ERV pojišťovna

20. ročník Moravskotřebovský cyklomaraton 2024

Maratón se koná v krásném okolí Moravské Třebové na trasách 60 km a 40 km a 20 km rodinná trasa. Celá akce se bude konat na fotbalovém stadionu Slovan Moravská Třebová.
Trasy vedou po lesních cestách na Hřebečském valu a prochází několika vesnicemi v okolí Moravské Třebové.
Pro závodníky máme připraven kompletní servis od technického zázemí, zdravotní služby, motospojky na celé trase, svoz závodníků s defektem, 3 občerstvovací stanice, sprchy a mytí kol.

Pro děti připravený doprovodný program a pro dospělé je připraveno občerstvení po celý den.
Maraton má dlouholetou tradici a těšíme se na jubilejní 20. ročník tohoto závodu.

Disciplína:XCM
Datum konání:SO 20. 7. 2024
Místo konání:Moravská Třebová, ulice Nádražní, Česko
WWW stránky závodu:www.mtbmt.cz

Propozice závodu

Závod se koná pod záštitou:

hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D.

HLAVNÍ PARTNEŘI

KAYSER s.r.o., Louda Auto a.s., HEDVA a.s., REHAU s.r.o., VHOS a.s.,

Pardubický kraj, Město Moravská Třebová, KOWEB s.r.o.

NÁZEV:

 1. ročník Moravskotřebovský cyklomaraton 2024

TERMÍN:

sobota 20. července 2024

POŘADATEL ZÁVODU:

Ing. Pavel Brettschneider, tel.: +420 731 603 987

e-mail: pbrettschneider2310@seznam.cz

web: mtbmt.cz

PREZENTACE:

V kanceláři závodu fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR. TŘEBOVÁ, ulice Nádražní

Vydávání startovních čísel pouze v sobotu 20. července 2024 v den závodu všechny tratě:

od 7.30 do 09.00 hodin-fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR. TŘEBOVÁ, ulice Nádražní, Mor. Třebová

Při prezentaci je každý účastník povinen předložit originál dokladu o zaplacení startovného.

START:

09.30 hodin 60 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová

09.45 hodin 40 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová

10.00 hodin 20 km rodinná trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová

CÍL:

Do 14.00 - fotbalové hřiště TJ SLOVAN, ulice Nádražní, Mor. Třebová

STARTOVNÉ:

do 16. července 2024 částka 300,- Kč, pouze elektronicky nebo převodem na účet

po termínu a v den konání závodu 400,- Kč platba při prezentaci

Poznámka: Rodinná trasa => startovné 50 Kč za osobu, platba při prezentaci v den závodu

Startovné zahrnuje: občerstvení v cíli, 3 občerstvovací stanice, zdravotní a pořadatelskou službu – pouze pro startující na trasách - 60 a 40 km

 

 

 

PŘIHLÁŠKY:

Uzávěrka přihlášek do 16. července 2024 do 24.00 hodin

POUZE ELEKTRONICKY na mtbmt.cz - takto přihlášený účastník bude platit startovné ve výši 300,- Kč při registraci v den závodu a má nárok na občerstvení po závodě

Po termínu 16. července 2024, se lze registrovat pouze při prezentaci v den závodu za startovné 400,- Kč, bez nároku na občerstvení po závodě

 

Přihlášky je možné zasílat:

 • on-line:na cz
 • startovné zaslané elektronicky (na účet) musí být při prezentaci předložené vlastnoručně podepsané s dokladem o zaplacení v daném termínu
 • Přihláška je platná pouze po zaplacení startovného.
 • V případě neúčasti se startovné nevrací.

ÚHRADA STARTOVNÉHO:

 • Nepřihlášený závodník hotově při registraci v den závodu 20.7.2024_400,- Kč
 • bankovním převodem na účet
  číslo účtu: 115-5900220247/0100KB
  variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek)
  konstantní symbol: 333
  K registraci je nutné přiložit kopii výpisu z účtu
  hotovostním vkladem
  číslo účtu: 115-5900220247/0100 KB
  variabilní symbol: rodné číslo (bez mezer a lomítek)
  konstantní symbol: 333, k přihlášce je nutné přiložit kopii pokladní bankovní složenky.
 • Upozornění: kopie převodního příkazu není doklad o zaplacení!

Bez kopie dokladu o zaplacení je přihláška neplatná. Originál dokladu o zaplacení startovného vezměte s sebou k prezentaci pro případné reklamace.
Bez řádného uvedení RČ není možné platbu identifikovat a přiřadit k příslušné přihlášce, tyto přihlášky budou považovány za neuhrazené.
Rozhodným datem je datum podání platebního příkazu.

 

 

TRASY:

Dlouhá   60 km

Krátká   40 km

Rodinná 20 km

V den závodu a během závodu není možná změna trati.

