200 Kč předem přihlášení převodem do 30.4.2013

200 Kč na místě

Úhrada startovného

Na účet 1101570015 / 3030, V.S. dle přihlašovacího systému

Závod je vypsán i pro příchozí

Ano

Závod je povolen a uspořádán

Za plného silničního provozu

Doporučení a popis chování v rámci závodu

 

 

!! Důležité !!

Účastníci musí dodržovat pravidla silničního provozu, zejména dodržovat jízdu při pravém okraji cesty a vozovky, v nepřehledných úsecích, zejména ve sjezdech doporučujeme zvýšenou pozornost.

Závod se koná na soukromém majetku ! Prosíme závodníky, aby se chovali šetrně k životnímu prostředí, neodhazovali při závodě použité duše, obaly od stravy a jiných doplňků apod. na jiná místa než k tomu určená. V případě, že neumíte nebo nechcete prázdné obaly dovézt do cíle, odhazujte je výhradně pod sebe na cestu závodu a ne do lesního porostu a příkopů. Usnadníte tak úklid pronajatých prostorů po závodu. Na cestě to najdeme my při úklidu, v lese třeba 5m od cesty to určitě najde majitel pozemku a příští rok jsme bez závodu. Děkujeme 

Místo vyhlášení výsledků

V místě startu a cíle závodu

Čas vyhlášení výsledků

Do 30 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle závodu

Vyhlášení výsledků

Příchozí (bez licence UAC)

1.- 3.místo v každé vypsané kategorii

UAC pohár (s licencí UAC)

POZOR, je třeba vyplnit do příslušné kolonky přihlášky startovní číslo UAC, které máte přidělené na letošní sezónu !!

1.- 3. místo v kategoriích muži (A+B), veteráni (C+D+E), ženy (Z) a junioři (J)

Odkaz na webové stránky závodu

http://www.xcobeckov.cz

Odkaz na registraci

http://www.sport-reg.cz/registrace?zavod=103

Odkaz na místo závodu

http://mapy.cz/s/65Z4

Různé :

- Všichni účastníci musí dodržovat Stanovy a Soutěžní řád UAC 2013

- Přihlášením na závod se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené

- Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., 478/2001 Sb., 62/2002 Sb., 311/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2003 Sb., 53/2004 Sb. (od 1.4.2004) + Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) aktualizované znění (od 1.5.2004) a pokyny pořadatelů

- Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

- Závodník zprošťuje pořadatele zodpovědnosti za zranění, zcizení a ztráty, které se mohou přihodit v průběhu závodu

- Cyklistické přilby jsou POVINNÉ

- Závodník prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k účasti v závodu.

- V případě pádu (zranění) informujte ředitele závodu co nejdříve (ještě v den konání závodu)

- Veškeré údaje, které zde závodník uvádí podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. 

- U nezletilých závodníků je povinný písemný souhlas rodičů nebo zákonného zástupce, který bude předán při prezentaci do závodu.

Výsledky

http://www.xcobeckov.cz/vysledky

Účastníci

04.05.2013 - typ závodu: XC - autor: misak - 2254x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744