ERV pojišťovna

Žacléřská 70

Žacléřská 70

Disciplína:XCM
Datum konání:NE 26. 9. 2010
Místo konání:Žacléř, Česko
WWW stránky závodu:www.zaclerska70.cz

Propozice závodu

Pořadatelé

MĚSTO ŽACLÉŘ
Z&S APACHE TEAM, o.s. 

Datum a místo konání 
26.9.2010
Žacléř, Rýchorské náměstí

Popis závodu 
Soutěž tříčlenných družstev na trati MTB maratonu. Závodníci družstva musí společně projet kontrolami a cílem. V cíli se měří čas poslednímu členovi družstva. Členové družstva si mohou navzájem pomáhat (občerstvení, defekt ...). Každé družstvo má svého kapitána, který za něj zodpovídá a zastupuje družstvo při jednání s pořadatelem (např. změny v přihlášce, protesty atd.) 

 

Program závodu

 

25.9.2010, sobota 18:00 - 20:00 prezence, výdej startovních čísel
poslední možnost přihlášení družstev 26.9.2009, neděle 08:00 - 09:00 prezence, výdej startovních čísel   10:00 start prvních družstev   12:00 - 16:00 předpokl. dojezdy jednotlivých družstev   16:30 vyhlášení výsledků, tombola

Přihlášky

 • na internetu: www.zaclerska70.cz
 • na místě: za zvýšené startovné v kanceláři závodu dne 25.9.2010 od 18:00 do 21:00

Každé družstvo podává jednu přihlášku, ve které uvede jména svých členů.
Uzávěrka přihlášek je 21.9.2010.

Startovné

Do 31.8.2010 (rozhoduje datum připsání na účet pořadatele, doporučené datum úhrady nejpozději 25.8.2010):

 • trasa 70km: 900,- Kč / družstvo
 • trasa 48km: 900,- Kč / družstvo

 

Do 24.9.2010 (rozhoduje datum připsání na účet pořadatele, doporučené datum úhrady nejpozději 20.9.2010):

 • trasa 70km: 1500,- Kč / družstvo
 • trasa 48km: 1500,- Kč / družstvo

Startovné zasílejte na účet č.168231363/0600, jako variabilní symbol uveďte datum narození kapitána družstva ve formátu RRRRMMDD.

Startovné je možno zaplatit také hotově v prodejně SCOTTKRAM.CZ v Gorkého ulici v Trutnově.

Při platbě v hotovosti na místě závodu dne 25.9.2010:

 • trasa 70km: 2000,- Kč / družstvo
 • trasa 48km: 2000,- Kč / družstvo

Startovné zahrnuje

 • startovní číslo
 • pamětní tričko (zajištěno pouze pro předem přihlášené)
 • propagační předměty od partnerů závodu vždy pro všechny členy družstva (zajištěno pouze pro předem přihlášené)
 • občerstvovací stanice na trati (2 x krátká trať, 3 x dlouhá trať)
 • občerstvení v cíli (jídlo, pití)
 • zdravotní a pořadatelskou službu
 • měření časů a zpracování výsledků
 • doprovodný program
 • lístek do tomboly

Kategorie

 • Muži - ročník 1991 a starší (součet věku členů družstva je max. 99 let) / 70km
 • Muži "stovkaři" - ročník 1991 a starší (součet věku členů družstva je 100 a více let) / 70km
 • Junioři - ročník 1992 - 1995 / 48km
 • Ženy - ročník 1995 a starší / 48km
 • Open - ročník 1995 a starší / 48km

Družstvo žen a juniorů musí být vždy tvořeno trojicí závodníků, kde všichni splňují podmínky pro zařazení do této kategorie. Členem družstva mužů a mužů "stovkařů" může být i 1 - 2 závodníci, kteří věkem patří do kategorie junioři, případně 1-2 ženy. Kapitánem takového družstva musí být muž ročník 1991 a starší. Členem družstva Open mohu být závodníci bez rozdílu pohlaví, rok narození 1995 a starší.

Ceny

V každé kategorii budou vyhlášena vždy tři nejrychlejší družstva a obdrží věcné ceny. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží navíc i cenu finanční.
Absolutně nejrychlejší družstvo na trati 70km získá volné startovné na příští ročník a putovní pohár "KRKONOŠSKÝ EXPRES". Družstvo, které vyhraje třikrát za sebou nebo pětkrát s přestávkou získá pohár natrvalo. V sestavě družstva může dojít mezi jednotlivými ročníky k výměně jednoho člena družstva a družstvo musí mít stále stejný název.

Trať

Trasa vede z 50 % po zpevněných lesních cestách a z 50% po místních asfaltových komunikacích. Závod je vypsán pro MTB a pro biky je trať za každého počasí bez problémů sjízdná.