KATEGORIE:

trať 60 km-Dlouhá (červená)

J - junioři do 19 let (ročník narození 2005 a mladší)

ŽJ - juniorky do 19 let (ročník narození 2005 a mladší)

M1 - muži do 40 let (ročník 2004 až 1985)

M2 - muži nad 40 let (ročník 1984 až 1975)

M3 - muži nad 50 let (rok narození 1974 až 1965)

M4 - muži nad 60 let (rok narození 1964 a starší)

Ž1 - ženy do 40 let (ročník 2004 až 1985)

Ž2 - ženy nad 40 let (ročník 1984 a starší)

Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategorii

trať 40 km-Krátká (žlutá)

J - junioři do 19 let (ročník narození 2005 a mladší)

ŽJ - juniorky do 19 let (ročník narození 2005 a mladší)

M1 - muži do  40 let (ročník 2004 až 1985)

M2 - muži nad 40 let (ročník 1984 až 1975)

M3 - muži nad 50 let (rok narození 1974 až 1965)

M4 - muži nad 60 let (rok narození 1964 a starší)

Ž1 - ženy do 40 let (ročník 2004 až 1985)

Ž2 - ženy nad 40 let (ročník 1984 a starší)

Poznámka: vyhlašují se první 3 v každé kategorii
Pro určení věkové kategorie je rozhodující ročník narození.

trať 20 km – Rodinná (modrá)

Na rodinné trati (20 km) se nevyhlašují výsledky pořadí závodníků a není rozhodující rok narození.

CENY:

Pro vyhlašované závodníky v každé kategorii věcné ceny.

 

 

PROGRAM ZÁVODU:

sobota 20. července 2024
7.30 – 09.00 prezentace na trať 60 km, 40 km a 20 km
od 09.20 řazení na start-trať 60 km,40 km a 20 km
  9.30 START 60 km-fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová
  9.45 START 40 km-fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová
10.00 START 20 km-fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová
od 14.00 vyhlášení vítězů všech kategorií

 

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Zdravotníci ČČK Moravská Třebová

OBECNÁ PRAVIDLA:

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat soutěžní řád pro cyklistické závody na horských kolech.

Podmínkou účasti na závodu je řádně a pravdivě vyplněná přihláška. Svým podpisem na přihlášce nebo úhradou startovného účastník závodu souhlasí s podmínkami závodu a bere na vědomí:

 1. závod se jede za plného lesního a silničního provozu a bude dodržovat pravidla stanovená vyhláškou č. 30/2001 Sb.
 2. závodu se účastní na vlastní nebezpečí a ochranná cyklistická přilba je povinná
 3. pořadatel neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech závodníka, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě
 4. má viditelně upevněné přidělené startovní číslo na řídítkách a je povinen projet celou zvolenou trať závodu
 5. Závodníci nesmí upravovat startovní čísla, která jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, jsou vázána na přihlášku a nejsou přenosná na jinou osobu
 6. Souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních dat dle § 11 zákona č. 101/2000 sb. a souhlasí s uveřejněním souvisejících fotografií.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kola a věcí v prostoru startu/cíle. Účastníkům závodu doporučujeme lékařskou prohlídku před závodem a uzavřít pojistnou smlouvu k tomu účelu.

Závodníci mladší 18 let budou prezentováni pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce!

Výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle a konečná výsledková listina bude zveřejněna na internetových stránkách. Protesty proti výsledkům je možné podat pouze v den závodu hodinu po dojetí posledního účastníka závodu při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.

 

 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ:

Pořadatel má právo nepřijímat přihlášky v den závodu.

Pořadatel si vyhrazuje právo odpustit startovné vybraným závodníkům

KAŽDÝ ZÁVODNÍK OBDRŽÍ:

 • občerstvení během závodu
 • v cíli závodu jídlo + nápoj (pivo nebo nealko)

Kompletní výsledky závodu budou uveřejněny nejpozději do 25.7.2024 na stránkách mtbmt.cz a FB

OBČERSTVENÍ:

Občerstvovací stanice:

trať 60 a 40 km Hušák, Křenov náměstí, Pohostinství U tety-Hřebeč

Pitný režim: iontový nápoj, voda

Jídlo: Müsli tyčinky, Ovoce-banán, meloun

 

ČASOVÝ LIMIT:

Časový limit 60 km trati je stanoven na 5 hodin od startu závodu (po uplynutí limitu nebude závodník v cíli klasifikován)
Po 14:00 hodině již nebude evidováno pořadí a čas závodníků.

OZNAČENÍ TRATĚ:

Tratě závodu jsou značeny, trénujte na nich i před závodem! Mapa závodu je uvedena na www.mtbmt.cz

Značení trati bude dále doplněno před závodem žlutým (krátká trasa) a červeným terčíkem (dlouhá trasa) na bílém podkladu o délce cca 25 cm (vzor značení dlouhé a krátké trasy bude umístěn u prezentace).

UBYTOVÁNÍ:

Každý zájemce si objednává a hradí ubytování individuálně! Viz. odkaz ubytování

PARKOVÁNÍ:

Na všech parkovištích (mimo vyhrazená místa pro pořadatele)

INFORMACE:

Ing. Pavel Brettschneider, tel.: 731 603 987

 

Rozpis

PREZENTACE:

V kanceláři závodu fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR. TŘEBOVÁ, ulice Nádražní

Vydávání startovních čísel pouze v sobotu 20. července 2024 v den závodu všechny tratě:

od 7.30 do 09.00 hodin-fotbalové hřiště TJ SLOVAN MOR. TŘEBOVÁ, ulice Nádražní, Mor. Třebová

START:

09.30 hodin 60 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová

09.45 hodin 40 km trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová

10.00 hodin 20 km rodinná trasa fotbalové hřiště TJ SLOVAN, Mor. Třebová

 

od 14.00 vyhlášení vítězů všech kategorií

Účastníci

20.07.2024 - typ závodu: XCM - autor: BREDY SPORT TEAM - 1099x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744