ERV pojišťovna
Aimtec Open Race OkoloPlzně

Aimtec Open Race OkoloPlzně

Trať vás zavede do překrásného okolí města Plzně, do oblasti Boleveckých rybníků a dále až k zajímavé přírodní památce – Hromnickému jezírku. Vracet se budete údolím řeky Berounky. Připraveny budou 2 závodní trasy - 50km a sportovní délka 28km. Chybět nebudou dětské závody!
Soutěže a atrakce pro děti, skákací nafukovací hrad, horolezecká stěna, hasičská show!

Disciplína:XC
Datum konání:NE 27. 6. 2010
Místo konání:Plzeň - Doubravka, Česko
WWW stránky závodu:www.aarcha.cz

Propozice závodu

Propozice Datum Neděle 27.6.2010 Místo závodu

Plzeň - Doubravky - areál U sv. Jiří
GPS location :  49°45'47.07"N; 13°24'53.09"E
Zobrazit na mapě

Start Plzeň - Doubravky - areál U sv. Jiří Cíl Plzeň - Doubravky - areál U sv. Jiří Místo prezentace Plzeň - Doubravky - areál U sv. Jiří Prezentace 08:00 - 10:30
Termín uzavření přihlášek  hodinu před závodem
Trasy | Program akce | Kategorie | Přihlášky | Ceny | Výsledky | Předpis

Trasy

50 km - AIMTEC Open Race OkoloPlzně - dlouhá trať
28 km - AIMTEC půlmaraton - krátká trať -VELKÁ CENA Plzeňské energetiky a.s.
1-4 km - AIMTEC rodinná jízda - dětský závod

Tratě závodu vedou z 75 % po lesních cestách, 15 % po asfaltu a 10 % ve volném terénu. Je potřeba dbát na čistotu a neodhazovat při závodě odpadky mimo vyznačenou trasu (do křoví, řeky a podobně...). Výklad tratě je 27. 6. 2010 v 11.20 v místě startu.

 

 

Program Akce 

Časový program akce

08:00-10:30

Registrace a prezentace závodníků

08:00-9:45

Registrace a prezentace dětí

10:00

Starty Dětských závodů

10:45-11:20

Řazení na start(prvních 50 míst koridor)

11:20-11:25

Rozprava k závodu

11:30

Start 50km - AIMTEC Open Race OkoloPlzně

11:40

Start 28km - AIMTEC půlmaraton - VELKÁ CENA Plzeňské energetiky a.s.

15:30-16:00

 Vyhlášení

16:00-16:15

BOHATÁ TOMBOLA

 

Kategorie Dětský závod na 500m až 4 km -registrace od 8:00 do 10:30H

 • D6 - Děti do 6 let včetně
 • DM8 – Žáci 1 (7-8let)
 • DZ8 - Žákyně 1 (7-8 let)
 • DM10 – Žáci 2 (9-10let)
 • DZ10 - Žákyně 2 (9-10 let)
 • DM12 – Mladší Žáci (11-12let)
 • DZ12 - Mladší Žákyně (11-12 let)
 • DM14 – Starší Žáci (13-14let)
 • DZ14 - Starší Žákyně (13-14 let)

Závod na 28 km - VELKÁ CENA Plzeňské energetiky a.s.

 • RT – Rodinné tým
 • Junioři (15-18 let)
 • Juniorky (15-18 let)
 • Muži 23 (19-23 let)
 • Ženy23 (19-23 let)
 • Muži (24 let a starší)
 • Ženy (24 let a starší)

Závod na 56 km

 • M18 - Junioři (15-18 let)
 • M20 - Muži (19-29 let)
 • M30 - Muži (30-39 let)
 • M40 - Muži (40-49 let)
 • M50 - Muži (50-59 letí)
 • M60 - Muži (60 let a starší)
 • MM - Muži nad 100kg
 • Z18 - Juniorky (15-18 let)
 • Z20 - Ženy (19-29 let)
 • Z30 - Ženy (30-39 let)
 • Z40 - Ženy (40-49 let)
 • Z50 - Ženy (50-59 letí)
 • Muži PROFI 19  a starší
 • Ženy PROFI 19 a starší

 

Přihlášky

Přihlásit se mohou jen osoby, kterým je v den závodu 18let a více. Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce!