POZOR DŮLEŽITÉ!
Většina trati vede po území KRNAP, je proto zakázáno sjíždět z trati a je třeba dbát pravidel pro pohyb v ochranném pásmu národního parku. Zejména pak není dovoleno odhazovat jakékoliv odpadky do lasa či na trať. Obaly od doplňkové stravy při závodě můžete vyhodit do košů na kontrolách a bufetech, případně v cíli. Předem Vám děkujeme za ukázněnost.

 • Žacléř
 • Prkenný Důl
 • Bystřice
 • Dolní Sejfy
 • Horní Maršov (bufet)
 • Dlouhý hřeben
 • Lysečinská Bouda
 • Horní Albeřice (bufet)
 • Rýchorský kříž
 • Žacléř (bufet, konec krátké trati)
 • Křenov
 • Stachelberg
 • Prkenný Důl
 • Žacléř (bufet)
 • Křenov
 • Stachelberg
 • Prkenný Důl
 • Žacléř (konec dlouhé trati)

Technické pokyny

Značení: Trať je vyznačena šipkami (svislé směrovky a ploché značení na cestě) a plastikovou páskou. Na nepřehledných místech bude pořadatelská služba. Z hlediska orientace je trasa náročná a proto je třeba značení trati věnovat zvýšenou pozornost.
Kontroly: Na trati bude rozmístěno několik kontrol. Těmito kontrolami musí družstvo projet společně a průjezd si nechá kapitán potvrdit do průkazky, kterou obdrží při prezentaci. Pokud by kapitán průkazku v cíli neodevzdal rozhodčím, či v ní nebyly zaznamenány průjezdy všemi kontrolami, nebude družstvo klasifikováno. Rozmístění kontrol bude vyvěšeno v kanceláři závodu před startem a kapitán je povinen se s tímto rozmístěním seznámit.
Start: Kapitán družstva zodpovídá za to, že se družstvo dostaví do prostoru startu 15 minut před svým startovním časem. Startovní čas jednotlivých družstev a startovní čísla budou uvedena ve startovní listině, která bude zveřejněna 23.9.2010 na www.zaclerska70.cz. Startovní listina bude též vyvěšena v kanceláři závodu a startovní číslo a startovní čas bude mít každé družstvo uvedeno i v průkazce pro značení průjezdu kontrolami. Startovní čísla a časy budou pořadatelem losovány.
Odstoupení ze závodu: V případě odstoupení družstva ze závodu kapitán toto ohlásí nejbližší kontrole nebo na tel. 777 830 732.

Závazné podmínky účasti

Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat tento rozpis závodu. Podmínkou účasti je řádně vyplněná, podepsaná a pořadateli doručená přihláška účastníka závodu (a to bez požadavku jakékoliv změny nebo s jakýmikoli výhradami) nebo odeslání řádně vyplněného elektronického přihlašovacího formuláře (formulář je dostupný na www.zaclerska70.cz).
Kapitán družstva svým podpisem na přihlášce či vyplněním a odesláním elektronické přihlášky vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že bere na vědomí níže uvedené podmínky závodu a zodpovídá za to, že se jimi budou řídit i ostatní členové družstva.

 1. Závod jede za plného silničního provozu a závodníci jsou povinni dodržovat jeho pravidla stanovená platnou právní úpravou (zpravidla vyhláška o pravidlech provozu na pozemních komunikacích),
 2. Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou,
 3. Závodníkovi není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu,
 4. Závodník bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy.
 5. Závodník se bude řídit pokyny pořadatele, udržovat pořádek a bude v maximální možné míře, kterou po něm lze spravedlivě požadovat ohleduplný k životnímu prostředí; v opačném případě odpovídá pořadateli za škody, které mu způsobí
 6. Závodník bere na vědomí, že závod se z velké části jede po chráněném území KRNAPu a je proto nutné dodržovat pravidla pro tuto oblast určená
 7. Kapitán družstva zodpovídá za to, že všechny údaje v přihlášce jsou vyplněny pravdivě a je si vědom, že v případě uvedení nepravdivých údajů odpovídá pořadateli za všechny škody, které mu tím vzniknou.

Protesty

Podává kapitán družstva podle ustanovení tohoto rozpisu do 15 minut po zveřejnění výsledků spolu s vkladem 500,- Kč za družstvo. V případě zamítnutí protestu propadá uvedená částka ve prospěch pořadatele. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.

Mgr. Jan Slavíček, v.r.
ředitel závodu

Rozpis

Program závodu

 

25.9.2010, sobota 18:00 - 20:00 prezence, výdej startovních čísel
poslední možnost přihlášení družstev 26.9.2009, neděle 08:00 - 09:00 prezence, výdej startovních čísel   10:00 start prvních družstev   12:00 - 16:00 předpokl. dojezdy jednotlivých družstev   16:30 vyhlášení výsledků, tombola

Účastníci

26.09.2010 - typ závodu: XCM - autor: redakce - 2397x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744