Přihlášku možno podat:

 • Poštou – s kopií dokladu o zaplacení na adresu:
  MAX 1 marketing s.r.o., J.černého 353, 503 41 Hradec Králové
  Přihláška bude přijata pouze s dokladem o zaplacení. Při platbě on-line bankovními kanály(Internet, telefon) lze nahradit informací o datu platby. Přihlášky je možno kopírovat.
 • Prostřednictvím internetu – vyplněním formuláře.
 • Osobně v závodní kanceláři v den závodu od 8.00 do 10:00 hod.

Seznam přihlášených bude aktualizován průběžně. Počet startujících je limitován na 1000 startujících na trať 55km a 500 startujících na 28km trať.

Platba startovného:

Složenkou nebo převodem na účet: 43-4002370257/0100 Komerční Banka – účet MAX 1 marketing s.r.o., variabilní symbol: vygenerované číslo a do poznámky Vaše přijmení

Startovné:  Základní startovné do 20.6.2010 :

 • 300 Kč (v ceně pamětní dárek) AIMTEC Open Race OkoloPlzně  - dlouhá trať 
 • 300 Kč (v ceně pamětní dárek) AIMTEC půlmaraton  - VELKÁ CENA Plzeňské energetiky a.s. - krátká trať 

po termínu a na místě před startem:

 • 300 Kč (bez pamětního dárku) pokud nebude plný limit
 • dětský závod -Zdarma registrace od 8:00 do 10:00

V případě neúčasti se startovné nevrací. Startovné zahrnuje:

Občerstvovací stanice 2x, občerstvení v cíli závodu (teplé těstoviny, nealko pivo nebo jiné pité), zdravotní a pořadatelskou službu, měření času a zpracování výsledků novou chipovou technologií, startovní číslo, mytí kol, lístek do tomboly, dárek a zcela novou službu - neoficiální SMS výsledek na Váš mobil hned po dojezdu do cíle.

Uzávěrka přihlášek:

27.6.2010 v 10:30

Ceny

První tři v každé kategorii

První tři muži PROFI a první tři ženy PROFI a předání finančních odměn dle rozpisu

Velká tombola čísel závodníků o hodnotné ceny dle rozpisu

Předání cen je po dohodě s partnery a sponzory závodu podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů.

Výsledky

Neoficiální výsledky budou zveřejňovány průběžně po dojezdu každých 50 závodníků do cíle.

Vyhlášení 15:30 - 16:15 hodin

Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin po ukončení závodu na těchto stránkách.

Předpis

OCHRANNÁ PŘILBA JE POVINNÁ !!!

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za plného silničního provozu. Závodník je povinen řídit se regulemi tohoto závodu, projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněné startovní číslo na přední straně řidítek, tak aby bylo čitelné rozhodčími.

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.

Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis účastníka na papírové přihlášce.

Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce, v tomto případě vyžadujeme u prezentace písemný souhlas zákonného zástupce.

Všichni přihlášení startují na vlastní nebezpečí, včetně posouzení připravenosti na závod.

Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.

Dle vlastního uvážení je pro závod povoleno funkční horské nebo trekingové kolo s dvěma na sobě nezávislými brzdami.

Závodník musí být vybaven bezpečnostní cyklistickou přilbou, kterou musí mít nasazenu na hlavě po celou dobu závodu.

Startovní čísla jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat, jsou vázána na přihlášku a jsou nepřenosná na jinou osobu.

Technickou pomoc v závodě lze přijmout pouze na občerstvovacích stanicích od mechaniků technické pomoci.

Klasifikováni budou pouze jezdci, kteří projedou celou trať, včetně všech průjezdních kontrol.

Reklamaci výsledků uvedených na internetu je možno uplatnit e-mailem u zpracovatele výsledkového servisu, a to v termínu do 48hodin po akci.

Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu živelné pohromy, epidemie, startovné se nevrací.

Rozpis

 

Šestá zastávka CyklomaratonTour na vás čeká v Plzni. Po úspěšné premiéře závodu AIMTEC Open Race se i letos, na startu závodu podél řeky Berounky, potkáme. Ve spolupráci s generálním partnerem společností AIMTEC a.s. se na všechny účastníky těšíme, tentokrát poslední červnovou neděli, tedy 27. 6. 2010. Startovat se bude v těsné blízkosti kostela Sv. Jiří v Plzni-Doubravce v Přírodním parku Horní Berounka. Přijeďte si vyzkoušet pozměněnou trasu AIMTEC Open Race OkoloPlzně!


Rádi bychom všem účastníkům ukázali v sedle horského kola překrásné okolí města Plzně. Zcela jistě si odnesete nejen sportovní zážitky. Pro všechny aktivní účastníky bude zajištěno občerstvení na trase i v cíli, které je zahrnuto do výše startovného a odvezete si ještě malý pamětní a netradiční dárek.

Hlavním partnerem akce AIMTEC Open Race je akciová společnost AIMTEC a.s. Velkým patronem a tím, kdo nám v našem úsilí při pořádání těchto a podobných sportovních akcí na Doubravce pomáhá je Úřad městského obvodu Plzeň 4.

Trať nás zavede do překrásného okolí města Plzně, do oblasti Boleveckých rybníků a dále až k zajímavé přírodní památce - Hromnickému jezírku. Vracet se budeme údolím řeky Berounky.

Startovat se bude na Doubravce U sv. Jiří. Ihned po startu si dáme na rozehřátí výjezd na Chlum, pak přejedeme lávku přes Berounku, vystoupáme k Pecihrádku a dále až k hrázi Velkého Boleveckého rybníka. Trasa vystoupá až těsně ke Zruči, opět se sjede k Seneckému rybníku a poté po zpevněných lesních cestách se dojede až k okraji Třemošné. V těchto místech povede trasa v těsné blízkosti potoka Třemošná po úzké pěšince až do Hromnic, kde se projede obcí a vystoupá nad Hromnické jezírko. Lesními pasážemi se vydáme zpět na hranici Hromnic a Žichlic a dále po zelené turistické značce až do Dolan. Po průjezdu obcí nás bude čekat prudký sjezd okolo zříceniny hradu Věžka pod Druztovou a dále směrem na Bílou horu. Poslední kilometry budou mít klesající charakter, přijedeme k lávce pod Pecihrádkem, a to již nás bude dělit od cílové rovinky jen několik stovek metrů.

Jsou připravené 2 délky tratě. Sportovní trasa v délce 28 km a závodních 50 km. Nezapomínáme na dětské kategorie, pro ně jsou připraveny nenáročné trasy blízkém okolí startu a cíle AIMTEC Open Race OkoloPlzně.

Hromnické jezírko


Hromnické jezírko (nebo též Červené jezírko) je přírodní památka u Hromnice nedaleko Třemošné. Jezírko o šířce 130 m, délce 190 m a hloubce až 18 m vzniklo 60 m pod úrovní okolního terénu závalem odvodňovací štoly krátce po zastavení těžby břidlice.

Účastníci

27.06.2010 - typ závodu: XC - autor: Jiří Novotný - 3460x
Zapojte se do diskuze

Vlož svůj komentář:

Pro vkládání komentářů je nutné být přihlášený.
Proto se, prosím, tedy buď přihlašte nebo registrujte.

redakční systém | ISSN 1803-5744